◀ Previous Next ▶ Up ▲


  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วม

  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน

  ประชุมวิชาการสตรีศึกษา ครั้งที่ 8
  'เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเพศ' (Political Economy of Gender)
  วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2550 ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

  และ

  สัมมนาวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1
  'อุดมศึกษากับการพัฒนาเยาวชนและสังคม'
  วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2550 ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

  สนใจดูรายละเอียดหรือติดต่อ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร. (02) 613 - 3150 -1 โทรสาร (02) 224 - 9420
  http://www.tu.ac.th/org/wysp/      email : [email protected]

  จากคุณ : ตุกติก - [ 25 ก.ค. 50 12:28:09 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม