◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    อยากสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

    เนื่องจากตอนนี้มีกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุน เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ ออกมา เช่น Finforcast,ไชน่าคุ้มครองเงินต้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำมาก และผลตอบแทนเทียบเท่ากับการลงทุนในตราสารทุนเลยทีเดียว และเมื่อพิจารณารูปแบบการลงทุน ก็แทบไม่พบจุดด้อยเลย
     ดังนันผมเลยอยากสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับ จุดด้อยของการลงทุนในตราสารประเภทนี้ เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นโดยตรง (ไม่นับรวมจุดด้อยที่ต้องถือครองตราสารเป็นระยะเวลานานนะครับ เพราะเงินลงทุนผมเป็นเงินเย็น ถือนานได้พอสมควร)

    จากคุณ : carbot - [ 13 มี.ค. 50 15:53:49 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม