จำนวนวันหยุดวันลาต่อปี ตามกฎหมายแรงงาน

อยากทราบหน่อยครับว่า ในกฎหมายแรงงานมีระบุไว้ไหมครับว่า บริษัทจะต้องกำหนดวันหยุด เช่น วันลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน/พักร้อน ต่อปี ไว้อย่างน้อยกี่วัน สำหรับบริษัทที่มีพนักงานกินเงินเดือนประจำนะครับ

เพราะรู้สึกว่ามีบางบริษัทบอกว่า แล้วแต่พนักงานยินยอม (แม้กระทั่งไม่มีวันหยุดเลยก็ได้)

จากคุณ : eTHeReaL - [ 15 ก.ค. 51 22:02:36 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ทำงานครบ 1 ปี
ให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 6 วัน

โดยนายจ้างอาจจะให้โดยที่ไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปี ตามสัดส่วนก็ได้

ส่วนจะเป็นหยุดวันไหน ให้ลูกจ้างตกลงกับนายจ้าง
และนายจ้างอนุญาตให้หยุด จะหยุดเองไม่ได้

ถ้าครบปียังไม่ได้ใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี
มี 2 ทางเลือก  (เป็นการตกลงกับนายจ้าง)
1. นำไปทบปีถัดไป
2. ให้คิดเป็นค่าล่วงเวลาวันหยุดให้กับลูกจ้าง

แก้ไขเมื่อ 16 ก.ค. 51 09:36:32

จากคุณ : Wa (WANAJAA) - [ 16 ก.ค. 51 09:30:30 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ในกฎหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจัดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างซึ่งกฎหมายกำหนดให้ “วันหยุด” หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี

รายละเอียดดังต่อไปนี้
วันหยุดประจำสัปดาห์
มาตรา ๒๓  ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงาน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
และ
มาตรา ๒๘  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้

กฎหมายกำหนดให้ ลูกจ้างทำงาน 1 วันไม่เกิน 8 ชั่วโมง
และ 1สัปดาห์ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ดังนั้น
หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ก็สามารถทำงานได้เพียง 6 วันต่อสัปดาห์ (คือต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วันนั่นเอง)


2. วันหยุดตามประเพณี
มาตรา ๒๙  ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ว.3 ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป

ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดนายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน

แต่
ว.4ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้

ซึ่งต้องเป็นความตกลงของลูกจ้างด้วย นายจ้างจะสั่งเองไม่ได้

3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)
มาตรา ๓๐  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้

เมื่อทำงานครบ 1 ปี ลูกจ้างเกิดสิทธินี้ทันที สมมติว่า ลูกจ้างเข้าทำงานเดือน พฤศจิกายน 50 พอครบ 1ปีเดือน พฤศจิกายน51 ลูกจ้างพักร้อนได้ทันที ตามระเบียบบริษัท(เดือนธันวาคมจะใช้วันหยุดพักร้อนทั้ง 6 วันเลยก็ได้)


วันลา
การลามีมากมายครับ กฎหมายกำหนดไว้ให้มี 2 ลักษณะ ลาที่ได้รับเงินค่าจ้างกับ ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งวันลามีดังต่อไปนี้
“วันลา” หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร

1. ลาป่วย สามารถลาได้ตามจริง แต่ได้รับค่าจ้างเพียงไม่เกิน 30 วัน ต่อปี

2. ลากิจ ได้ค่าจ้างหรือไม่ ลาได้กี่วัน นายจ้างกำหนดได้เอง

3. ลาทำหมัน ได้ค่าจ้างหรือไม่ ลาได้กี่วัน นายจ้างกำหนดได้เอง

4. ลารับราชการทหาร ได้ค่าจ้างหรือไม่ ลาได้กี่วัน นายจ้างกำหนดได้เอง

5. ลาคลอด(สำหรับหญิงเท่านั้น) ได้ไม่เกิน 90วัน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ 45 วัน (แต่จะได้จากประกันสังคมอีก45วัน)

6. ลาเพื่อฝึกอบรม ได้ค่าจ้างหรือไม่ ลาได้กี่วัน นายจ้างกำหนดได้เอง

7. ลาบวช ได้ค่าจ้างหรือไม่ ลาได้กี่วัน นายจ้างกำหนดได้เอง


ยาวไปไหมหว่า


จากคุณ : Natelo - [ 16 ก.ค. 51 09:50:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ที่บริษัทผม ทำงานครบปีให้ลาพักร้อนได้ 6 วัน 3 ปี ได้พักร้อน 9 วัน 5 ปี ได้พักร้อน 12 วัน
ถ้าเป็นระดับผจก ได้ปีแรก 12 วัน 3 ปีได้ 19 วัน
คงให้เพราะคิดว่าทำงานมากว่าคนอื่นซึ่งที่จริงน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะไม่มี O T เห็นทำงานกลับกันสองสามทุ่มเกือบทุกคนในระดับผู้จัดการ
ส่วนวันหยุดราชการจัดให้ ปีละ 14 วัน


จากคุณ : ซ่อนรอยยิ้ม - [ 16 ก.ค. 51 20:32:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณทุกคนและทุก คห. มากเลยครับ

จากคุณ : eTHeReaL - [ 16 ก.ค. 51 22:59:48 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น :
PANTIP Toys
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 200 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom