◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ถามเรื่องการสอบเข้าบริษัท " เชฟรอน" ที่ จ. สงขลาครับ

  สวัสดีครับ
  ผมกำลังจะไปสมัครบริษัทเชฟรอนอยู่พอดี

  จบเกรด วุฒิ ปวส.3.15

  เป็นคนจังหวัดสงขลาโดยกำเนิด แต่ตอนนี้ทำงานอยู่กรุงเทพและกำลังลาออกพอดีครับ

  ไม่ทราบว่าต้องเก่งอังกฤษด้วยป่าวครับที่บริษัทเชฟรอน เพราะว่าอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่

  แล้วเมื่อสอบได้ผ่านแล้วทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ทำงานบนบกหรือทำงานในทะเลครับ

  พอดีถ้าในทะเลไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เพราะว่าพ่อแม่เป็นห่วงไม่อยากให้ทำในทะเล

  ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ ผมครบหมดแล้วครับ

  ไงรบกวนด้วยนะครับ

  ขอบคุณมากครับ


  *****************************************************************************************************************************************************************************************

  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

  ให้ทุนฝึกอบรม เรียนฟรี พร้อมเบี้ยเลี้ยง
  จำนวน 45 ทุน ฝึกอบรมที่ศูนย์เศรษฐพัฒน์ จังหวัดสงขลา (หลักสูตร 8 เดือน)

  คุณสมบัติ
  - ชายไทย อายุระหว่าง 20-28 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
  - สุขภาพดี แข็งแรง และตาไม่บอดสี (มีการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน)
  - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  - จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสาขาต่อไปนี้
  - เครื่องยนต
  - อิเล็กทรอนิคส์
  - ไฟฟ้ากำลัง
  - เครื่องกลอุตสาหกรรม
  - อุปกรณ์วัดคุม

  หลักฐานการสมัคร
  1.ประวัติส่วนตัว (ระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้)
  2.สำเนาผลการศึกษา
  3.สำเนาบัตรประชาชน
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน
  5.สำเนาหลักฐานการผ่านหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  หรือสมัครด้วยตนเองที่
  ศูนย์เศรษฐพัฒน์
  บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
  ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต สงขลา จังหวัดสงขลา
  ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2551 เวลา 9.00-15.00 น.

  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถึง
  แผนกสรรหาอัตรากำลัง
  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 29 อาคารชินวัตร 3
  1010 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  (วงเล็บมุมซอง “โครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 7”)

  หรือ
  บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ชั้น 27 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์
  999/9 ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  (วงเล็บมุมซอง “โครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 7”)

  หรือ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
  ชั้น 5 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า
  19 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  (วงเล็บมุมซอง “โครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 7”)
  หรือ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
  2 แหล่งพระราม ต.บ่อยาง
  อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  (วงเล็บมุมซอง “โครงการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 7”)

  หมดเขตรับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 13 เมษายน 2551
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้ที่ http://www.chevronthailand.com ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

  *****************************************************************************************************************************************************************************************

  จากคุณ : จิตแจ่มใส - [ 29 มี.ค. 51 01:51:34 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม