◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รัฐมตนตรีคลังและผู้ว่า ธปท คิดว่า ฝรั่งขายหุ้นแล้วได้เงินทันที

  ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างออกมาให้สัมภาษณ์ และออกรายการโทรทัศน์ ต่างแสดงความยินดีว่า ตั้งแต่ชาวต่างชาติขายหุ้นเมื่อวันที่ 19 ธค ยังไม่มีใครโอนเงินออกไปต่างประเทศเลย

  แสดงว่าต่างชาติยังเชื่อมั่นในประเทศไทย

  ผมฟังทั้งสองท่านพูดแล้วรู้สึกสงสารประเทศไทย

  เพราะทั้งสองท่านไม่รู้เลยว่าเมื่อขายหุ้นแล้วกว่าจะได้เงินต้องเป็นเวลา 3 วันทำการ

  ไม่เหมือนซื้อขายขนมที่มีการจ่ายเงินกันทันทีที่มีการซื้อขาย เขาจะได้รับเงินและโอนเงินออกไปก็ต้องวันที่ 22 ธค เป็นต้นไป

  หรือว่าท่านรู้แต่แกล้งทำโง่ออกมาหรอกประชาชน??????

  จากคุณ : หมอแว่น - [ 21 ธ.ค. 49 12:33:53 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม