◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถ้ า เ งิ น ปั ่น 19 ธ.ค. ส่ ว น นึ ง เข้าคลัง จะสรรเสริญท่าน รมต.

    ถ้ า เ งิ น ปั ่น 19 ธ.ค. ส่ ว น นึ ง เข้าคลัง จะสรรเสริญท่าน รมต.

    แต่ถ้า กระจุกอยู่กะ ผู้ดีเก่า คมช. จะ xxxx พวกท่าน


    .

    จากคุณ : เซ็ง...ง - [ 21 ธ.ค. 49 10:22:54 A:124.120.172.84 X: TicketID:032845 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม