◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รบกวนขอความรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายทุนหน่อยครับ

  ตามที่บริษัท ชินคอป ได้ขายหุ้นให้กับกองทุน ทีมาเสคของสิงคโปร์ ทให้องค์การภาคเอกชนต่าง ๆ วิพากวิจารณ์กันอย่างมากในประเด็นต่างๆดังนี้
  - ความโปร่งใสในการซื้อขายหุ้น
  - การไม่ต้องจ่ายภาษี
  - การขายกิจการในธุรกิจสำคัญให้ชาวต่างชาติ
  - การแก้ไขกฏหมายเพื่อให้ธุรกรรมนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
  ธุรกรรมครั้งนี้เป็นธุรกรรมประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา และมีความขัดแย้งกันในตัวเองระหว่าง การอาศัยช่องว่างทางกฎหมายประกอบธุรกิจ กับ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จึงเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าจะทำการศึกษา
  คำถาม
  ๑. จงให้เหตุผลของการเคลื่อนย้ายทุน ไปยังต่างประเทศ
  ๒. ก่อนมีการซื้อขายหุ้นค่าเงินบาทแข็งค่าขั้นเป็นอย่างมากและอ่อนตัวลง เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว จงอธิบายสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น ประเทศไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนประเภทใดในการจัดการอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราระหว่างประเทศ
  ๓. โปรดวิเคราะห์ว่าการซื้อขายหุ้น ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวมอย่างไร

  จากคุณ : entertainbird - [ 3 มี.ค. 50 21:27:33 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม