ทหาร (ผ่านศึก) ที่ได้บัตรชั้น 4 ไม่มีสิทธิ์เหมือนทหารผ่านศึกชั้น 1-3 หรือครับ

ทหาร (ผ่านศึก) ขอไม่ใช้คำว่า ผ่านศึก นะครับ เพราะไม่ได้สิทธิ์เหมือนชั้น 1-3 ซึ่งได้บัตรชั้นที่ 4 ไม่สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้เลย จากการดูรายละเอียดสิทธิ์ต่างๆ

เหมือนกับว่าไม่ใช่ทหารผ่านศึกเลย เป็นเพราะอะไรครับ ในเมื่อต้องไปทำงานป้องกันประเทศเหมือนกัน ความยากลำบาก ถ้าไม่เจอด้วยตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันลำบากแค่

ไหน แต่กลับมาแล้ว กลับไม่ได้สิทธิ์อะไรเลย เหมือนกับได้ใบกระดาษเปล่าธรรมดาเท่านั้นเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://tortaharn.net/contents/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=59&func=view&id=1615&catid=3
ทำงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรต่างๆค่ะ ตอนนี้สิทธิของทหารผ่านศึกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นที่ 4 ถูกแยกออกมามีสิทธิ์เทียบเท่ากับบัตรทองประเภทอื่นๆทั่วไป ไม่มี

สิทธิพิเศษในการใช้ได้ทั่วประเทศเหมือนที่ผ่านมา ฝาก ทอทหารช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะนักกฎหมายแจ้งว่า ทหารผ่านศึกชั้น 4 ไม่มีระบุในมาตราใดๆ เพราะ

ประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่า ทหารผ่านศึกแต่ละชั้นนั้น มีความแตกต่างกันตรงไหน เห็นใจนะคะ อยากให้องค์การทหารผ่านศึกชี้แจงเรื่องทหารผ่านศึกชั้นต่างๆให้หน่วย

งานอื่นทราบด้วยและที่ว่าชั้น 3 กับชั้น 4 เป็นชั้นเดียวกันนั้นต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ รีบหน่อยนะคะเพราะเห็นใจมากๆเลยค่ะ แต่เป็นผู้น้อยไม่สามารถทำอะไรได้

++++++++++++++++++++++

http://www.kkh.go.th/insurance/ask30bpage4.html
[ สำนักงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ]
คำถาม ทหารผ่านศึก ชั้น 4 มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และบัตรทหารผ่านศึก ชั้น 4 ขอเลือกใช้บัตร
ทหารผ่านศึก โดยรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ไม่ตรงกับบัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ที่ระบุไว้ในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับบริการฟรีหรือไม่ และเมื่อขอใช้ห้องพิเศษพยาบาลอย่างไร
คำตอบ มิได้ครับ ผู้ใช้สิทธิผ่านศึกชั้น 4 ต้องใช้เงื่อนไขเหมือนบัตรทองทั่วๆไปทุกประการ ไม่มีข้อยกเว้น บัตรทอง
ทหารผ่านศึก123 และผ่านศึกตระกูลต่างๆ บัตรที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศให้ดูจากหนังสือด่วนที่สุด ว 529 ลงวันที่
15 พ.ย.2544 นะครับ สำหรับค่าห้องพิเศษในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ให้เรียกเก็บค่าห้อง 75% แต่
ระเบียบกระทรวงฯปี2543 ไม่มีครับ ไม่ได้พูดถึงเลย ตอนนี้เลยยึดถือตามระเบียบปี 2537 (ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว)
ไปพลางๆก่อน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สิทธิ์ทหารผ่านศึกทั้งชั้นที่1 -ชั้นที่ 4
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของทหารผ่านศึกชั้นที่1 - ชั้นที่4 และสิทธิ์ในการรับบริการทางการบริการเวลาเจ็บป่วย ขอรายละเอียดเยอะๆนะคะ

apisak
01/02/2550 16:53 ลองเข้าไปที่ศูนย์กฎหมาย สปสช.นะครับ http://www.nhso.go.th/law/ และค้นหาโดยใช้ keyword "ทหารผ่านศึก" มีข้อมูลน่าสนใจครับ..

สวัสดิ์ชัย
05/02/2550 10:54 ทหารผ่านศึกมี 2ประเภท ใหญ่ๆก่อนนะครับ คือ 1.ทหารผ่านศึกประจำการ คือยังรับราชการอยู่ สามารถเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลได้จากต้น

สังกัด 2.ทหารผ่านศึกนอกประจำการ คือไม่ได้รับราชการแล้ว การได้รับการสงเคราะห์สวัสดิการต่างๆนั้น ทหารผ่านศึกต้องดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

ก่อน โดยแบ่งเป็น 4ประเภท (รายละเอียดอ่านจาก http://korat.nhso.go.th/download/index.php ) 2.1บัตรชั้น 1 ออกให้แก่ 2.1.1ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ 2.1.2 ครอบครัวทหารผ่านศึกที่

เสียชีวิต และ2.1.3ผู้พิการจากราชการสงคราม 2.2บัตรชั้น 2 ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่๑ เหรียญ

งานพระราชสงครามยุโรป หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า 2.3 บัตรชั้น 3 2.4 บัตรชั้น 4 จะเห็นได้ว่า มีเพียงบัตรชั้น 1 เท่านั้นที่ออกให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก ในการใช้

สิทธิบัตรทองของทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกษา คือ บัตรชั้น 1-3 ไปใช้บริการที่หน่วยบริการของรัฐได้ทุกแห่งทั่วไทยได้ทุกกรณี ยกเว้นบัตรชั้น4 เท่านั้นที่

ไม่สามารถไปใช้บริการได้ทั่วไทยยกเว้นกรณีอุบัติและฉุกเฉิน กล่าวคือ บัตรชั้น 4 ต้องไปใช้บริการหน่วยบริการที่ตนเองเลือกลงทะเบียนก่อน ครับ (รายละเอียดอ่านจาก

http://korat.nhso.go.th/download/index.php)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=4733073708414
สปสช.ให้สิทธิพิเศษผู้พิการ – ทหารผ่านศึก

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 14 มีนาคม 2547 16:43 น.
สปสช.ให้สิทธิผู้พิการ – ทหารผ่านศึก ใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งฟรี ส่วนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีการรับรองสิทธิทั้งสองกลุ่มเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากที่ระบุในบัตรทองได้เมื่อจำเป็น
น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศของสปสช. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 ที่

ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและผู้พิการเพื่อให้คนทั้งสองกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้โดยไม่น้อย

กว่าสิทธิเดิมที่เคยได้รับกล่าวคือ กรณีของผู้พิการซึ่งมีกองทุนช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูผู้พิการ พ.ศ. 2534 และทหารผ่านศึกซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับให้สามารถ

ใช้สิทธิรักษาฟรีได้ในสถานบริการของรัฐทุกแห่ง ดังนั้นเมื่อใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงได้มีการออกประกาศรับรองสิทธิของคนทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ
“ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกกรณีผู้พิการและทหารผ่านศึกนี้สปสช.ได้มีการ

แก้ไขระเบียบและวางระบบการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิที่ไม่น้อยกว่าเดิม ส่วนการเบิกจ่ายค่ารักษานั้นอนุโลมให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน” เลขาธิการสปสช.กล่าว
ทั้งนี้ ประกาศฯดังกล่าว ระบุให้ทหารผ่านศึกและผู้พิการเข้ารับบริการสาธารณสุขภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ณ หน่วยบริการประจำของตนเว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอาจไปใช้บริการที่หน่วยบริการอื่นของรัฐก็ได้ โดยหน่วยบริการที่ให้บริการ

แก่ผู้พิการและทหารผ่านศึกแล้วสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากสำนักงานสาขาหรือกองทุนสาขาแต่ถ้าผู้พิการและทหารผ่านศึกเข้ารับบริการในหน่วยบริการอื่นต่าง

กองทุนสาขาก็ให้เรียกเก็บมาที่กองทุนส่วนกลางที่สปสช.โดยประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป

+++++++++++++++++

http://nutrition.anamai.moph.go.th/1675/new1675/Html/nmenu18/nm1807.html
ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าโครงการ 30 บาท

ผู้ที่ไม่มีสิทธิใช้บริการ คือ ผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลตามกฏหมายหรือระเบียบของรัฐอยู่ก่อนแล้วเช่น

ข้าราชการและลูกจ้างประจำของรัฐ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งคนภายในครอบครัวที่มีสิทธิ

ผู้มีบัตรประกันสังคม

ผู้มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (หรือ บัตร สปร.) ประเภทผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วย

เหลือเกื้อกูล คือ เด็กอายุ 0 – 12 ปี นักเรียนมัธยมต้น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ , พระภิกษุ สามเณร หรือผู้นำศาสนา , ทหารผ่านศึก และผู้นำชุมชน เป็นต้น

ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ยังคงมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องขอใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคเพราะสิทธิประโยชน์ของบัตร สปร. ไม่แตกต่างจากประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า

++++++++++++++++++++++++++++++++

จากคุณ : veera - [ วันแรงงาน 00:47:52 A:124.121.91.163 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom