◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  TPIPL....ศาลนัดสืบพยาน"ปั่นหุ้น TPIPL"นัดแรก20ก.พ.

  http://www.bangkokbiznews.com/viewNews.jsp?newsid=151571

  smile

   
  ศาลนัดสืบพยาน"ปั่นหุ้นทีพีไอ"นัดแรก20ก.พ.

  29 มกราคม 2550 18:50 น.
  ศาลแถลงคดี "ปั่นหุ้นทีพีไอ" อัยการ ระบุพยาน 45 ปาก นักลงทุนหลักทรัพย์ - กลต. -บริษัทประชา สัมพันธ์สร้างข่าวปั่นหุ้น เอาผิด "ประชัย - เชียรช่วง กัลยาณมิตร" ขณะที่ทีพีไอ - ประชัย เตรียม พร้อม อ้างพยาน 24 ปาก สู้คดี ศาลนัดสืบโจทก์ครั้งแรก 20 ก.พ. นี้

  ศาลนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน คดีปั่น หุ้นทีพีไอ ที่ พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด ( มหาชน) โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์และนายชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ , นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อายุ 61 ปี อดีตประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.ทีพีไอ , บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายเชียรช่วง กัลยาณมิตร อายุ 54 ปี กรรมการบริหารบมจ. เสติร์น ฯ เป็นจำเลยที่ 1 - 4 ในความผิดฐาน เป็นบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ เผยแพร่ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่หนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง (ปั่นหุ้น) และร่วมกันกระทำการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.77 และ 239 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

  จากคุณ : samsam - [ 30 ม.ค. 50 07:08:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม