◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เพื่อนๆ คิดว่าควรมีครอบครัวสักอายุสักเท่าไหร่ดี

  ตอนนี้อายุ 27 ปี

  ไม่ได้คิดเรื่องการมีครอบครัวสักเท่าไหร่

  เลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆ ที่โสดอยู่คิดเรื่องนี้อีกสักอายุเท่าไหร่ดี

  เพราะว่าอยากจะสนุกสนานไปก่อนสักพักแล้วค่อยมีภาระทางครอบครัว

  ไม่อยากมารับผิดชอบหรือโดนผูกมัดอะไรตอนอายุเท่านี้

  แล้วเพื่อนๆ คิดว่าควรมีครอบครัวสักอายุสักเท่าไหร่ดี

  จากคุณ : หนูโด้ 1 - [ 21 พ.ย. 51 19:17:40 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม