◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  : อบรมฟรีโคยไม่เสียค่าใช้จ่าย "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"

  รุ่นที่ 3 สำหรับธุรกิจทั่วไป และ รุ่นที่ 4 สำหรับธุรกิจ Logistics and Supply Chain
  ข่าวดี! สำหรับผู้ว่างงาน พนักงานลูกจ้าง นักศึกษาจบใหม่ ทายาทธุรกิจ ผู้ที่เริ่มประกอบการธุรกิจ ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของกิจการของตนเองโดยการลงทุน หรือขยายธุรกิจในสาขาการผลิตและบริการต่างๆ

  สภาองค์การนายจ้างไทยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม“โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation : NEC) จัดอบรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 35 - 45 คน โดย ….ด่วน !

  โดยอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น !

  กิจกรรมประกอบด้วย
  • ฝึกอบรมความรู้ทั้งทางทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะสอนตั้งแต่หลักการ และแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การบัญชี และการเงิน ตลอดจนการบริหารบุคลากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  • การบ่มเพาะ โดยจัดหาวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ ในการเป็นพี่เลี้ยงและให้โอกาสทางการตลาด
  • ดูงาน ณ สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ เฉพาะรายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ฝึกเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อขอสินเชื่อกับธนาคาร

  รุ่นที่ 3 : สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มีนาคม 2550
  เริ่มอบรมวันที่ 24 มีนาคม 2549 – 27 พฤษภาคม 2550

  รุ่นที่ 4 : สำหรับผู้ประกอบธุรกิจLogistics and Supply Chain รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25พฤษภาคม2550 เริ่มอบรมวันที่ 2 มิถุนายน 2550 – 22 กรกฎาคม 2550

  อบรมวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

  สถานที่อบรม : ห้องประชุมสภาองค์การนายจ้างไทย อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 16

  สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ สภาองค์การนายจ้างไทย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 16 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2618-8067, 0-2618-8000 ต่อ 6001 – 2 หรือ คุณภูพิงค์ โทร. 08-1719-1818 โทรสาร 0-2618-8068
  สามารถ Dowload ใบสมัครได้ที่ http://www.smethai.net/nec

  จากคุณ : สภาองค์การนายจ้างไทย - [ 26 ม.ค. 50 08:59:07 A:58.8.170.15 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม