Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com  


 
ใครเคยโดนอายัดเงินเดือนบ้าง vote  

เป็นหนี้บัตรเครดิต เพราะแฟนเก่ากดเงินไปใช้ แต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้ว
กลุ้มใจกับเวลาที่มีพวกทวงหนี้โทรมาทวงและข่มขู่ว่าจะอายัดเงินเดือนของเรา ซึ่งมีอันน้อยนิด จะทำยังไงดีกับชีวิต ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ มหาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง เงินเดือนก็ประมาณ 1 หมื่น ใครมีวิธีหรือความรู้อะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ช่วยตอบหน่อยนะคะ

จากคุณ : HA-NA-IS
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 10:49:36*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1  

อายัดเงินเดือนจะเกิดขึ้นกรณีเจ้าหนี้ฟ้องศาลและศาลตัดสินแล้ว เจ้าหนี้จะแจ้งเรื่องส่งให้กรมบังคับคดีส่งจดหมายมาที่เราทำงานหัก เงินต้น+ดอกเบี้ย ให้อายัดเงินเดือน 30% โบนัส 50% เงินที่จ่ายให้กรณีออกจากงาน 100% จนกว่าหนี้จะหมดจะออกหนังสือให้
ทางที่ดีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ดีกว่าครับ

จากคุณ : ananchai_y
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 11:04:37

ความคิดเห็นที่ 2  

กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐตามกระทู้

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะไม่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนของ จขกท.ได้ ตามหลักกฏหมายดังนี้ครับ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 286 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
(2) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

////

ขอแสดงความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

จากคุณ : อุบลแมน
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 11:40:08

ความคิดเห็นที่ 3  

การบังคับคดี ไม่ครอบคุมถึงเงินเดือนข้าราชการ

ถ้าเป็นเงินเดือนจากเอกชน เงินเดือนไม่เกินหมื่นบาท
อายัดไม่ได้ครับ

จากคุณ : ขุนนนท์
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 11:41:55

ความคิดเห็นที่ 4  

คงอายัดไม่ได้หรอกครับ

แต่หักตามจำนวนสัดส่วนที่ข้างบนบอกไว้

มีเหลือให้คุณไว้ใช้จ่ายอยู่บ้าง

จากคุณ : samr
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 11:43:31

ความคิดเห็นที่ 5  

#1,2,3 ให้ไว้ครบถ้วนแล้ว

จากคุณ : เพ็ชรสามสี1
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 20:26:56

ความคิดเห็นที่ 6  

จขกท.อ่านความรู้เกี่ยวกับการอายัดทรัพย์ ซึ่งเผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่บังคับคดีตามเวปนี้เลยครับ
http://test.led.go.th/faqn/SARA.ASP?nomod=d
กรณีถูกฟ้องจากสถาบันการเงิน และศาลมีคำตัดสินให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามฟ้อง 1. การอายัดเงินเดือน 1.1 อายัดได้เท่าไหร่ของเงินเดือน 1.2 กรณีมีหลายคดีแล้ว การอายัดเงินเดือน แต่ละคดีอายัดได้เท่าไหร่ 1.3 การอายัดเงินเดือน บังคับได้กี่ปี หรือตลอดจนกว่ายอดหนี้จะหมด 2. การยึดทรัพย์ ไม่ทราบว่ากายึดทรัพย์กับการอายัดเงินเดือน ขั้นตอนไหนจะมีผลบังคับก่อนครับ

ตอบ 1.1 การอายัดเงินเดือนจะอายัดไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือน
1.2 กรณีมีหลายคดีจะอายัดได้ทุกคดีรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือน
1.3 การบังคับคดีจะบังคับได้ภายใน 10 ปีนับแต่ศาลมีคำพิพากษา แต่หากมีการอายัดก่อนพ้นระยะเวลาบังคับคดีแต่มีการส่งเงินมาภายหลังก็ถือว่าเงินนั้นยังคงอยู่ในระยะเวลาการบังคับคดีอยู่
2. การยึดหรือการอายัดเงินเดือนจะดำเนินการก่อนหรือหลังนั้นขึ้นอยู่กับโจทก์แถลงให้เจ้าพนักงานดำเนินการ
หลักเกณฑ์ในการอายัดเงินเดือนและโบนัสของลูกหนี้

ตอบ การอายัดเงินเดือนและโบนัสนั้นจะอายัดตามคำแถลงโจทก์ แต่ทั้งนี้การอายัดเงินเดือนจะอายัดไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือนและจะต้องเหลือให้จำเลยดำรงชีพอีก 10,000 บาท ส่วนเงินโบนัสจะอายัดไม่เกินร้อยละ 50 และลูกหนี้สามารถขอลดอายัดเงินเดือนได้ โดยนำสลิปเงินเดือน เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าเช่าบ้านที่เป็นชื่อของตน หากมีบุตรให้นำสำเนาสูติบัตรบุตรมาประกอบด้วย โดยมาเขียนคำร้องขอลดการอายัดได้ที่กรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาว่าสามารถลดอายัดให้ได้หรือไม่


--------------------------------------------------------------------------------


ถ้าทำงานครบเดือนจะได้ค่าจ้าง 12,000 บาททุกเดือน โดยประกอบด้วย เงินเดือน 8,000 บาท ค่าตำแหน่ง 4,000 บาท กรณีนี้เงินเดือนหมายถึงจำนวนใด

ตอบ เงินเดือน หมายถึง เงินตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างอันเนื่องมาจากการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่ และตำแหน่งที่นายจ้างมอบหมายให้ โดยจ่ายให้ในอัตราที่คงที่และเป็นประจำทุกๆเดือน ดังนั้น เงินประเภทเงินค่าตำแหน่ง, เงินค่าอาหาร, เงินค่ารถ, เงินค่าน้ำมัน ฯ ที่นายจ้างจ่ายให้ในอัตราที่คงที่และเป็นประจำเท่ากันทุกๆเดือน ก็ถือว่าเป็นเงินประเภทเดียวกันกับเงินเดือน ส่วนเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนก็มีเช่น เงินค่าคอมมิชชั่น, เงินค่า O.T.(ล่วงเวลา), ค่าเบี้ยขยัน เป็นต้น เงินดังกล่าวเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้เพื่อตอบแทนการทำงานให้เป็นครั้งคราว(ในวันหยุดหรือนอกเวลางาน) หรือจ่ายให้เฉพาะตอบแทนการทำงานเฉพาะส่วนซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานหรือผลของงานที่ปฏิบัติ กรณีตามคำถาม หมายถึง เงินจำนวน 12,000 บาท

จากคุณ : Phucheefa
เขียนเมื่อ : 19 ส.ค. 53 21:54:17

ความคิดเห็นที่ 7  

ตอนนี้ก็กำลังจะโดนอายัดเงินเดือนจาก สำนักงานกฎหมายประชาชน (เราเป็นลูกหนี้ของ HSBC)ตอนนี้ พนง.ทวงหนี้บอกว่ากำลังจะทำเรื่องบังคับคดีอายัดเงินเดือนเราแล้ว แต่ว่าเงินเดือนเราแค่ 8,500 บาท(ตอนที่สมัครบัตรเครดิตทำงานอีกบริษัทเงินเดือนมากกว่านี้)เลยมีข้อสงสัยว่าเราเงินเดือนไม่ถึง 10,000บาท กรมบังคับคดีจะส่งหมายมาอายัดเงินเดือนให้กับทางบริษัทของเราหรือไม่ แล้วถ้าส่งมา เราจะต้องปฎิบัติอย่างไร ?...

จากคุณ : 222
เขียนเมื่อ : 25 ส.ค. 53 14:44:35 A:10.0.3.248 X:27.130.5.133 TicketID:284235กระทู้ยอดนิยม

[ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่] [กติกามารยาท] [Help & FAQ] 
 
ความคิดเห็น :
  PANTIP Toys
จัดรูปแบบ :
ไฟล์ประกอบ :
  Help
ชื่อ :
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com