◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  หุ้น เมเนเจอร์ ฟื้นตัวแล้ว เข้ามาช้อนซื้อกันหน่อย

  ผู้จัดการ’คืนชีพ กลุ่มสนธิซื้อหุ้น  โพสต์ทูเดย์ — “สนธิ ลิ้มทองกุล” ฟื้นตัว ส่งตัวแทน-ทายาทซื้อหุ้น “แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป” จากเจ้าหนี้แบงก์กสิกร 20.58%


  ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป ที่ธนาคารถือหุ้นอยู่ 26.57 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.54% และบริษัทบริหารสินทรัพย์เพทาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารถือหุ้นอยู่ 52.7 หมื่นหุ้น คิดเป็น 0.04% ให้กับ น.ส.ดวงพร วงศ์ชูเครือ จำนวน 6 ล้านหุ้น น.ส.ภาลัย ช่องดารากุล จำนวน 6 ล้านหุ้น น.ส.กมลวรรณ ลิ้มทองกุล จำนวน 6 ล้านหุ้น นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล จำนวน 6 ล้านหุ้น น.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล จำนวน 2.62 ล้านหุ้น


  สำหรับราคาขายนั้นได้ขายไปหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินรวม 2.33 ล้านบาท


  ธนาคารกสิกรไทยให้เหตุผลของการขายหุ้นครั้งนี้ว่า เป็นการจำหน่ายหุ้นที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทจำกัดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายธนาคารที่ต้องการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของธนาคาร


  รายงานข่าวจากธนาคารเจ้าหนี้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป นั้นมีหนี้เดิมอยู่มากกว่า 2.39 พันล้านบาท มีหนี้ที่เกิดจากการค้ำประกันเงินกู้บริษัทที่เกี่ยวข้องอีก 1.5 พันล้านบาท ในจำนวนนั้นเป็นหนี้ที่มีตามภาระค้ำประกันรวม 3.49 พันล้านบาท เป็นเจ้าหนี้การค้า 321 ล้านบาท เป็นหนี้ค้างจ่ายอีก 119 ล้านบาท รวม 3.93 พันล้านบาทเศษ แต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการลดหนี้ลง 80% แปลงหนี้ที่เหลือ 15% เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลา 5 ปี ส่วนเจ้าหนี้อื่นๆ นั้นได้ลดเงินต้นลง 60% แปลงหนี้ส่วนที่เหลือเป็นการผ่อนชำระ 5 ปี ด้วยการจ่ายดอกเบี้ย 4-6% โดยดอกเบี้ย 4% ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่เหลือนั้นจะจ่ายโดยวิธีแลกเปลี่ยนกับบริการหรือสิ่งพิมพ์ของแมเนเจอร์


  ผลจากการปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังกล่าว ทำให้ทางกลุ่มแมเนเจอร์มีหนี้เหลือเพียง 1 พันล้านบาท และต่อมาเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายแห่ง ก็เข้ามาถือหุ้นในบริษัท รวมถึงยึดทรัพย์สินและโรงพิมพ์ตะวันออกที่เป็นธุรกิจหลัก


  “ก่อนหน้านี้เจ้าหนี้ต้องยอมรับสภาพในการแปลงหนี้มาเป็นการลงโฆษณาในรายการทีวี และสิ่งพิมพ์ที่ผู้บริหารของแมเนเจอร์ และกลุ่มบริษัทไทยเดย์ ดอทคอมจัดทำ ต่อมาทางกลุ่มนี้ก็ฟื้นตัวจากธุรกิจและการล้มละลาย ก็มีการใช้ตัวแทนและทายาทของนายสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของตัวจริงมาติดต่อขอซื้อหุ้นคืนจากเจ้าหนี้และมีตัวแทนบางกลุ่มซื้อหุ้นในโรงพิมพ์ตะวันออกจากเจ้าหนี้ที่เริ่มนำมาประมูลขายในราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับหนี้เดิม” รายงานข่าวชี้แจง


  ด้าน นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) กล่าวว่า บสก.ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายสนธิ หรือกลุ่มนักลงทุนใดที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัท แมเนเจอร์ มีเดียกรุ๊ป ที่ถืออยู่ 75.6 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม บสก.ก็มีนโยบายที่จะ ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ต้องดูจังหวะและสภาพตลาด รวมถึงราคาที่เหมาะสม


  “ถึงแม้ว่าธนาคารกสิกรจะขายหุ้นแมเนเจอร์ ราคาหุ้นละ 10 สต. หากมีคนมาขอซื้อหุ้นในราคาเดียวกัน บสก.ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ และต้องขอดูรายละเอียดข้อมูลก่อน ว่าต้นทุนรับแปลงหนี้เป็นทุนมาราคาหุ้นเท่าใด แต่ตอนนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งขายหุ้นที่ถืออยู่ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์การบังคับขายหุ้นหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เหมือนกับสถาบันการเงิน” นายบรรยง กล่าว


  ปัจจุบัน บสก.มีพอร์ตหุ้นที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 1 พันล้านบาท


  นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.) กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากใครว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นคืน


  นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ยังไม่เคยได้รับการติดต่อซื้อหุ้นคืนจากนายสนธิ


  แหล่งข่าวจากธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า นายสนธิมีชื่ออยู่ในบัญชีปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร แต่ยัง ไม่ทราบว่าจะซื้อคืน

  จากคุณ : หมื่นปีขอมีเธอคนเดียว - [ 17 ก.พ. 50 14:15:16 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม