◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ++ ถามข้อสงสัย พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ครับ ++ เกี่ยวกับการรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

  สวัสดีครับ
  มีข้อสงสัยดังนี้ครับ

  เดิมที

  ครูเอกชน ตาม พรบ.การศึกษา 2525 เมื่อทำงานเกิน 5 ปีแล้ว ลาออกจากงาน จะได้รับ เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2 ครับ
  ***อ้างอิงจาก พรบ.รร.เอกชน 2525 มาตรา 74

  แต่เมื่อ พรบ.รร.เอกชน 2550 ออกมาใหม่
  ได้กำหนดใหม่ว่า
  หากทำงานเกินห้าปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเฉพาะ เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1  หากต้องการจะรับ เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 ด้วย มีเงื่อนไขโดยการ ยังไม่รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1  และให้ส่งเงินสะสม 73 (1) ตามพรบ.ใหม่ ต่อไปจนครบ 10 ปี ถึงจะได้รับ เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2

  เลยมีข้อสงสัยซะแล้วครับ ว่า

  ครูเอกชนที่บรรจุก่อนหน้าที่ พรบ.รร.เอกชน 2550 จะออกมา เมื่อทำงานเกิน 5 ปีแล้ว ลาออก จะยึดสิทธิตาม พรบ. ฉบับไหนครับ

  แต่ ในบทเฉพาะกาล
  ของ พรบ.รร.เอกชน 2550 ได้มีมาตรา 163 กำกับไว้นะครับว่า

  มาตรา 163 ให้ครูใหญ่และครูซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ เมื่อออกจากงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท ๒ และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

  เลยมึนตึบครับ เพราะไม่เก่งทางด้านกฎหมาย ผมสงสัยว่า  เจ้ามาตรา 163 ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.ใหม่นี้  บ่งบอกว่า  ครูที่บรรจุโดยใช้ พรบ.เก่า เมื่อออกจากงาน ก็สามารถได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 ตามเงื่อนไขของ พรบ.เก่า ใช่หรือไม่ครับ

  ครูที่บรรจุใหม่หลัง พรบ.ใหม่ประกาศใช้ จะยึดหลักปฏิบัติตาม พรบ.ใหม่ แต่ครูที่บรรจุก่อนหน้า พรบ.ฉบับใหม่ประกาศใช้ ก็ยังได้สิทธิเงินทุนเลี้ยงชีพ ตาม พรบ.เก่า ด้วยเพราะมีมาตรา 163 ในบทเฉพาะกาล แม่นบ่ครับ


  ลิงค์ พรบ.รร.เอกชน 2525
  http://www.sakonarea1.com/sakon/law.htm

  ลิงค์ พรบ.รร.เอกชน 2550
  http://www.opec.go.th/law/law2007new.pdf

  ขอบคุณครับ

  แก้ไขเมื่อ 06 ก.พ. 51 10:42:08

  แก้ไขเมื่อ 06 ก.พ. 51 08:57:37

  แก้ไขเมื่อ 06 ก.พ. 51 08:57:06

  จากคุณ : BakeRiddim - [ 6 ก.พ. 51 08:52:54 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม