◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
พินัยกรรมฝา่ยทะเบียนต้องแจ้งทรัพย์สินทั้งหมดที่มีด้วยหรือคะ vote  

พอดีไปถามที่เขต เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องแจ้งทรัพย์สินทั้งหมดที่มี และไม่สามารถใช้คำว่า     รวมทั้งทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในอนากคต  ในพินัยกรรมได้เพราะพินัยกรรมจะครอบคลุมเฉพาะทรัพย์สินที่แจ้งไว้เท่านั้น จริงหรือคะ ขอบคุณคะ

จากคุณ : nadiea
เขียนเมื่อ : 9 ก.ย. 52 19:01:04

กระทู้ยอดนิยม