ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมรดก

ถามผู้รู้ครับ
มารดาตายปี 2543 มีที่ดินมรดก 1 แปลง มีทายาทคนเดียว
ปี 2545 ศาลมีคำสั่งให้ทายาทคนเดียวที่มีเป็นผู้จัดการมรดก
ปี 2551 ทายาทต้องการขายที่ดินแปลงนี้ ( ราคาประเมิน 2,000,000 บาท ) ทายาทจึงนำคำสั่งศาลไปยื่นที่ที่ดินขอเป็นผู้จัดการมรดก

ถามว่า ถ้าสามารถขายที่ดินได้ภายในปีนี้ (ปี 2551)

1.ถ้าผู้จัดการมรดกขายที่ดินมรดกแปลงนี้เลย เสียค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไหร่
2.ถ้าผู้จัดการมรดก โอนที่ดินมรดกเป็นของทายาทก่อน แล้วค่อยขาย ( ขายตอนโฉนดเป็นชื่อทายาท ) เสียค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไหร่
3.ผู้จัดการมรดก โอนที่ดินมรดกเป็นของทายาทก่อน จากนั้นทายาทก็โอนที่ดินให้ลูกของทายาทโดยเสน่หา แล้วค่อยขาย ( ขายตอนโฉนดเป็นชื่อลูกของทายาท ) เสียค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไหร่

ขอบคุณครับ

จากคุณ : ขอบคุณ - [ 3 ม.ค. 51 13:40:09 A:192.168.50.113 X:124.121.109.219 TicketID:162095 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ผมไม่ชัวร์นะครับแต่จำได้คร่าวๆ

ถ้าโอนแบบตกทอดทางมรดก(เจ้าทรัพย์เก่าตาย) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ถ้าโอนแบบพ่อแม่ให้ลูกโดยเสน่ห์หา เสีย 0.5% ของราคาประเมิน
นอกนั้น เสีย 2% จากราคาที่ดินประเมิน


จากคุณ : bigcy - [ 3 ม.ค. 51 14:56:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

http://www.dol.go.th/lo/smt/handbook/news35.pdf

จากคุณ : uthai_y - [ 3 ม.ค. 51 21:04:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

http://www.acuterealty.com/calculatorth.asp

จากคุณ : uthai_y - [ 3 ม.ค. 51 21:05:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ปกติแล้วถ้าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแล้วโอนขายทันทีจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพราะจดทะเบียนทอดเดียว(การจดเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวก็เสียค่าธรรมเนียมไม่ถึงร้อยบาท)
การคิดค่าธรรมเนียมภาษีอากรต่าง ๆ ก็คิดเป็นเหมือนว่าขายตอนที่คนตายยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตามภาษีการขายในนามผู้จัดการมรดก(กองมรดก)กับการขายหลังการโอนให้ทายาทจะไม่เท่ากัน
เพราะมีวิธีการคิดหักค่าใช้จ่ายก่อนคำนวณภาษีไม่เหมือนกัน ถ้าอยากจะรู้แน่ ๆ ต้องให้เจ้าหน้าที่ลองคำนวณดู


จากคุณ : ที่ดินเก่า - [ 4 ม.ค. 51 08:18:46 A:203.113.45.232 X: TicketID:141067 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ต้องขออนุญาตแย้งคุณที่ดินเก่านิดนึงครับในเรื่องของการคำนวณภาษี   เพราะไม่ว่าจะเป็นการขายในนามของผู้จัดการมรดกเลย หรือให้ผู้จัดการมรดกโอนให้ทายาทแล้วค่อยขาย  ตรงนี้การคิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะเหมือนกัน คือการหักค่าใช้จ่าย ก็หักได้ร้อยละ 50 เหมือนกัน  และการนับระยะเวลาการถือครองที่ดิน ก็นับเหมือนกัน คือเริ่มนับจากเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  ฉะนั้น ถ้าขายที่ดินแปลงเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกออกเป็นหลายแปลง  จะขายในนามของผู้จัดการมรดก หรือในนามของทายาท เมื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกมา ก็จะเสียภาษีเท่ากันแต่ว่าเห็นด้วยกับคุณที่ดินเก่าตรงที่ว่าถ้าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกแล้วโอนขายเลย ก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนถึง 2 ต่อ คือเสียเพียงทอดเดียวจากการโอนขายให้ผู้อื่นในอัตรา 2% ของราคาประเมิน   แต่ถ้าโอนจากผู้จัดการมรดกมาเป็นชื่อของทายาทแล้วค่อยโอนขายก็จะเสียค่าธรรมเนียม 2 ต่อ คือค่าธรรมเนียมรับโอนมรดก 0.5% และค่าธรรมเนียมตอนขายอีก 2%ส่วน คห.1 ยังไม่ถูกต้องในเรื่องที่บอกว่าถ้าโอนแบบตกทอดทางมรดก (เจ้าทรัพย์ตาย) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   ที่ถูกคือยังต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ คือ 0.5% ถ้าเป็นการโอนมรดกกันระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือเป็นคู่สมรสกัน  แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่น ก็เสีย 2%


จากคุณ : ทนายที่รัก - [ 4 ม.ค. 51 11:51:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

คุณทนายที่รัก (คห5) การขายหลังจดทะเบียนผู้จัดการมรดกเขาคิดเหมือนคนตายขายเอง การหักค่าใช้จ่ายเขาจะดูจากวิธีการได้ที่ดินมาของคนตาย ว่าได้จากการซื้อหรือว่ารับมรดกมา และถ้าซื้อก็ต้องดูระยะเวลาที่ซื้อเพื่อคิดหักค่าใช้จ่าย ตรงนี้มันจะแตกต่างกันมากก็ได้

ขออย่าสับสน การจดทะเบียนผู้จัดการมรดกเป็นการจดเพื่อให้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินมรดก ไม่ใช่การโอนมรดก การคิดค่าธรรมเนียมค่่าจดผู้จัดการมรดกคิดแค่แปลงละ 40 บาท(คิดแบบไม่มีทุนทรัพย์) การคิดคำนวณภาษีจะทำเหมือนว่าคนตายขายเองนั่นเอง เพราะมันไม่ใช่การโอนมรดกนะ จะไปคิดเหมือนผู้จัดการมรดกรับโอนมรดกไม่ได้ ถ้าผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ตนเอง
(ในฐานะทายาท)แล้วนั้่นแหละถึงจะเริ่มคิดว่าเป็นการได้มาโดนรับโอนมรดก แต่อย่างว่าถ้าร้องศาลตั้งผู้จัดการมรดกแล้วจะขายละก้อเขาไม่ทำโอนมรดกกันหรอก เขาขายเลย
การที่แนะ่ให้ไปร้องศาลตั้งผู้จัดการมรดกกันบางกรณีก็เพื่อให้เสียค่าภาษีน้อยลงนั่นเอง(แต่มันก็ไม่ทุกกรณีหรอก
ต้องลองไปคำนวณดูเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่ทำเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องวิธีคิด กับราคาประเมิน)


จากคุณ : ที่ดินเก่า - [ 5 ม.ค. 51 08:27:49 A:203.113.45.232 X: TicketID:141067 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ต้องขออภัยคุณที่ดินเก่าอีกครั้ง แต่จำเป็นต้องบอกว่ายังไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคุณที่ดินเก่าครับ


เรื่องนี้เป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งหน่วยภาษีบุคคลธรรมดานั้น  เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต ถ้ายังไม่มีการแบ่งมรดกให้แก่ทายาทเป็นสัดส่วน  รายได้หรือเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นหลังตาย ก็จะถือว่าเป็นเงินได้ของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง  ฉะนั้น วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็ต้องถือว่ากองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นอีกหน่วยภาษีหนึ่งที่แยกต่างหากจากคนตาย  และวิธีการคิดหักค่าใช้จ่าย ก็หักได้เพียง 50% โดยถือว่าเป็นที่ดินที่ได้มาโดยทางมรดก  และการนับระยะเวลาถือครองก็ต้องนับเริ่มตั้งแต่เวลาที่เจ้ามรดกเสียชีวิต  ซึ่งวิธีการก็เหมือนกับการคิดภาษีของทายาทในเวลาที่โอนขายให้แก่บุคคลภายนอกทุกอย่างส่วนเรื่องการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แล้วขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกเลย  ตรงนี้ผมบอกแล้วชัดเจนครับว่า จะทำให้เสียค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเพียงทอดเดียว คือเสีย 2% จากการโอนขายที่ดิน  แต่ถ้าโอนให้แก่ทายาทก่อน แล้วค่อยขายให้บุคคลภายนอก อันนี้จะต้องเสีย 2 ทอด คือเสียค่าธรรมเนียมโอนมรดก 0.5% (กรณีโอนในระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือคู่สมรส) แล้วเมื่อทายาทโอนขายให้แก่บุคคลภายนอก ก็จะเสียค่าธรรมเนียมอีก 2%  เท่ากับว่าเสียรวมทั้งหมด 2.5%   ฉะนั้น การให้ผู้จัดการมรดกโอนขายให้บุคคลภายนอกเลย ก็จะทำให้ประหยัดค่าธรรมเนียมได้นิดหน่อย คือ 0.5%    แต่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้นจะเท่ากันครับ (เว้นแต่จะแบ่งที่ดินให้แก่ทายาทหลายคน)

แก้ไขเมื่อ 05 ม.ค. 51 11:35:25

จากคุณ : ทนายที่รัก - [ 5 ม.ค. 51 11:27:43 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ที่ผมบอกนี่เป็นวิธีการคิดภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินทำกันอยู่เป็นปกตินับเป็นสิบปัแล้ว
ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบที่คุณว่าก็อาจเป็นเพราะมีกฎหมายใหม่ที่ผมยอมรับว่าไม่ได้ติดตาม(เรื่องภาษีผมทิ้งหมด) แต่ที่บอกไปนี้เป็นวิธีการที่ทำอยู่ในตอนที่ผมรับราชการอยู่แน่นอน


จากคุณ : ที่ดินเก่า - [ 5 ม.ค. 51 13:16:46 A:203.113.45.228 X: TicketID:141067 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom