◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ท่านคิดว่า รถ CIVIC ในอีก 20 ปีข้างหน้า มันจะราคาถึง 2 ล้านหรือเปล่า

    ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินฝาก หรือลงทุนในตราสารหนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ สมมุติ เงิน 1 ล้านบาทปัจุบัน ลงทุนในตราสารหนี้  20 ปี จะได้เงินประมาณ 2 ล้าน ถึงเวลานั้นมันคุ้มหรือเปล่า แต่ก็ไม่รู้ว่า จะทำอย่างไรถึงจะคุ้มค่า เมื่อเที่ยบกับเงินที่จะเฟ้อในอนาคต ทุกคนดีใจเมื่อเห็นเงินเรามีดอกเบี้ยเกิดขึ้นทุกวันในเวลานี้

    จากคุณ : U Know Me a Little Go - [ 13 มี.ค. 50 19:12:16 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม