ศ.ระพี่ สาคริก - บิดาแห่งกล้วยไม้???

ผมสงสัยอ่ะคับ ว่าได้มีการยกย่อง ศ.ระพี่ สาคริก ให้เป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยไว้จริงหรือป่าวครับ
เพราะผมอ่านเจอในบทความของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน เมื่อ ๒-๓ วันก่อน
เลยไม่รู้ว่าคลาดเคลื่อจากข้อเท็จจริงหรือป่าว

ผมก็เคารพ ศ.ระพี่นะคับ ท่านเป็นผู้มีความรู้ เป้นปราชญ์ด้านการเกษตรอย่างแท้จริง เป็ฯปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่า
แต่ผมเกรงว่า การให้เกียรติโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจส่งผลเสียมากกว่านะคับ
เลยอยากทราบว่ามีการยกย่องท่านเป็ฯบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยจริงหรือป่าว??

ขอบคุณครับ

จากคุณ : JEA - [ 23 ธ.ค. 49 12:04:54 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

แต่ถ้าพูดว่า บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย  ผมก็นึกถึงท่านผู้นี้นะ

จากคุณ : Elrond - [ 23 ธ.ค. 49 12:23:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ใช่ค่ะ ท่านได้รับการยกย่ิิองว่าเป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทย

ประวัติ


ศ.ระพี สาคริก  

เกิดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่วรจักร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) ข้าราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กับนางสนิท ภมรสุต


เรียน

เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนสามเสนวิทยาคาร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา (ดินและปุ๋ย) จากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อมายกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖


งาน

หลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่กรมเกษตร ก่อนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยถูกส่งตัวไปที่สถานีทดลองกสิกรรมแม่โจ้ ๒ ปี แล้วย้ายกลับมาทำงานวิจัยเรื่องข้าวที่กรุงเทพฯ

จากนั้นจึงเข้ารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจากการเป็นอาจารย์ผู้ช่วยคุมวิชาภาคปฏิบัติในวิชาพฤกษศาสตร์ อาจารย์สอนวิชาสถิติและการวางแผนวิจัยการเกษตรและวิชาข้าว

ในปีพ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทางวิชาการ อีกสองปีถัดมาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยไม่ต้องผ่านตำแหน่งผู้ช่วยและรองศาสตราจารย์ก่อน

จากนั้นจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วงระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๓

ด้วยความรักและความสนใจเรื่องกล้วยไม้ จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าพัฒนาจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมกล้วยไม้บางเขน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และออกรายการโทรทัศน์ช่อง ๔ ทุกวันเสาร์ และได้นำผลงานของประเทศไทยไปแสดงในงานชุมนุมกล้วยไม้โลก ครั้งที่ ๕ ที่ ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับสมาชิกขยายปรับเปลี่ยนงานสมาคม จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้เป็นประธานจัดการประชุมกล้วยไม้โลก ครั้งที่ ๙ ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑

และในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุคพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์เป็นนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคู่ไปด้วย

ปีถัดมาได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ แต่ก็ยังรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของทบวงมหาวิทยาลัยติดต่อกันสี่วาระ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเป็นกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้ลาออกจากทุกตำแหน่ง และดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย รับเชิญไปร่วมกิจกรรมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรอาสาสมัคร เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่เน้นชนบทและเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม และรับเชิญไปร่วมกิจกรรมต่างประเทศเท่าที่จำเป็น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ขององค์การกล้วยไม้โลก


ครอบครัว

สมรสกับคุณกัลยา มนตริวัตร ลูกสาวพลตำรวจตรีขุนพิชัยมนตรี อดีตหัวหน้าเสรีไทยค่ายกาญจนบุรี และรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐

มีบุตรด้วยกัน ๔ คน เป็นชาย ๓ หญิง ๑
อัตชีวประวัติ เขียนไว้ใน นาวาชีวิต

จากhttp://www.geocities.com/siamintellect/intellects/rapee/biography.htm

แก้ไขเมื่อ 23 ธ.ค. 49 12:39:20

จากคุณ : -->+:+โชยุ&วาซาบิจัง+:+<-- - [ 23 ธ.ค. 49 12:33:00 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ทำไมเรียนหลายโรงเรียนจัง

จากคุณ : Autster - [ 23 ธ.ค. 49 12:43:46 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ตั้งแต่ผมอยู่มัทยม สามสิบกว่าปีมาแล้ว ผมได้ยินชื่อพันธ์กล้วยไม้ใหม่ ที่ชื่อ สาคริกไวด์(ไม่แน่ใจสกดตัวไวด์ถูกป่าว) ช้างแดง  ซึ่งอจ.ผสมและเพาะพันธ์ ขึ้นมาใหม่

หลังจากนั้นมาตลอดเวลา สามสิบกว่าปี ก็เห็นผลงานอจ.ที่ทุ่มเท พัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยมาตลอด

ดังนั้น ถ้าจะยกย่องอจ.เป็นบิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ก็ น่าชื่นชม ครับ


จากคุณ : -=Jfk=- - [ 23 ธ.ค. 49 12:46:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

กล้วยไม่ไทยเมื่อก่อนมีแต่คนรวยๆเล่น และหวงวิชามาก
แต่อาจารย์กลับไม่หวงวิชามีแต่ให้ความรู้ทำให้กล้วยไม้เผยแพร่ไปทุกชนชั้น

อันนี้พ่อผมเล่าให้ฟัง


จากคุณ : kti - [ 23 ธ.ค. 49 14:32:48 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

พูดถึงบิดากล้วยไม้ไทย ผมก็นึกถึงท่านครับ

จากคุณ : Due_n - [ 23 ธ.ค. 49 14:53:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ขอบคุณมากเลยครับ

ผมเองไม่เคยทราบลายละเอียดของ ศ.ระพี ขนาดนี้มาก่อน
ผมเองก็รู้สึกชื่นชมท่านเสมอนะครับ
เห็นบนโทรทัศน์เพื่อการเกษตรทีไร
ท่านก็เหมือนผู้ใหญ่ใจดี และพูดให้ความรู้สไตล์แบบไทยๆดีมากเลยครับ
และท่านก็เป็นนักวิชาการที่ทำให้ผมรู้สึกได้ว่า
คำว่าวิชาการไม่ได้ผูกติดกับโลกตะวันตกเท่านั้น ไทยเราเองก็มี
และสามารถสร้างขึ้นได้เอง(ถ้าเราทำ)

และหากข้อความที่ผมตั้งเป็นกระทู้มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าผมไม่ยอมรับในการยกย่องนั้น
ผมต้องขออภัยด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ


จากคุณ : อาเจี่ย (JEA) - [ 23 ธ.ค. 49 17:26:01 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

สวนระพี ลองไปดูที่ ม เกษตรก็ได้ครับ

สวยๆทั้งงั้น


จากคุณ : moojiw - [ 23 ธ.ค. 49 17:30:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

กำลังวางแผง หนังสือรวมภาพกล้วยไม้หายาก ของอาจารย์ระพี ชื่อ "หอมทวนลม" ออกกับสำนักพิมพ์ LIPS PUBLISHING มีคุณศักดิ๋ชาย กาย เป็นคนถ่ายรูปให้ผีเสื้อ

จากคุณ : BNM - [ 23 ธ.ค. 49 19:35:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ดูที่หัวและหน้าท่านก็ได้ ดูดีๆเหมือนกล้วยไม้มากเลย

จากคุณ : อืมม...V2 - [ 23 ธ.ค. 49 23:10:59 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

http://www.google.co.th/ ช่วยท่านได้ในการนี้..

จากคุณ : ว่านน้ำ - [ 23 ธ.ค. 49 23:27:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ผมเคยเห็นท่านขับรถไปส่งลูกชาย(ไอ้เงาะ)ที่เรียนอยู่โรงรียนสาธิตประทุมวัน

จากคุณ : joe (aircraftdesigner) - [ 24 ธ.ค. 49 00:47:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

เห็นอมยิ้ม จขกท แปลกจัง เป็นงั้นได้ไงอะ

จากคุณ : kzytui - [ 24 ธ.ค. 49 01:30:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

การเลี้ยงกล้วยไม้ เป็นเรื่องยาก ถึงยากมากๆๆ ครับ

 ต้องการดิน (ที่เกาะ) น้ำ อากาศ แสงสว่าง ปุ๋ย ฯลฯ ไม่เหมือนกันเลย ซักสายพันธ์
 บางอย่าง รากลอยๆ ไม่มีอะไรเกาะ ไม่มีแสง ไม่รดน้ำ ถึงจะรอด
 บางอย่าง ต้องลอยสูงลิ่วอยู่บนยอดไม้ ถึงจะรอด
 บางอย่าง ต้องคว่ำยอดลงต่ำ ถึงจะรอด
 ฯลฯ

 ความรู้พวกนี้ กว่าจะได้ ค้นคว้า ศึกษา เก็บข้อมูลเป็นปีครับ
 กล้วยไม้มีเป็นร้อยๆพันๆชนิด อยู่ในป่าส่วนใหญ่ กว่าจะเอาลงมาดิน มาปลูกให้รอด ให้ขึ้นได้ อดทนกันเป็นสิบๆปี

 อาจารย์รวบรวมเสร็จ เอามาสอน เอามาเผยแพร่ โดยไม่หวงวิชาเลยแม้แต่นิดเดียว

 บรรดาอาจารย์ (และเอกชน) ยกท่านเป็น "บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย" มาหลายปีแล้วครับ


จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 24 ธ.ค. 49 16:50:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

man ... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 25 ธ.ค. 49 20:56:28 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

ผมนั่งฟังท่านอาจารย์ ระพี บรรยายถึงสมัยที่ท่านเข้าไปสำรวจ กล้วยไม้ในป่า  ติดชายแดนพม่า
ขณะกำลังก้มๆเงยอยู่ที่พื้น ก็ไปเจอรองเท้าคอมแบดทหารพม่าเข้าให้
พอเงยขึ้นมา โดนทหารพม่าเอาปืนจ่อหัวไว้  ท่านบอกรอดมาได้เพราะบุหรี่ ซองของเพื่อนท่านน่ะครับ
สมัยนั้นทหารพม่าอยากได้บุหรี่ซอง แล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยเจรจาด้วย
ฟังท่านบรรยายแล้วจะเห็นความทุ่มเทของท่านมากเลยนะครับ

แก้ไขเมื่อ 26 ธ.ค. 49 17:55:26

จากคุณ : ting_phutoie - [ 26 ธ.ค. 49 17:50:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
รายละเอียด : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้) Science Symbol Generator
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom