◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงหรือเปล่า

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั้น การอุทธรณ์คดีอาญาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลจะต้องพิจารณาอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามฟ้องว่าต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ ไม่ใช่ตามความผิดที่พิจารณา

    คำถาม

    ถ้ากรณีที่โจทก์ฟ้องหลายข้อหา แล้วข้อหาที่โทษเกินสามปี ศาลพิจารณาว่าไม่มีมูล ในชั้นไต่สวน และโจทก์ก็ไม่ได้อุทธรณ์ข้อหานั้น เลยเหลือเฉพาะข้อหาที่โทษจำคุกไม่เกินสามปีในชั้นพิจารณา เมื่อคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกมาให้จำคุก 2 ปี อย่างนี้โจทก์ต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงหรือเปล่าครับ หรืออุทธณ์ได้เพราะข้อหาที่โจทก์ฟ้อง มีโทษเกินสามปี

    จากคุณ : ไม่ได้จบกฎหมาย - [ 12 ก.พ. 52 14:25:40 A:10.7.27.92 X:202.28.181.200 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม