◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รบกวนปรึกษาเรื่องการซื้อที่ดินหน่อยครับ

  มีปัญหามารบกวนขอคำแนะนำ จากเพื่อน ๆ ดังนี้ ครับ
  นาง ข มารดาผู้ใช้อำนาจปกครอง ดช. เอ ดญ. บี (เจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 1) ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเลขที่ 1 กับ นาย ส ผ่านตัวแทนขาย บริษัท Z
  (โดยนาย ค เป็นผู้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท Z เป็นตัวแทนจำหน่วยอสังหาริมทรัพย์) ในราคา 1,000,000.- บาท และในวันทำสัญญานาย ส ได้วาง
  เงินมัดจำ จำนวน 100,000.- บาท และกำหนดวันนัดโอนเป็นที่เรียบร้อย และ หากฝ่ายนาย ส ผิดสัญญา จะโดนยึดมัดจำทันที ขณะที่หากนาง ข ผิด
  สัญญาจะต้องคืนเงินมัดจำ และจ่ายค่าปรับให้นาย ส อีก 100,000.- บาท (รวมสองแสนบาท)  และนาง ข ได้แจ้งกับนาย ส ด้วย วาจา ว่า จะต้องนำ
  เรื่องไปยื่นต่อศาล เพื่อขออนุญาตขายเพราะที่ดินเป็นของผู้เยาว์ พอครบกำหนดวันโอน นาง ข แจ้งว่าไม่ได้ไปยื่นเรื่องขออนุญาต ต่อศาล โดยไม่แจ้งสาเหตุ
  (แต่จากข้อเท็จจริงซึ่งตัวแทนเล่าให้ฟังว่า นาง ข และนาย ค ได้ไปที่สอบถามเจ้าหน้าที่ศาล ได้ความว่าเมื่อขายแล้วจะไม่ได้รับเงิน ทางศาลจะมีสำนักงาน
  ที่คอยดูแลเงินจำนวนนี้ให้ผู้เยาว์ และให้เบิกจ่ายเป็นงวด ๆ ทำให้ นาง ข และนาย ค ตัดสินใจไม่ยื่นเรื่อง)
  ระยะเวลาที่ทำสัญญาซื้อขาย ถึงวันกำหนดโอนประมาณสี่เดือน มีคำถามรบกวนถามดังนี้ครับ
  1. นาย ส จะได้รับเงินมัดจำคืน พร้อมค่าปรับอีก 100,000.- บาท หรือไม่
  2. นาย ส จะฟ้องคดีอาญา นาง ข และ นาย ค รวมทั้งตัวแทนขาย บริษัท Z ในข้อหาร่วมกันหลอกลวงได้หรือไม่
  3. ขั้นตอนหรือวิธีการในการบังคับให้ นาง ข นาย ค และ บริษัท Z ปฎิบัติตามสัญญา ต้องทำอย่างไร

  จากคุณ : หวังเฉอ - [ 5 มิ.ย. 51 08:31:46 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม