◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
เรื่องเลว ๆ ของธนาคารกรุงเทพ vote  

เรื่องยาวหน่อยนะครับ จะขอเล่าเรื่องเลว ๆ ของธนาคารกรุงเทพให้ฟัง ผมได้ทำการซื้อที่ดินที่หลุดจำนองของธนาคารกรุงเทพผ่านกรมบังคับคดี

เป็นที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดิน โดยในคำโฆษณาระบุว่าที่ดินแปลงนี้ "สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก รถยนต์เข้าถึง" ซึ่งในการซื้อที่ดินนี้

ผมทำการกู้เงินธนาคารกรุงเทพเพื่อซื้อที่ดินดังกล่าว (พูดง่าย ๆ คือกู้เงินธนาคารกรุงเทพ เพื่อซื้อสินทรัพย์หลุดจำนองของธนาคารกรุงเทพเอง)

แต่เกิดปัญหาขึ้นคือเมื่อได้ที่ดินมาแล้วเจ้าของโครงการซึ่งเป็นคนเอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารและหลุดจำนอง ได้มาทำการปิดล้อมที่ดินโดยให้

เหตุผลว่าถึงแม้ผมเป็นเจ้าของที่ดินแต่ถนนหนทางในหมู่บ้านยังเป็นโฉนดชื่อของพวกเขาอยู่ ดังนั้นเขามีสิทธิ์จะอนุญาตให้เข้าหรือไม่ก็ได้ และที่ดินโฉนด

ของถนนในหมู่บ้านยังมิได้จดภาระจำยอมให้ ซึ่งหมายความว่าที่ดินดังกล่าวกลายเป็นที่ดินตาบอดไป

เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นจึงได้จึงได้เข้าแจ้งความกับ สน.ในท้องที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องระหว่างบุคคล และเจ้าของที่ดินยัง

มีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว  ตำรวจจัดการให้ไม่ได้ ให้ผมทำการฟ้องศาลก่อนแล้วนำหมายศาลมา ตำรวจจะจัดการให้

เมื่อตำรวจแนะนำมาเช่นนี้จึงได้ปรึกษาทนาย ระหว่างปรึกษาทนายนี้ได้พบกับเล่ห์เหลี่ยมของทนายหลายคน ดีที่ได้อ่านในเว็บพันธุ์ทิพย์นี้ ทำให้

คอยระวังพวกทนายเสือหิว ไม่อย่างนั้นคงเสียหายมากกว่านี้ (วีรกรรมของทนายเหล่านี้ผมจะได้มาเล่าให้ฟังต่อภายหลัง) สุดท้ายได้เจอทนายที่ดีคนหนึ่งได้

ให้คำแนะนำว่ากรณีนี้เมื่อเราซื้อของของธนาคารให้ลองปรึกษาธนาคารดู ถ้าธนาคารไม่ช่วยอะไรให้ปรึกษา สคบ. หรือ ธปท.

เริ่มต้นด้วยการปรึกษากับธนาคารกรุงเทพ โดยติดต่อผ่านสาขาที่ปล่อยเงินกู้ให้เรา เนื่องจากที่ดินแปลงนี้เป็นหลักทรัพย์จำนองอยู่กับธนาคารด้วย

สิ่งที่พบคือธนาคารไม่มีการจัดการอะไร เวลาผ่านไปไม่มีความคืบหน้า ไม่รวดเร็วเหมือนตอนคิดดอกเบี้ย แต่พอมีปัญหาอาศัยเฉยไว้เดี๋ยวดีเอง

เมื่อพบกับปัญหาดังกล่าวจึงได้ติดต่อไปที่ ธปท. ทาง ธปท. จึงส่งหนังสือไปถึงธนาคารกรุงเทพในปัญหาดังกล่าว ทั้งที่ให้เวลาธนาคาร 15 วันใน

การตอบคำถาม ธนาคารขอเวลาเพิ่มอีก 15 วัน แต่หลังจากนั้นประมาณเกือบ 2 เดือน ธนาคารได้มีจดหมายมาถึงผม (ตามรูป) พอสรุปได้ว่า "โครงการนี้

เป็นโครงการจัดสรรที่ดินผิดกฏหมาย ให้ผมฟ้องศาลเพื่อให้มีการจดภาระจำยอม" จริง ๆ แล้วไม่คิดว่าธนาคารจะกล้าออกจดหมายลักษณะนี้ออกมา

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า
- โครงการนี้เป็นโครงการจัดสรรที่ดินผิดกฏหมาย แต่กลับได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งหมายความว่าธนาคารให้การสนับสนุน

ธุรกิจผิดกฏหมาย ซึ่งข้อนี้ผิดกฏของ ธปท. และแน่นอนผิดจรรยาบรรณการทำธุรกิจ ยิ่งกับธุรกิจของธนาคารขนาดใหญ่ ไม่ควรเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น และเมื่อมี

ผู้เดือดร้อนจากการกระทำดังกล่าวธนาคารกลับไม่สนใจ ผมได้สอบถาม ผจก.สาขาที่ผมกู้เงินว่าการปล่อยกู้โครงการผิดกฏหมายสามารถทำได้หรือไม่ คำ

ตอบที่ได้คือ "ใคร ๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้น"
- ตอนที่ผมขอกู้โดยใช้ที่ดินดังกล่าวค้ำประกันเงินกู้ ธนาคารไม่ควรปล่อยกู้ เพราะถ้าไม่ปล่อยกู้โดยให้เหตุผลว่าที่ดินตาบอด ผมก็จะไม่กู้และไม่

ซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งการปล่อยกู้นี้เป็นการหลอกให้กู้ เพราะปัจจุบันผมต้องผ่านจ่ายเงินกู้ทุกเดือน ไม่เช่นนั้นก็ติดเครดิตบูโร แต่หลักทรัพย์ที่ซื้อมากลับไม่มี

ค่าอะไรเลย ปัจจุบันจะเอาไป Refinance ก็ไม่มีใครรับเนื่องจากที่ดินตาบอด ก็มีแต่ธนาคารกรุงเทพเท่านั้นแหละครับ ซึ่งก็คือธนาคารที่เอามาหลอกขาย
- จากหนังสือดังกล่าวที่บอกว่าให้มีการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งในการฟ้องศาลจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล รวมทั้งต้องเสีย

เวลามากมายก่อนที่ศาลจะตัดสิน ทำให้ไม่สามารถใช้ที่ดินดังกล่าวได้ ซึ่งผมถามว่าธนาคารจะช่วยอย่างไรได้บ้าง หรือช่วยพักการชำระหนี้ก่อนได้หรือไม่

จนกว่าคดีจะแล้วเสร็จและช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผลก็คือเหมือนเดิม ไม่มีคำตอบจากธนาคารกรุงเทพ
- ผมถามทาง ผจก.สาขาว่าถ้ามีการการฟ้องร้องและแพ้คดีจะทำอย่างไร ผจก.ตอบว่าทางฝ่ายกฏหมายบอกว่าไม่ต้องห่วง ชนะแน่ ถึงรู้ว่าตอนนี้

ไม่ใช่แค่ธนาคารนะครับ แต่เป็นศาลเสียด้วย มีอำนาจตัดสินคดีดั่งศาลสั่ง

ปัจจุบันผมได้ร้องเรียนไปยัง "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ดีมาก เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี ทั้ง

การศึกษาข้อกฏหมายและติดต่อประสานงานกับ ธปท. ในปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างดำเนินการ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะมาเล่าให้

ฟังอีกที

ปัจจุบันธนาคารยังมีการประกาศขายที่ดินในหมู่บ้านนี้อยู่ในเว็บไซต์ของธนาคาร ทั้งที่รู้แล้วว่ามีปัญหายังประกาศขายเพื่อหลอกคนเข้ามาซื้ออีก

ยังไงเวลาซื้อสินทรัพย์ธนาคารกรุงเทพให้ระวัง ทางที่ดีเลี่ยงไปธนาคารอื่นดีกว่า ไม่รู้ว่าถ้าผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้อ่านกระทู้นี้แล้วจะรู้สึกอย่างไร จะรู้สึกละอายใจในการกระทำของธนาคารหรืออาจจะรู้สึกว่าลูกน้องตัวเองเก่งหลอกเงินชาวบ้านมาได้

 
 

จากคุณ : TLL01
เขียนเมื่อ : 10 มิ.ย. 53 15:05:43

กระทู้ยอดนิยม