◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    RMF Call center กรมสรรพกร แจ้งว่า RMF สามารถถือเพียงห้าปีและไม่ต้องอายุครบ 55 ก็ขายได้แล้ว มีใครทราบเรื่องนี้บ้าง

    วันก่อนโทรไป call center กรมสรรพากร ทำให้ทราบว่า RMF ถือไว้ห้าปีจริงๆ ไม่ใช่ปีปฎิทิน และไม่ต้องอายุครบ 55 ปี ก็ขายได้แล้ว โดยไม่คืนภาษี

    มีใครทราบเรื่องนี้บ้าง

    เพราะลองค้นดูกระทู้ล่าสุด ในเดือน กพ.50 ที่ผ่านมา ก็ยังมีผู้เข้าใจว่า ต้องถือห้าปี และอายุครบ ห้าสิบห้าปี จึงจะขายได้

    จากคุณ : win3win - [ 15 ก.พ. 50 17:04:37 A:124.121.129.59 X: TicketID:137926 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม