◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  แฉมะกันขโมยจดสิทธิบัตร “มะละกอไทย”

  ผู้จัดการออนไลน์ - นักวิจัยอเมริกันสุดเจ้าเล่ห์! แอบจดสิทธิบัตรไวรัสมะละกอไปเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา หลังข่าวมะละกอจีเอ็มโอเงียบหายหลายเดือน ไบโอไทยหวั่นกระทบเกษตรกรและธุรกิจที่อาจถูกเรียกเก็บค่าสิทธิบัตรอีก 35% ฟันเปรี้ยงคุกคามปากท้องและละเมิดอธิปไตยของคนไทย หวั่นเป็นมาตรฐานนักวิจัยปากแห้งแห่แหนเข้ามากอบโกยภูมิปัญญา แนะรัฐบาลค้ดค้านสิทธิบัตรเร่งด่วน พิสูจน์โฉม “รัฐบาลใหม่” พิทักษ์ภูมิปัญญาไทย
       
        นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา นักวิจัยสหรัฐอเมริกา ชื่อ นายเดนนิส กอนซาลเวส (Dennis Gonsalves) ได้ฉวยโอกาสจดสิทธิบัตรไวรัสสายพันธุ์ไทยที่ต้านทานโรคใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายค้าของสหรัฐฯ หรือ USPTO ได้อนุมัติสิทธิบัตรหมายเลข 7,078,586 ให้แก่ นายกอนซาลเวสในฐานะนักประดิษฐ์ และบริษัทมูลนิธิวิจัยมหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Research Foundation, Inc.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของสิทธิบัตรแล้ว     อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการจดสิทธิบัตรของนายกอนซาลเวส และมหาวิทยาลัยคอร์แนลได้รับการคัดค้านจากนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี 2548 กระทั่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีความเห็นให้คัดค้านการจดสิทธิบัตรดังกล่าว แต่กระทรวงเกษตรฯ ในขณะนั้นกลับมิได้ดำเนินการใดๆ
       
        นายวิฑูรย์ ระบุว่า สิทธิบัตรดังกล่าวครอบคลุม การแยกและจำแนกยีนจากโปรตีนหุ้มไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ(coat protein of papaya ringspot virus)สายพันธุ์ในประเทศไทย การใช้ไวรัสดังกล่าวเพื่อสร้างการต้านทานโรคไวรัสในมะละกอ สิทธิบัตรนี้ยังให้สิทธิผูกขาดแก่เจ้าของสิทธิบัตรเมื่อมีการนำไวรัสนี้ไปใช้ ในการพัฒนาพันธุ์พืชอื่นๆทั้งหมด รวมข้อถือสิทธิ์(Claims) ทั้งหมด 51 รายการ
       
        “ซึ่งจะส่งผลให้มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่กระทรวงเกษตรฯทำวิจัยในประเทศไทยทั้งหมดในประเทศไทยกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเดนนิส กอนซาลเวส และมหาวิทยาลัยคอร์แนล่”
       
        เขากล่าวอีกว่า กรรมสิทธิ์นี้ยังครอบคลุมไปถึงมะละกอสายพันธุ์ท้องถิ่นอื่นๆที่ผสมข้ามกับมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในพันธุ์พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ และพืชอื่นๆทั้งหมดที่นำเอายีนจากไวรัสใบด่างจุดวงแหวนสายพันธุ์ไทยไปใช้ประโยชน์ด้วย ที่สำคัญ เกษตรกรและแม้กระทั่งองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากอาจถูกเรียกเก็บค่าสิทธิบัตรสูงถึง 35 % ของยอดขายจากผลิตภัณฑ์ หากพบว่าเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่เขาจดเอาไว้
       
        “การที่รัฐบาลสหรัฐฯอนุญาตให้มีการจดสิทธิบัตรดังกล่าวถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย และเป็นการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ระบุให้ทรัพยากรชีวภาพภายใต้ดินแดนของประเทศใดต้องอยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศนั้น”
       
        มูลนิธิชีววิธีหรือไบโอไทย ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ติดตามปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาโดยตลอด จึงเสนอแนะให้รัฐบาลไทยดำเนินการเรียกร้องต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (USPTO) และต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวโดยทันที พร้อมทั้งโดยให้ตั้งคณะทำงานชุดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน รวมทั้งติดตามสอบสวนสาเหตุว่าเหตุใดจึงไม่สามารถป้องกันมิให้มีการจดสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ทั้งๆที่ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้เอาไว้แล้วในสมัยนายสมศักดิ์ เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
        ผู้อำนวยการไบโอไทย กล่าวดัวยว่า การปล่อยให้สหรัฐอเมริกาจดสิทธิบัตรไวรัสใบด่างจุดวงแหวนได้โดยไม่มีการดำเนินการคัดค้านใดๆของรัฐบาลไทย จะเป็นแบบอย่างให้บรรษัทข้ามชาติและนักวิจัยจากต่างประเทศที่จะแห่เข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอย่างขนานใหญ่
       
        “รัฐบาลชุดนี้จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถปกป้องทรัพยากรชีวภาพและอธิปไตยของประเทศให้ได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา เพราะในสมัยรัฐบาลที่แล้วนั้น ผู้นำของรัฐบาลไทยได้ยื่นหนังสือช่วยจำต่อประธานาธิบดีของสหรัฐเพื่อคัดค้านการที่สหรัฐดำเนินการวิจัยข้าวหอมมะลิและไทยหวั่นเกรงว่าจะมีการจดสิทธิบัตรจากพันธุ์ข้าวที่พัฒนาจากข้าวหอมมะลิของไทย”
       
        นายกอนซาลเวสคนนี้ เคยร่วมงานกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยทำโครงการวิจัยมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ต้านทานโรคตั้งแต่ปี 2537 โดยกรมวิชาการได้ส่งนักวิจัยไทยจำนวน 2 คน พร้อมตัวอย่างของมะละกอแขกดำและมะละกอแขกนวลของไทย รวมทั้งตัวอย่างไวรัสใบด่างจุดวงแหวนสายพันธุ์ไทยซึ่งรวบรวมจากประเทศไทย ไปร่วมวิจัยที่ห้องปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลของชาวอเมริกันผู้นี้
       
        หลังจากนั้น ในเดือน ก.ค.2540 มะละกอจึเอ็มโอหรือมะละกอตัดต่อพันธุกรรมที่ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ถูกนำกลับมายังประเทศไทย และถูกนำไปปลูกทดสอบในระดับไร่นา (Field Trial) เมื่อปี 2542 กระทั่งประเด็นข่าวมะละกอจีเอ็มโอได้รับการเผยแพร่เมื่อปี 2547 เมื่ออาสาสมัครของกลุ่มกรีนพีซบุกเข้าไปทำลายแปลงทดลองที่ จ.ขอนแก่น หลังจากพบการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีทดลองและพื้นที่อื่นๆ

   
   

  จากคุณ : putronium - [ 15 ธ.ค. 49 17:59:00 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม