สอบถามเรื่อง พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร

สวัสดีครับ ตอนนี้มีปัญหาร้อนใจเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ เรื่องมีดังนี้ครับ
1. เดิมทีซื้อบ้านจากโครงการมา แต่โครงการลักไก่จัดสรรพื้นที่ เข้าใจว่าไม่เกิน 20 ไร่ เพื่อจะได้สร้างถนนเส้นเล็กกว่าปกติ หลังจากนั้นจึงปลูกบ้านเพิ่ม แล้วโอนให้นิติบุคคลในภายหลัง
2. ทางนิติบุคคลทราบจึงไปต่อรองกับบริษัทจัดสรร และได้พื้นที่เพิ่มมา 100 กว่า ตร.วา เพื่อนำมาเป็น พื้นที่ส่วนกลาง
3. ในหมู่บ้านมีพื้นที่ส่วนกลาง 2 แห่ง คือ สวนสาธารณะขนาด 200 ตร.วา และ ที่ดินขนาด 100 กว่า ตร.วา ในข้อ 2 ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า
4. เดิมทีทางนิติบุคคลจะสร้างสำนักงานในพื้นที่ข้อ 2 ซึ่งทุกคนเห็นด้วย
5. แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจมาสร้างที่สวนสาธารณะ ซึ่งอยู่หน้าบ้านของใครหลาย ๆ คน ในขณะที่ ทีดินในข้อ 2 นั้น อยู่ติดถนนใหญ่ถ้าจะไปสร้างที่นั่นก็ไม่น่าจะกระทบใคร
6. ทางนิติบุคคลให้เหตุผลว่าที่ดินในข้อ 2 ซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่นั้นจะนำไปให้บุคคลอื่นเช่า เพื่อลดภาระค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน

อยากถามว่า

1. ทางนิติบุคคลสามารถมาปลูกสร้างสำนักงานในพื้นที่ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมได้หรือไม่

2. ทางนิติบุคคลสามารถนำพื้นที่ส่วนกลางในข้อ 2 ไปให้คนเช่าได้หรือไม่

ตอนนี้เดือดร้อนมาก เพราะเขาเริ่มมาลงเสาเข็มแล้วครับ รบกวนผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งกับผม และ เพื่อนบ้านอีกหลายหลังในระแวกใกล้เคียง

ขอบพระคุณครับ

จากคุณ : go_goe - [ 8 ธ.ค. 50 19:43:53 A:125.25.98.129 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ข้อ 1. ตาม พ.ร.บ.หมู่บ้านจัดสรร ถ้าเป็นการกระทําของผู้จัดสรรที่ดิน คณะกรรมการฯ มีอํานาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทํานั้น แต่ถ้าเป็นการของนิติบุคคลฯ ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ความเห็นส่วนตัว ผมว่าคณะกรรมการฯ ก็น่าจะมีอํานาจสั่งให้นิติบุคคลระงับการกระทําในเหตุที่ให้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากผัง โครงการ หรือวิธีจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 2.ก็น่าจะใช้ข้อกฎหมายเดียวกับข้อ 1.
ต้องร้องเรียนโดยทําหนังสือถึงคณะกรรมฯ ให้มีคําสั่งระงับ มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ niyomlaw@hotmail.com


จากคุณ : นิยม - [ 8 ธ.ค. 50 21:42:19 A:202.91.19.192 X: TicketID:161575 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 (2)

" ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายตามคำพรรณา "

ดังนั้น ผู้จัดสรร ไม่มีสิทธิ์ นำพื้นที่ไปทำการอื่นใด ๆ อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

นอกจากนั้นข้อความโฆษณาตามเอกสารที่ระบุว่าผู้ขายจะจัดให้มี เช่น

สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย หรือ สิ่งที่เป็นสาธาณูปโภค ตามที่โฆษณา

ถือว่าเป็นสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์

และเป็นสัญญาต่อเนื่องในการอหังสาริมทรัพย์

จึงไม่ต้องในบังคับข้อความที่ระบุในสัญญาข้ออื่น ๆ ต่อไปอีก

เพื่อเปลี่ยนแปลง สัญญา ข้อความโฆษณานั้น

ย่อมมีผลผูกพันกับผู้ขายไว้ตั้งแต่ตนแล้ว ก่อนผู้ซื้อตัดสินใจจ่ายเงิน

***

ยังเก็บแผ่นพับ ใบปลิว หรือ ข้อตกลง ด้านเอกสารพวกนี้ไว้ไหมคะ

ฟ้องได้ค่ะ เกลียดนัก พวกชอบคนขายฉวยโอกาส คิดว่าคนอื่นรู้ไม่ทัน


จากคุณ : ตจว.ค่ะ - [ 9 ธ.ค. 50 16:15:17 A:117.47.105.236 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ขอบคุณมากครับ

คุณ ตจว.ค่ะ ครับ

คนที่จะทำสำนักงานนั้น คือ นิติบุคคลของหมู่บ้านครับ ไม่ทราบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 (2) นี้ มีผลบังคับกับ นิติบุคคลของหมู่บ้าน หรือไม่ครับ

ขอบคุณมากครับ


จากคุณ : go_goe - [ 9 ธ.ค. 50 17:15:01 A:125.25.69.130 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ดิฉันไม่เข้าใจคำว่า "นิติบุคคลของหมู่บ้าน" นะคะ เพราะอยู่ ตจว. บ้านใครบ้านมัน

ให้เดาคงแปลว่า "ตัวแทนคนซื้อบ้านทุกคน" ใช่ไหมคะ

ดังนั้น เขาจะเป็นใครไม่สำคัญ หรอกค่ะ

เมื่อคุณตกลงใจจ่ายเงินซื้อ "ช้าง" แล้ว หุ้นส่วนคุณ เอา "ม้า" มาให้แทน

อธิบายเหตุผลว่า ม้า ตัวเล็กกว่า ช้าง ดูแลง่ายกว่าเยอะ

แค่นั้น เขาก็ทำผิดวัตถุประสงค์สัญญาซื้อขายแล้วค่ะ

ดังนั้นถ้าคุณจะคัดค้าน เพิกถอน สิ่งนิติบุคคลหมู่บ้านกำลังก่อสร้าง

หาหลักฐานก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ ออกมาให้ชัดเจน พยานบุคคลก็ได้

เท่าที่ฟังดูก็มีหลายบ้าน พอให้พยานหลักฐานมีน้ำหนัก ให้ศาลฟังได้ (เน้นมาก)

ไปเจรจากับนิติบุคคลหมู่บ้าน ว่าเขากำลังทำผิดสัญญาอยู่นะคะ

ถ้าเขาไม่ยอมทำตามที่สัญญาก่อนจ่ายเงินซื้อบ้าน พวกคุณจะฟ้องให้ศาลสั่งรื้อถอน

ค่าทนาย เข้าหุ้นกัน 5,000 - 10,000 บาท ค่ะ เอากฏหมายผู้บริโภคมาอิงเยอะ ๆ


จากคุณ : ตจว.ค่ะ - [ 9 ธ.ค. 50 19:05:47 A:222.123.103.231 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

คุณ ตจว. เวลาจะออกความเห็นเรื่องอะไร ไตร่ตรองให้รอบครอบก่อน ไม่ควรให้คําแนะนําไปโดยไม่รู้อะไร "นิติบุคคหมู่บ้านจัดสรร" จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มีบทบาทเข้ารับหน้าที่ต่อจากผู้จัดสรรที่ดินในการดูแลกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค การอยู่อาศัย การจารจรภายในที่ดินจัดสรร เป็นโจทก์แทนสมาชิกในกรณีกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกฯ ดําเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง โดยการเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกฯ
ดังนั้น เห็นได้ว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ไม่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้ จะเอาสมบัติส่วนกลางของหมู่บ้านออกให้เช่าไม่ได้ และจะกระทําการอื่นใดนอกเหนือจากการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวไม่ได้ ผมยังมีความเห็นอีกว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางน่าจะมีอํานาจควบคุมดูแลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ


จากคุณ : นิยม - [ 9 ธ.ค. 50 19:48:37 A:202.91.18.206 X: TicketID:161575 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

อ้อ... ต่อ ๆ เพิ่มเติม ค่ะ

เจราจา พูด ไป ๆ มาๆ คงไม่ทันแล้ว เพราะเขาลงเสาแล้ว

คุณทำหนังสือขึ้นมา 1 ฉบับ เลย ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศ

อยู่หน้าบ้านกันนี่แหล่ะ เด๋วไม่มีเป็นหลักฐานต่อศาล

***


เรื่อง ขอให้เลิกก่อสร้าง สิ่งที่รียกว่าละเมิดผิดสัญญาต่อผู้บริโภค

เรียน นิติบุคคลหมู่บ้าน............

เนื่องด้วยข้าพเจ้าและเพื่อนบ้าน มีความเดือดร้อน จากการก่อสร้างของท่าน

เพราะก่อนที่ข้าพเจ้า และเพื่อนบ้านจะเข้ามาจ่ายเงินซื้อบ้าน ในโครงการนี้นั้น

ในคำพรรณาก่อนขายว่าว่าจะมี ........ และ.... และ..... และ.....

ข้อความโฆษณาตามเอกสารที่ระบุว่าผู้ขายจะจัดให้มี เช่น

สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย หรือ สิ่งที่เป็นสาธาณูปโภค ตามที่โฆษณา

ถือว่าเป็นสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์

และเป็นสัญญาต่อเนื่อง ที่ต้องคงมีถาวร ในการขายอหังสาริมทรัพย์

จึงไม่ต้องในบังคับข้อความที่ระบุในสัญญาข้ออื่น ๆ ต่อไปอีก

เพื่อเปลี่ยนแปลง สัญญา ข้อความโฆษณานั้น

ย่อมมีผลผูกพันกับผู้ขายไว้ตั้งแต่ตนแล้ว และมีหน้าที่ต้องจัดให้สิ่งเหล่านั้น

อยู่ในโครงการที่ขายต่อไป ตามเจตนาก่อนผู้ซื้อตัดสินใจจ่ายเงิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 (2)

" ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายตามคำพรรณา "

ดังนั้นท่าน ไม่มีสิทธิ์ นำพื้นที่ไปทำการอื่นใด ๆ อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ดังนั้นจึงขอให้ท่าน ล้มเลิกการก่อสร้างเป็นจะเป็นการแสดงว่าผิดสัญญา

ต่อพวกข้าพเจ้าในฐานะผู้บริโภคต่อไป

แม้ท่านจะมิใช่ผู้ขายโดยตรง แต่ตามกฎหมายท่านไม่มีสิทธิจะกระทำผิดสัญญาอื่นใด

อันเป็นการแสดงว่าละเมิดต่อสัญญาซื้อขายบ้าน ที่พวกข้าพเจ้าที่เป็นผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว ขอให้ท่านด้รับทราบถึงการเตือน

ให้เลิกสร้างสิ่งก่อสร้างนี้ล่วงหน้า แล้ว

มิฉะนั้น พวกข้าพเจ้าจะดำเนินการต่อท่านในทางศาล ต่อไปขอแสดงความนับถือ

1. นาย.... บ้านเลขที่.....
2. "
3."
4.
5.
6."
7."
ฯลฯ เยอะ ๆ ยิ่งดี


จากคุณ : ตจว.ค่ะ - [ 9 ธ.ค. 50 20:07:47 A:124.157.180.11 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ดิฉันคัดค้านคุณ นิยม เต็มที่ นะคะ เรืองนี้ - เรื่องอื่นยกให้

ถึงแม้นิติบุคคลหมู่บ้านจะเป็นผู้ดูแลหมู่บ้าน ไม่หวังกำไรก็ตาม

ตาม คำถาม จขกท. ข้อ 1 , 2

ถ้าลูกบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะเดือดร้อน เขาทำต่อ "ไม่ได้" แน่นอน

ต้องเคารพเสียงผู้เดือดร้อนข้างมาก ตามหลักประชาธิปไตย

เพราะถ้าเขาเห็นด้วย คงไม่โพสต์เข้ามาว่าเดือดร้อน

ถ้าเสียงข้างมาก เห็นพ้องด้วยกับนิติบุคคลหมู่บ้าน ว่าเหมาะสมแล้ว

คุณ โกโกอี ค่อยถอย ค่ะ


จากคุณ : ตจว.ค่ะ - [ 9 ธ.ค. 50 20:23:58 A:124.157.180.11 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

man ... เข้ามาดู

จากคุณ : Mr. Fusion - [ 11 ธ.ค. 50 11:41:33 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom