เทคนิคการหางานทำ – ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่?

เทคนิคการหางานทำ – ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่?
คำถามนี้  คงเป็นที่คาใจของหลายคน  โดยเฉพาะบัณฑิต

ใหม่ๆ   เมื่อคุณยังไม่เคยทำงานมาก่อน  ไม่แปลกหรอกที่

คุณไม่รู้เกี่ยวกับตัวเลขพวกนี้  แต่บางคนคงพอรู้มาบ้าง

จากรุ่นพี่  ญาติ  เพื่อน  หรือบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาแนะนำใน

มหาวิทยาลัย
ฉันเชื่อ  การที่คุณตัดสินใจสมัครงานสักงานหนึ่ง  คุณน่า

จะมีประมาณการตัวเลขนี้ไว้ในใจแล้ว
 เพราะในสาย

วิชาชีพที่คุณจบมา  มักมีการพูดถึงตัวเลขเหล่านี้อยู่เสมอ  

เช่น  รุ่นพี่คนนี้จบสังคมสงเคราะห์  ไปทำงานเลขานุการ

กรรมการผู้จัดการ  บริษัทเอบีได้เงินเดือน 10,000.-บาท  

หรือรุ่นพี่อีกคนหนึ่ง  จบหนังสือพิมพ์  ไปทำงานนักข่าว

สายการเมืองกับหนังสือพิมพ์กขได้เงินเดือน  15,000.-

บาทเป็นต้น
ข้อมูลพวกนี้พอทำให้คุณมองเห็นภาพของอัตราค่าจ้างใน

ตลาดแรงงานได้ระดับหนึ่ง  อย่างน้อยเป็นกรอบให้คุณได้

รู้และพอประมาณการตัวเลขที่คุณควรจะได้รับ  ถ้าคุณได้

ทำงานในตำแหน่งนั้น  ขอบอกตรงนี้ว่า  เป็นแค่ประมาณ

การที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเท่านั้น  เพราะมันมีโอกาสดิ้น

ได้......
อาการ “ดิ้นได้”  นี้  ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ  ความ

ต้องการของตลาด  สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในขณะนั้น  

ความสามารถอันมากมายที่อาจจะทำให้บริษัทต้องยอมทุ่ม

เงินซื้อเพื่อแย่งคุณมาจากบริษัทอื่นที่หมายตาคุณไว้เช่น

กัน  และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย
บางคนนั้นจบมาจากคณะและมหาวิทยาลัยเดียวกัน  เกรด

เฉลี่ยก็ไม่ห่างกันเยอะ  ได้งานเลขาผู้บริหารเหมือนกัน  

เพียงแต่คนละบริษัท  คนหนึ่งได้รับเงินเดือน 8,000.-

บาท  แต่อีกคนกลับได้สูงถึง 15,000.-บาท  ไม่ใช่เรื่อง

แปลกอะไร  ถ้า 2 บริษัทที่ว่าหมายถึงบริษัทของคนไทย

กับบริษัทข้ามชาติ  หรือบริษัทใหญ่ที่มีพนักงานเป็นพัน

คน  กับบริษัทเล็กๆ ที่มีคนงานไม่กี่สิบ

บริษัทใหญ่ๆ มักมีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน  หากมีการ

ปรับฐานเงินเดือน  จะส่งผลกระทบต่อพนักงานจำนวน

มาก  จึงทำให้เงินเดือนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานของ

ตลาดแรงงาน  หรือถ้าจะต่างกันก็ไม่มากนัก
แต่หากเป็นบริษัทเล็กๆ โครงสร้างเงินเดือนอาจจะยังไม่มี

กำหนดไว้แน่นอน  ดังนั้นตัวเลขนี้จึง  “ดิ้นได้”  ตามความ

พอใจของเจ้าของบริษัท  การตั้งใจให้เงินเดือนคนใดมาก

หรือน้อยมักจะไม่มีผลกระทบต่อฐานเงินเดือนของ

พนักงานเก่ามากนัก  หรือบางครั้งอาจจะไม่กระทบเลยก็

ได้  ถ้าตำแหน่งนี้มีอยู่เพียงคนเดียว
ไม่ต้องตกใจ  ถ้าวันหนึ่ง  เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันบอกกับ

คุณว่า  เขาได้เงินเดือนสูงถึง 20,000.- บาท  ทั้งที่ทำงาน

ในตำแหน่งเดียวกับคุณอยู่ตอนนี้  แต่คุณรับแค่ 12,000.-

ลองถามเขาต่อไปอีกสักนิดว่า  เขาทำอยู่บริษัทอะไร  คุณ

จะพบคำตอบที่คุณเข้าใจมากขึ้น

บางครั้งคนเราก็เลือกความมั่นคงมากกว่าเงินเดือนที่ได้

รับ  และบางครั้งอีกเช่นกันที่เรามักจะเห็นความสำคัญของ

เงินที่ได้รับ  มากกว่าความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท

ฉันไม่ขอตัดสินว่าอะไรดีกว่า  แต่อยากให้คุณเลือกในสิ่งที่

คุณพอใจมากกว่าเท่านั้นเอง  และฉันเชื่อว่าแต่ละคนต่างก็

มีความต้องการในชีวิตแตกต่างกัน
การเรียกเงินเดือนส่วนใหญ่มี 2 แบบคือ  กำหนดตัวเลขที่

ต้องการ
 อาจจะเป็นตัวเลขเดียว  เช่น  10,000.- บาท  

12,000.-บาท  15,000.-บาท  หรือกำหนดเป็นช่วงที่ยอม

รับได้ เช่น  8,000.- ถึง 12,000.-บาท  12,000.- ถึง  

15,000.-บาทก็ได้  อย่างที่บอก  ตัวเลขที่คุณเรียกไปนั้น  

ต้องอิงกับฐานข้อมูลที่คุณขอไม่ต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานในตลาดแรงงานมากนัก
แบบที่ 2 คือระบุว่า “ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท”  

แบบนี้  นับเป็นการให้โอกาสทั้งตัวเองและบริษัท  ถ้า

บริษัทมีผู้สมัครให้เลือก 2 คน  คุณสมบัติโดยรวมไม่แตก

ต่างกัน  คนหนึ่งขอเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่บริษัทสามารถ

กำหนดให้ได้มาก  กับอีกคนหนึ่งขอตามโครงสร้างของ

บริษัท  คุณคิดว่า  เขาน่าจะเลือกเรียกคนไหนมา

สัมภาษณ์ก่อน?
แต่สำหรับคนที่ไม่กังวลว่าจะได้งานหรือไม่  แต่ให้ความ

สำคัญกับค่าตอบแทนมากกว่า  ซึ่งไม่ผิดอะไรที่คิดแบบ

นั้น  ฉันขอแนะนำให้คุณกำหนดเงินเดือนลงไปเลย  อย่าง

น้อยเป็นการสกรีนเบื้องต้นว่า  คุณยินดีไปสัมภาษณ์งาน

ในกรณีที่บริษัทให้เงินเดือนขั้นต่ำตามที่คุณขอไว้นั้น  ไม่

เสียเวลาทั้งตัวคุณและบริษัท
หลายครั้ง  ฉันเห็นผู้มาสัมภาษณ์งานที่ระบุของเงินเดือน

ตามโครงสร้างของบริษัท  กลับปฏิเสธงานทันทีเมื่อรู้ว่า  

ตัวเลขที่บริษัทให้ได้  ไม่สูงเท่ากับที่เขาต้องการ  ถ้าตัว

เลขนั้นต่างกันไม่มากนัก  ก็อาจต่อรองกันได้  แต่ถ้าช่อง

ว่างห่างกันเยอะเกินไป  ก็ยากที่จะตกลงกันได้  อย่างนี้  

ถือเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ทั้งตัวคุณเองและ

บริษัท  ทางที่ดี  คุณควรกำหนดตัวเลขที่ต้องการดีกว่า  

ถ้ารู้ว่าตัวเลขตัวไหนที่จะสนองกับการใช้ชีวิตในแต่ละ

เดือนของคุณได้
การเรียกเงินเดือนจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ  คุณ

พอใจที่ตัวเลข  หรือพอใจแค่ได้งานเท่านั้น  ตอบตัวเองให้

ได้ก่อนที่จะเขียนมันลงไปในใบสมัคร......

***********************************************
ตอนต่อไป  :  อยากรู้รายละเอียดของงาน...โทรไปถาม

ได้ไหม?


***********************************************
จาก....กลยุทธ์เด็ด  คว้างานดี  ชีวิตนี้ไม่มีเตะฝุ่น  โดย  

ปนัฎดา  สังข์แก้ว

amorntvm@anet.net.th
http://lungadd.pantown

จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:15:33 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

เทคนิคการหางานทำ – สมัครตำแหน่งอะไรดี...?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5039573/B5039573.html


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:16:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

THAI SALARY GUIDE 2006
สำหรับท่านที่กำลังหางาน หรือต้องการเปลี่ยน แล้วอยากรู้ว่าตำแหน่งงานที่กำลังสมัครนั้นเงินเดือนจะได้ประมาณเท่าไร วันนี้มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเงินเดือนตำแหน่ง ต่าง ๆ มานำเสนอ

BANKING & FINANCE

BANKING

Position : Bank teller
Qualification : Degree
Years :1-3
Job description : Handle high volumes of over-the-counter transactions. Assist with customer enquiries, ensure service delivery standards are met & actively promote bank products and services.
Saraly : 12,000-15,000 baht


Position : Remittance/Settlement/Loans Clerk
Qualification : Degree
Years :1-2
Job description : Cheque clearance,inward/outward remittances, telegraphic transfer & demand drafts. Accept & confirm forex deals. Process & document housing loan applications.
Salary : 11,000-13,000 baht


Position : Collection/Debt Recovery Officer
Qualification : Degree
Years :1-3
Job description : Review collection procedures and ensure diligent debt recovery. Analyse customers’ profile & propose viable solutions. Restructure
& negotiate payment. Knowledge in legal/litigation processes &documentation. Monitor delinquent accounts & collection functions
Salary : 10,000-12,000 baht

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 07:40:12 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:22:25 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

Position : Trade Finance Clerk
Qualification : Degree
Years :2-3
Job description : Process trade finance products with knowledge of various trade instruments e.g. Letter of Credit, trade collections & payments,
including the accompanying payment processes.
Salary : 12,000-16,000 baht


Position : Bank Operations Officer
Qualification : Degree
Years :0-1
Job description : Processing of trade settlements. Backroom admin duties
Salary : 10,000-12,000 baht


Position : Customer Service Officer
Qualification : Diploma/Degree
Years :2-3
Job description : Attend to walk-in customers & follow-up on customer service issues as well as identify business potential from existing database.
Salary : 15,000-20,000 + commission


Position : Mortgage Sales Specialist
Qualification : Degree
Years :2-3
Job description : Identify prospective customers through lead generation to achieve desired mortgage and related lending product targets.
Salary : 25,000-35,000 + commission


Position : Trade Finance Officer
Qualification : Degree
Years :1-2
Job description : Supervisory role in the processing of trade finance products.
Salary : 20,000-30,000 baht

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 07:47:35 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:23:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

Position : Personal Financial /Consultant/Personal Banker
Qualification : Diploma/Degree
Years : 2-3
Job description : Provide advice & recommend investment products according to clients’ risk profile. Identify business potential from the execution of the sales.
Salary : 18,000-25,000 + commission


Position : Dealer
Qualification : Diploma/Degree
Years :1-2
Job description : Good grasp of foreign exchange products. Familiar with inter-bank market transaction. Manage the flows and risk of FX pricing. To process inter-bank deposit/placement deals, futures, FRAs, government bills/bonds and foreign exchange.
Salary : 20,000-25,000 baht


Position : Compliance Officer Banker
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Ensure interpretation & adherence to all regulatory requirements. Conduct & review results of compliance surveillance test plans. Support the implementation and rollout of compliance-related initiatives.
Salary : 30,000-40,000 baht


Position : Bank Auditor
Qualification : Degree
Years :2-3
Job description : Report audit findings, evaluate system effectiveness & assess procedural deficiencies. Ensure high level of internal control & system adherence to guard against fraud or procedural non-compliance.
Salary : 38,000-45,000 baht


Position : Settlement Officer
Qualification : Degree
Years :3-5
Job description : Settlement of trades (FX/MM), bonds & securities. Liaise with brokers, counter parties & fund managers.
Salary : 40,000-45,000 baht


Position : Trade Finance Officer
Qualification : Diploma / Degree
Years :3-5
Job description : Support a team of Senior Managers in travel arrangements & meetings.
Salary : 30,000-35,000 baht


Position : Senior Secretary
Qualification : Diploma/Degree
Years : Min 5
Job description : Support Heads of Dept in secretarial duties, calendar management, travel planning, corporate administrative duties.
Salary: 38,000-45,000 baht

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 07:59:32 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:24:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

FINANCE

Position : Accounts Clerk
Qualification : Diploma/Degree
Years : 1-3
Job description : Balance expenses, data entry & basic accounts support. Filing, photocopying, faxing & other admin duties.
Salary : 12,000-16,000


Position : Payroll Clerk
Qualification : Diploma/Degree
Years : 1-2
Job description : Calculate & prepare payroll taking into account overtime & deductions, such as tax, CPF, insurance payments, etc.
Salary : 12,000-16,000


Position : Accounts Assistant
Qualification : Diploma / Degree
Years :1-3
Job description : Record & compile summaries of organisation’s financial transactions for management purposes. Assist in full set of accounts
Salary: 12,000-18,000


Position : Credit Control Clerk
Qualification : Diploma / Degree
Years :1-2
Job description : Manage accounts receivables. Prepare reports of loans and accounts that are delinquent and forward reports for legal action.
Salary : 13,000-18,000


Position : Credit Control Officer
Qualification : Diploma / Degree
Years :2-4
Job description : Contacting customers. Sending follow-up inquiries. Negotiate with past due accounts for debt recovery.
Salary: 18,000-25,000


Position : Accounts Supervisor
Qualification : Degree
Years :2-4
Job description : Supervise full set of accounts & delegate work to clerical staff. Assist in the analysis of financial statements & year-end closing/audits.
Salary : 25,000-35,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 08:47:24 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:25:21 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

Position : Auditor
Qualification : Degree / Professional Certification
Years :2-4
Job description : Ensure authenticity & accuracy of financial statements, especially assets & liabilities. Analyse samples of work done & conduct
procedural interviews.
Salary : 25,000-40,000


Position : Financial Analyst
Qualification : Degree
Years :2-3
Job description : Report & analyse financial & operating data.
Salary : 28,000-35,000


Position : Accountant
Qualification : Degree / Professional Certification
Years :4-5
Job description : In charge of general accounting that involve the preparation of statistical data & financial reports concerning profits, cash &
inventory. Analyse, report & give advice on the financial dealings of organisations/individuals. Advise on associated record-keeping & compliance requirements.
Salary : 40,000-50,000


Position : Accounts Payable Manager
Qualification : Degree
Years :5-6
Job description : Ensure timely payment of vendor invoices, expense vouchers & maintain accurate records & control reports. Manage a staff of
administrators/clerks.
Salary : 50,000-55,000


Position : Credit Control Manager
Qualification : Degree
Years :4-6
Job description : Determine credit worthiness of clients. Formulate credit & collection policy. Negotiate with past due accounts. Take appropriate action against delinquent accounts. Supervise two or more officers.
Salary : 50,000-60,000


Position : Finance Manager
Qualification : Degree / Professional Certification
Years :6-7
Job description : Prepare financial reports, i.e. income, expenses, capital usage & cash flow. Prepare of strategic plans, budgets & financial forecasts.
Develop accounting and management policies & procedures.
Salary : 70,000-80,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 08:59:25 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:26:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

CALL CENTRE

Position : Sales - Outbound/ Telemarketer (entry level)
Qualification : Diploma/Degree
Years :0-1
Job description : To sell & set up appointments. Handle outbound calls for selling a product or service, typically with respect to quotas or sales goals. May be responsible for specific accounts or geography. To up-sell as appropriate.
Salary : 8,000-10,000 + commission


Position : Customer Service Officer -Inbound (entry level
Qualification : Diploma/Degree
Years :0-1
Job description : To handle incoming calls (orders, inquiries, complaints) and direct calls for further problem resolution.
Salary : 9,000-12,000


Position : Sales - Outbound/ Telemarketer (experienced)
Qualification : Diploma/Degree
Years :2-3
Job description : To sell & set up appointments. Handle outbound calls for selling a product or service, typically with respect to quotas or sales goals. May handle specific accounts or geography. To up-sell as appropriate. Typically handle larger clients & more difficult situations. To lead, teach, guide and/or motivate teams through the call process if necessary.
Salary : 12,000-15,000 + commission


Position : Customer Service Officer -Inbound (experienced)
Qualification : Diploma/Degree
Years :1-2
Job description : Handle incoming calls (orders, inquiries, complaints) and direct calls for further problem resolution. To handle larger clients or 1st-level escalation. To lead, teach, guide and/or motivate teams through thecall process if necessary.
Salary : 13,000-16,000


Position : Helpdesk
Qualification : Diploma/Degree
Years :1-2
Job description : To screen and/or service requests, compile problem reports & provide solutions to complex issues as needed.
Salary : 17,000-22,000


Position : Call Centre Supervisor/ Team Leader
Qualification : Diploma/Degree
Years :2-3
Job description : Oversee team of junior & senior officers. Motivate team, plan roster & handle staffing issues, such as disciplinary & performance
counselling.
Salary : 30,000-35,000


Position : Call Centre Trainer
Qualification : Diploma/Degree
Years :2-3
Job description : Work with HR & Call Centre Manager to provide training. Train on systems, procedures & product knowledge. Facilitate & plan training schedules.
Salary : 40,000-45,000


Oversee all aspects of the Position : Operations Manager
Qualification : Diploma/Degree
Years : 3-4
Job description : operations. Report to the Call Centre Manager. Handle internal inquiries & divisional operations.
Salary : 42,000-48,000


Position : Call Centre Manager/Head
Qualification : Degree
Years : 3-4
Job description : Implement service strategies. Oversee daily operations as well as marketing, sales & IT. Ensure service levels are met. Plan workflow & structure. Solve escalated complaints. Motivate & lead teams. Work with HR to assist in recruiting, staff appraisals & training. Good
project management skills.
Salary : 45,000-50,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 09:26:29 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:28:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ENGINEERING & TECHNICAL

Position : Facilities Technician
Qualification : Diploma/Degree
Years : 1-5
Job description : Install, service, repair & maintain engineering equipments.
Salalry : 12,000-15,000


Position : Draughtsman
Qualification : Diploma
Years : 1-2
Job description : Design moulds, structures & fixtures. Handle design duties from 2 to 3 dimension. Able to meet deadline & implement multiple changes during the course of a project. Knowledge of Autocad & other designing software is a must.
Salary : 12,000-20,000


Position : Facilities Technical Officer
Qualification : Diploma
Years : 2-5
Job description : Assist Engineer to plan & control maintenance work. Supervise all maintenance & variation jobs on site.
Salary : 15,000-25,000


Position : Associate Engineer
Qualification : Diploma/Degree
Years : 1-2
Job description : Assist in new line set-ups. Prepare quotations, documentations, etc.
Salary : 18,000-20,000


Position : Supervisor
Qualification : Diploma
Years : 3-4
Job description : Liaise with operators, line leaders & other supporting departments to carry out production/manufacturing operations & projects. Monitor & coordinate machines installation setup. Monitor production issues to ensure targets are met & quality issues minimised.
Salary: 22,000-30,000


Position : Electrical/Mechanical Engineer
Qualification : Degree
Years : 2-5
Job description : To manage the facilities control system. Plan & control maintenance work. Coordinate with customers & contractors on all site matters.
Salary : 22,000-38,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 09:37:28 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:28:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

Position : Process Engineer
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : To develop process for new products & improve product process for current products. Knowledge of SPC, DOE & FMEA.
Salary : 25,000-30,000


Position : Quantity Surveyor
Qualification : Degree
Years : 2-5
Job description : To work on tenders. Attend site meetings. Prepare preliminary quotations.
Salary : 25,000-35,000


Position : Order Engineer
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Order handling & technical review. Fabrication drawings to vendors & customers. Mechanical design. QA/QC inspection.
Salary : 28,000-38,000


Position : Sales & Service Engineer
Qualification : Diploma/Degree
Years : 3-4
Job description : Sales & service to local & international customers. Prepare quotation, presentation materials, sales analysis report, customer complaints report, etc.
Salary : 30,000-45,000 + commission


Position : Planning Engineer
Qualification : Degree
Years : 5-8
Job description : Planning of production floor layout to enable efficient process & material flow. Implement low cost manufacturing.
Salary : 40,000-60,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 09:44:42 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:29:13 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

HUMAN RESOURCES

Position : HR Clerk/Assistant
Qualification : Degree
Years : 2
Job description : General HR admin duties. Maintenance of leave/medical records Coordinate interviews.
Salary : 15,000-18,000


Position : HR Officer/Executive
Qualification : Degree
Years : 3
Job description : Active screening & recruitment of staff. Coordinate recruitment ads. Ensure consistent benefits & compensation practice.
Salary : 20,000-25,000


Position : Training Executive
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Conduct company training programmes. Knowledgeable of commonly used concepts, practices & procedures. Sourcing for external trainers.  
Salary : 20,000-30,000


Position : Training Manager
Qualification : Degree
Years : 5-6
Job description : Design, plan & implement training programmes; policies & procedures; and career development programmes.
Salary : 50,000-60,000


Position : HR Manager
Qualification : Degree
Years : 5-7
Job description : Design, plan & implement HR policies & procedures. In charge of recruitment, salary & staff benefits. Performance evaluation.
Determine & enforce government regulations. Supervise team of HR executives.
Salary : 50,000-65,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 09:52:17 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:30:31 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

INFORMATION TECHNOLOGY

Position : Helpdesk Analyst
Qualification : Degree
Years : 1-3
Job description : Remotely troubleshoot problems through email/telephone by taking over the control users’ terminals via LAN/WAN connections. Plan,
coordinate & support business processes, systems & end-users. Handle phone-in & escalation of problems.
Salary : 20,000-30,000


Position : IT Administrator
Qualification : Degree
Years : 1-3
Job description : Provide implementation & administration involving LAN, WAN & dial-up connectivity, firewall, reverse proxy & technical support.
Salary : 20,000-22,000


Position : Analyst Programmer
Qualification : Degree
Years : 2
Job description : Design, code & test programmes to support the application systems development plan.
Salary : 22,000-28,000


Position : Web Designer
Qualification : Degree
Years : 2
Job description : Develop innovative web-based design application & content management.
Salary : 22,000-28,000


Position : IT Executive
Qualification : Degree
Years : 2
Job description : Maintain sufficient, standard & reliable systems/infrastructure to ensure effective & efficient operations. Implement IT procedures &
processes to ensure maximum data protection/security.
Salary : 25,000-30,000


Position : Network Administrator
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Administer & operate LAN & WAN networks, system management & hardware support.
Salary : 25,000-30,000


Position : Systems Engineer
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Provide system design & consultancy to customers. Respond to requests for technical queries & support. Conduct technical training to customers & IT administrators.
Salary : 25,000-30,000Position : Network Support Engineer
Qualification : Degree
Years : 3-5
Job description : Perform communication & networking systems analysis & design planning for integration. Support of network in internet, intranet
& extranet. Analyse & participate in the development of security standardisation & implementation of security controls for LAN &WAN.
Salary : 25,000-35,000


Position : Inside Sales Representative
Qualification : Higher Diploma/Degree
Years : 3-5
Job description : To identify leads and generate sales using telephone contact and internet technologies
Salary : 25,000-35,000 + commission

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 10:46:50 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:31:12 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

Position : Systems Programmer/ Software Engineer
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Familiar with software
development life cycles. Possess skills in application design. Prepare programme specifications, coding/
documentation & testing.
Salary : 28,000-35,000


Position : Database Administrator
Qualification : Degree
Years : 3
Job description : Responsible for administration & technical maintenance of the company’s distributed database system.
Salary : 28,000-35,000


Position : Business/Systems Analyst
Qualification : Degree
Years : 3-5
Job description : Perform systems feasibility studies, analysis & design to meet user requirements & application. Work closely with engineers & technical support to resolve customer issues. Provide technical applicationsupport to users.
Salary : 30,000-40,000


Position : Software QA/Test Analyst
Qualification :Degree
Years : 3-5
Job description : Testing, certifying, auditing software products
Salary : 30,000-50,000


Position : Technical Consultant
Qualification : Degree
Years : 2-4
Job description : Tracking problems & changes. Continuity of ownership & documentation of IT operational problems from occurrence to
resolution, including post resolution analysis. Provide solutions to IT-related service problems.
Salary : 35,000-45,000


Position : Pre-sales Consultant
Qualification : Degree
Years : 3-5
Job description : Help the sales team to achieve the specified target by providing technical support, demonstration, RFP and solution architecting.
Salary : 40,000-50,000


Position : Account Manager
Qualification : Degree
Years :3-4
Job description : Responsible for achievement of IT products and/or solution sales & revenue target. May be assigned to target specific industry verticals
Salary : 40,000-50,000 + commission


Position : CRM Consultant
Qualification : Degree
Years : 4
Job description : In-depth understanding of Customer Relationship Management (CRM) technologies. Excellent pre-sales experience in a vendor environment. An understanding of the telecommunications industry. Understanding of Data Warehousing/Business Intelligence software.
Salary : 45,000-55,000


Position : Datawarehousing Consultant
Qualification : Degree
Years : 3-8
Job description : To develop datamining techniques, architecting database production support. Assist administrators and developers
Salary : 45,000-80,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 10:57:55 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:33:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

Position : Project Manager
Qualification : Degree
Years : 4
Job description : Plan, direct & execute project management activities for an area/division. Monitor progress against schedule & project budget. May
allocate or assist in the allocation of appropriate resources to deliver project results.
Salary : 50,000-70,000


Position : Business Development Manager
Qualification : Degree
Years : 5
Job description : Commercially aware of customers’ needs. Possess the acumen necessary to grow sustainable & profitable business. A strong
intellect capable of grasping & clearly communicating complex business & technology concepts
Salary : 55,000-60,000


Position : ERP Consultant
Qualification : Degree
Years : 5-8
Job description : To provide functional or technical advice on the implementation of ERP solutions. Must have some domain knowledge in order to map
processes.
Salary : 60,000-80,000


Position : IT Manager
Qualification : Degree
Years : 5-7
Job description : Oversee the smooth running of the IT systems. Troubleshoot & assist the organisation in any IT matters or problems. In tune with all the new IT developments in the required fields.
Salary : 60,000-75,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 11:06:28 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:33:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

LOGISTICS & WAREHOUSING

Position : Warehouse/Store Assistant
Qualification : Higher Diploma /Degree
Years : 1-3
Job description : Basic warehouse operations. Receive, unpack, pack, pick and check cargos.
Salary : 10,000-18,000


Position : Shipping Assistant
Qualification : Higher Diploma
Years : 1-3
Job description : Prepare shipping documentation. Knowledge of LC / BL. Ensure smooth delivery & handle customers’ inquires. Verification of freight
invoices, cycle count, etc.
Salary : 11,000-20,000


Position : Warehouse Supervisor
Qualification : Degree
Years : 3-5
Job description : Manage warehouse operations. Receive, issue, pick & pack. Ensure timely shipment
Salary : 22,000-30,000


Position : Operations Executive
Qualification : Diploma / Degree
Years : 2-3
Job description : Manage warehouse operations & ensure proper documentation. Plan cargo schedules. Inventory control/management and reconciliation of suppliers’ invoices.
Salary : 25,000-30,000


Position : Shipping Supervisor
Qualification : Degree
Years : 4-5
Job description : Organise receiving & issuing of goods. Manage the shipping operations & ensure proper documentation. Ensure quantity & quality of goods.
Salary : 25,000-35,000


Position : Warehouse Manager
Qualification : Degree
Years : 4-5
Job description : Plan for efficient storage & systematic retrieval. Manage all warehouse activities. Proper upkeep of the store and warehouse. Identify reliable and cost efficient freight forwarders.
Salary : 50,000-65,000


Position : Distribution Manager
Qualification : Degree
Years : 6-7
Job description : Manage ordering & distribution of goods. Ensure timely deliveries to maximise sales. Liaise with the forwarder on the timing of arrival of
goods.
Salary :70,000-80,000

OFFICE SUPPORT

Position : Security Officer
Qualification : Diploma
Years : 3-4
Job description : Protect property against fire, theft & illegal entry. Make routine periodic tours around buildings & grounds. Check visitors for proper identification & clearance.
Salary : 8,000-10,000


Position : Despatch cum Office Boy
Qualification : Diploma
Years : 1-2
Job description : Mail delivery & collection. Motorbike & licence required. Run simple errands.
Salary : 8,000-10,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 20 พ.ย. 49 11:35:10 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:34:58 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

OFFICE SUPPORT

Position : Data Entry Clerk
Qualification : Diploma
Years : 1-2
Job description : Input information into a computer. Processing & transmission of data.
Salary : 9,000-12,000


Position : Personal Driver
Qualification : Diploma
Years : 2-3
Job description : Chauffeur high-ranking management or visitors. Run errands. Good driving record.
Salary : 10,000-12,000


Position : Administrative Clerk/Co-coordinator
Qualification : Diploma
Years : 1-3
Job description : Sort & distribute mail. Prepare simple business correspondence & reports. Attend to telephone enquiries & visitors. Filing.
Salary : 12,000-15,000


Position : Receptionist/Front Office Assistant
Qualification : Diploma
Years : 1-3
Job description : Receive customers. Attend to phone calls. Admin duties.
Salary : 13,000-18,000


Position : Secretary
Qualification : Diploma
Years : 1 - 3
Job description : Schedule appointments, travel arrangements & attend to callers. Take dictation. Relieve officials of clerical work & administrative duties.
Salary : 20,000-28,000


Position : Executive Secretary
Qualification : Degree
Years : 3-5
Job description : Work with top management. Take & transcribe minutes of meetings. Execute routine secretarial assignments. Provide supervision & work
coordination of other staff.
Salary : 30,000-55,000


Position : Administration/
Qualification : Degree
Years : 4-6
Job description : Responsible for office administration & management, i.e. human resources, office lease, property facilities & records. Assigning work to other clerical employees & ensuring conformance to office policies.
Salary : 40,000-60,000

จากคุณ : Mr. Postman - [ 21 พ.ย. 49 02:29:06 A:75.4.221.136 X: TicketID:093802 >


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:36:33 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

SALES, MARKETING & ADVERTISING

Position : Promoter/Retail Assistant
Qualification : Diploma / Degree
Years : 1-2
Job description : Frontline. Counter sales. Promote products in store.
Salary : 8,000-10,000+commission


Position : Sales Coordinator
Qualification : Diploma / Degree
Years : 2-3
Job description : Coordinate client leads & customer sales. Process sales orders.
Salary : 15,000-18,000


Position : Market Researcher
Qualification : Diploma / Degree
Years : 2-4
Job description : Collect & analyse information to assist in marketing.
Salary : 18,000-25,000


Position : Customer Service Executive
Qualification : Diploma/Degree
Years : 2-3
Job description : Entertain customer inquiries. Service existing customers & their needs. Make visits to customers’ office when necessary
Salary : 18,000-25,000


Position : Marketing Executive
Qualification : Degree
Years : 2-4
Job description : Marketing of new or existing products and services. Collate market trends for product development. Liaise with ad agencies & suppliers. Production of marketing materials.
Salary : 22,000-30,000


Position : Brand/Product Manager
Qualification : Degree
Years : 3-4
Job description : Conceptualise & execute activities for brand positioning. Determine product pricing. Maintain & direct product’s image in the market.
Salary : 40,000-48,000


Position : Sales Executive
Qualification : Degree
Years : 2-3
Job description : Lead generation. Sell products & services on BtoB basis. Prepare & submit proposals. Involve in sales pitch.
Salary : 20,000-25,000 + commission


Position : Advertising Manager
Qualification : Degree
Years : 4-5
Job description : Develop company’s advertising strategy according to brand/product/corporate policies. Liaise with advertising agencies to create the company’s product/image. Prepare and track A&P spending. Develop promotional & sales support materials.
Salary : 45,000-50,000


Position : Marketing Manager
Qualification : Degree
Years : 4-6
Job description : Actively plan and implement marketing initiatives. Ensure that all marketing plans are executed.
Salary : 50,000-80,000


Position : PR Manager
Qualification : Degree
Years : 4-6
Job description : Plan & develop communication strategies. Promote complete information flow within the organisation & build positive media &
public relations.
Salary : 45,000-65,000


Position : Sales Manager
Qualification : Degree
Years : 5-7
Job description : Plan & manage business strategies. Meet sales targets & quotas. Develop consulting service/product according to market needs. Coordinate activities of sales team. Monitor budget achievement. Prepare forecasts.
Salary : 50,000-70,000 + commission + allowance

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ที่ให้เราได้รับรู้
แหล่งที่มา : Thailand Salary Guide 2006
Kelly Services Staffing (Thailand) Co Ltd.

จากคุณ : Mr. Postman


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:37:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

ขอขอบคุณ  คุณ Mr. Postman
ที่นำข้อมูลดีๆ มาเผยแพร่  ลุงแอ็ดขออนุญาตคัดลอกต่อ  

เพื่อให้เหมาะกับบทความในตอนนี้ครับ


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 12 ม.ค. 50 21:39:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

ขอเพิ่มเติมครับ

ฝ่ายสินเชื่อ และ collection

ปริญญาโท 19,000 - 23,000 บาท
หลังพ้น Pro อาจจะมีเพิ่ม 0 - 3000 บาทแล้วแต่ธนาคาร


จากคุณ : moojiw - [ 12 ม.ค. 50 22:13:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

ละเอียดมากเลยค่ะ

ขอบคุณลุงแอ๊ด และคุณ moojiwมากๆค่ะ


....นี่ล่ะสิ่งที่ตามหามานาน ^ ^...

 
 


จากคุณ : Chollaphin - [ 12 ม.ค. 50 23:19:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนถามสักนิด แล้วตามโครงสร้างของบริษัท นี่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดีคะ


จากคุณ : บางเวลา - [ 12 ม.ค. 50 23:21:24 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

กระทู้ อวดเงินเดือน  (ฮา)


แอบมาแซวลุงแอ๊ด  ที่เคารพ     ^__^


จากคุณ : ดีอาร์ (๛จูล่ง๛) - [ 13 ม.ค. 50 00:11:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

คุณ บางเวลา ครับ


เดี๋ยวลุงแอ็ดจะให้ผู้ช่วยของลุง  คุณปนัฏดา  สังข์

แก้ว
 เป็นผู้ตอบให้จะดีกว่านะครับ  ชัดเจนดี


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ม.ค. 50 08:41:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

คุณ  ๛จูล่ง๛  ครับ
คุณ  ว่าที่ดีอาร์.....คุณดีอาร์.....ครับ  เดี๋ยวนี้  เปลี่ยน

login เป็น  ๛จูล่ง๛  แล้วหรือครับ
ขอทราบเหตุผลในการเปลี่ยนได้ไหมครับ......(ถ้าไม่เป็น

ความลับ)
นานๆ จะได้คุยกันสักที.......................................


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ม.ค. 50 09:16:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

สมาชิก  "เทคนิคการหางานทำ" ทุกท่านครับ
ถ้าท่านจะกรุณา  บอกตำแหน่ง  อายุงานของท่าน  และผล

ตอบแทนที่ท่านได้อยู่ในขณะนี้  อ้อ....วุฒิการศึกษา  และ

ประสบการณ์ด้วยนะครับ   จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่

กำลังหางานทำมากทีเดียว
เพราะลุงแอ็ด คิดว่า  ข้อมูล Thailand Salary Guide

2006   Kelly Services Staffing (Thailand) Co Ltd.

เป็นข้อมูลที่ฝรั่งทำขึ้น  และอาจจะ Survey เฉพาะบริษัท

ต่างชาติ  หรือข้ามชาติ  (ที่เขามักยินดีเปิดเผยข้อมูลเหล่า

นี้อยู่แล้ว)  ดูแล้วอาจจะสูงไปหน่อยในสายตาของ

บริษัทไทยๆ ที่ได้รับกันอยู่
คราวนี้  เรา Survey  ของบริษัทไทยกันเองจะดีกว่า  จะ

ได้ไว้เปรียบเทียบกัน.....เห็นด้วยไหมครับ
ถ้าเห็นด้วย  ก็ขอเชิญเลยนะครับ................................


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ม.ค. 50 09:26:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

#23ว่าที่ ดีอาร์  ใช้ตอนที่ยังเรียนไม่จบ  


ดีอาร์  ใช้ตอนที่จบแล้ว


ส่วน ๛จูล่ง๛ (มีอมยิ้ม) เอาไว้ใช้เวลา จะโพสรูป หรือใช้ตัวอักษรพิเศษ น่ะครับ
แต่จะใส่ชื่อ ดีอาร์ ด้วย จะได้ทราบว่าเป็นคนๆเดียวกัน สำหรับ มิตรสหายที่รู้จักหรือเคยพูดคุยกันน่ะครับ


จากคุณ : ดีอาร์ (๛จูล่ง๛) - [ 13 ม.ค. 50 09:59:05 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 26

# 20

ตอบคำถามคุณบางเวลานะคะ

สำหรับการระบุเงินเดือนว่า "ตามโครงสร้างของบริษัท" นั้น
สามารถใช้คำว่า "Negotiable" ได้เลยค่ะ
ซึ่งเป็นคำที่เข้าใจตรงกันทั้ง HR และผู้สมัครงาน

แต่ถ้าใช้แปลตามตัวเลยจริงๆ ก็สามารถใช้คำว่า
"By company's salary structure" ได้
เพียงแต่ว่าคำนี้อาจจะดูไม่ทันสมัยไปนิดในปัจจุบันเท่านั้นเอง

ดังนั้น เพื่อให้ Resume ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ควรเลือกใช้คำว่า "Negotiable"
ซึ่งแปลว่า "สามารถเจรจาต่อรองได้" จะดีกว่าค่ะ

(เปิ้ลขอโทษด้วยนะคะลุงแอ็ด ที่เข้ามาตอบช้าไปหน่อย ^ - ^ )


จากคุณ : แมงปอในไร่ส้ม - [ 13 ม.ค. 50 10:30:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 27

#25
......รับแซบ.......


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ม.ค. 50 11:20:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

ขอบคุณมากเลยค่ะ พอดีเขียน"Negotiable"อยู่เหมือนกัน แต่พออ่านบทความเลยไม่แน่ใจน่ะค่ะว่าเค้าใช้คำอื่นกันรึเปล่า ขอบคุณทั้งลุงแอ็ดและคุณแมงปอในไร่ส้มมากเลยนะคะ^^

จากคุณ : บางเวลา - [ 13 ม.ค. 50 11:47:09 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 29

มาเป็นกำลังใจให้ลุงแอ็ดค่ะ

จากคุณ : drop2dai - [ 13 ม.ค. 50 18:28:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 30

สินเชือ ป.โท
-------------
- แบงค์กรุงเก่า เริ่มเคาะที่ 18500 จนถึง 26000 บาท ตามสภาพเกรดและคะแนนสอบอาจจะมีการปรับ 1000 - 2000 บาทหลังโปร

- แบงค์ธรรมมะ เริ่มเคาะที่ 18500 เหมือนกัน แต่ อ่ะ มีหมายเหตุ จบเกรดสูงๆ คะแนนสอบดี (พักหลังเริ่มมีสอบ) หรือ จบจากเมืองนอก ยิ่ง Econ Finance ด้วย เคาะเกิน 2 หมื่น ไม่มีเพิ่มหลัง ผ่านโปร

- แบงค์ชาวนากสิกรแข็งขัน ถ้าจบจากนอกอาจจะตกใจกับเงินเดือนที่ HR ได้บอกกล่าว ทะลุ 27xxxx โอ้ว เพราะคุณคือ kHERO แต่จบจากไทย ราคาจะตกมาหน่อยประมาณ 22000 - 25000 บาท แล้วแต่แหละ ได้เกรดโท 3.5+ ก็ดีกับชีวิต

- แบงค์ใหญ่รักชาติ องอาจ เข้มแข็ง เรียบบบบบ อาวุธ แบงค์นี้ มาแปลก เรียกสัมภาษณ์ทางไปรษณีย์ หากสอบผ่านเงินดี สวัสดิการโอเค เงินเดือนประมาณ 19000 - 23000 มี + - ได้นิดหน่อยแล้วแต่เกรด และคะแนนสอบ

- แบงค์นี้มีนกไฟเป็นโลโก้ เงินดีถ้าสอบผ่าน Start 19000 บาท อบรมอีก 3 เดือนถ้าผ่าน เอาไปเลยอีก 3000 บาท สวัสดิการโคตรดี  รักษาโรงพยาบาลรัฐเบิกได้ 100% เอกชน 50% พ่อแม่เบิกได้ แบงค์นี้รวยมั่นคงดี มีกองทุนเป้งๆ อีก 2 กองทุนใน SET

หมายเหตุ
1. ข้อมูลข้างต้นสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่เท่านั้น (Fresh graduate) และไม่มีประสบการณ์ทำงาน
2. ข้อมูลข้างต้นมาจากการสอบถามจากรุ่นพี่และเพื่อนๆ ในคณะที่สามารถเข้าแผนกสินเชื่อ หรือ ได้เข้าสัมภาษณ์และรับทราบรายละเอียดเงินเดือน (แต่ไม่ตกลง) และสวัสดิการ
3. สอบถามจากเพื่อนที่ไปสมัครงาน ถามสด ไม่ได้รู้จักกันเลย อาศัยประสบการณ์ เจรจา สอบถาม (ได้จากการวิจัยภาคสนาม) ทำให้ทราบเงินเดือนจากที่อื่นๆ
4. เงินเดือนและสวัสดิการที่ผมพิมพ์ลงไปนี้ เป็นข้อมูลคร่าวๆเท่านั้น ไม่อาจจะนำไปอ้างอิง หรือ ยัน หรือ บีบคอ ฝ่ายบุคคลได้ ในการต่อรองเงินเดือน เพราะเนื่องจาก
- 4.1 sorce of data มาจาก เด็กที่จบมหาวิทยาลัยรัฐ 3 แห่งคือ จุฬา ธรรมศาสตร์ และ เกษตร + จบนอกส่วนหนึ่ง
- 4.2 เกรดของเด็กแต่ละคนที่ผมไปถาม อยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก (3.4 - 3.97)

reply นี้เป็นแค่การชี้ชวนไม่ใช่การโฆษณา การเอาข้อมูลนี้ไปบีบคอ HR มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณไม่ได้งาน ผู้หางานควรต่อรองอย่างรอบคอบ

แก้ไขเมื่อ 13 ม.ค. 50 20:08:38

แก้ไขเมื่อ 13 ม.ค. 50 20:07:46

 
 


จากคุณ : moojiw - [ 13 ม.ค. 50 20:05:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 31

โห.......อย่างนี้ละที่ต้องการ

ขอบคุณ คุณ moojiw แทนเพื่อนๆ ทุกคนด้วยครับ.......

ใครมีข้อมูล....ขออีก ครับ....ขออีก


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 13 ม.ค. 50 20:42:50 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 32

มาช่วยลุงแอ็ดแปะตอนต่อไปค่ะ

เทคนิคการหางานทำ – อยากรู้รายละเอียดของงาน...โทรไปถามได้ไหม?

http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5044627/B5044627.html

แก้ไขเมื่อ 13 ม.ค. 50 20:45:17

จากคุณ : แมงปอในไร่ส้ม - [ 13 ม.ค. 50 20:43:06 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 33

กระทู้นี้สุดยอด ขอโหวต
และขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูล


จากคุณ : Beam - [ 13 ม.ค. 50 20:44:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 34

ขอเพิ่มเติมนะครับ เรื่องธนาคาร

การจ่ายน้องโบ เนี้ย ขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะครับหาดูได้จาก TOP 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บางครั้งไม่จำเป็นที่ แบงค์ที่มีรายได้เยอะ ทรัพย์สินเยอะ จะจ่าย โบนัสเยอะ รวมทั้ง เงินเดือนด้วย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในองค์กร

-------------------------------------
อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าทำไมผมรู้เรื่อง เรทเงินเดือนแต่ละที่ละเอียด ขอตอบว่าผมก็เป็น job seeker เหมือนกัน แต่นิสัยผมและคณะที่ผมจบคือเศรษฐศาสตร์

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุด ดังนั้นผมจึงเก็บรวบรวมข้อมูลนี้มาตั้งแต่ เข้าเรียนปี 1 ป.โท ที่ ม.เกษตรทันที รวมทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ทั้งที่จบไปแล้ว และยังไม่จบแต่เคยทราบข่าวมา

เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเก่าที่เคยจดไว้สำหรับ สายวิศวะ เพราะเพื่อนผมส่วนมากเรียนวิศวะและผ่านการต่อรองเงินเดือน อย่างดุเดือดมา....

ถ้าหาเจอจะเอามาลงนะครับ แต่จะบอกละเอียดอย่างงานธนาคารไม่ได้ เพราะว่าธนาคารหลักๆ ที่คนนิยมสมัครมี อยู่ 5 ธนาคารหลัก แต่โดยส่วนตัวผม

ผมจะเลือกทำงานที่จะให้ประสบการณ์มากกกว่าเพราะผมต้องการประสบการณ์เพื่อที่จะทำให้ผมโตขึ้น

เงินเดือนถ้าพอรับได้ ผมก็ทำครับ

อยากบอกน้องๆสาย Econ ว่าหาประสบการณ์ก่อน (แบบหนักๆ ด้วย) เพราะว่า สายอย่างเรา ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ ช่วยให้เก่งได้ ประสบการณ์บวกความรู้ของเราต่างหากหละที่จะทำให้เราเก่ง และรอบคอบมองหลายมุม มากกว่าผู้สมัครคนอื่น

โชคดีนะครับทุกคน (รวมทั้งผมด้วย) ขอให้ได้งานทำ
สู้ๆๆ สู้ตาย

 
 


จากคุณ : moojiw - [ 13 ม.ค. 50 22:43:44 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 35

เอามาฝาก  จาก jobsdb  เพื่อประกอบการวางแผน Career Path นะครับ


[คลิกเพื่อชมภาพขนาดจริง]
 
 


จากคุณ : ดีอาร์ (๛จูล่ง๛) - [ 13 ม.ค. 50 23:02:57 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 36

ขอให้ข้อสังเกตุว่า ข้อมูลของ THAI SALARY GUIDE 2006
ค่อนข้างมั่วนิดๆ นะครับ

เทลเลอร์เงินเดือนเยอะกว่า ฝ่าย collector กับปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกือบ 2000 - 3000 บาทได้ยังไง

ปกติ เทลเลอร์ เงินเดือน ได้น้อยที่สุดเลยนะครับ เพราะเป็นงาน รูทีน

ส่วนฝ่าย collector กับฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องใช้ทักษะสูงมากเลยนะครับ เงินเดือนที่ได้ สูงตามไปด้วย และฝ่าย customer service นี่แล้วใหญ่เลยเงินเดือนเท่า ป.โทเลยหรือ 15000 - 20000 ตำแหน่งอื่น เช่น ฝ่ายสินเชื่อปกติ นี่ ok ครับ

แต่ข้อมูลมันแปร่งๆ สิครับ เพราะเรทของฝ่าย เทลเลอร์ ป.ตรี อยู่ที่ 9800 - 13000 บาทนะครับสำหรับแบงค์ ถ้า 15000 น่าจะประสบการณ์ 3 - 5 ปีครับ

 
 


จากคุณ : moojiw - [ 14 ม.ค. 50 00:39:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 37

ลุงแอ๊ดแนะนำหลานๆเทคนิคต่างๆในการหางานการต่อรองเงินเดือนฯลฯไปเยอะแล้ว อยากให้ลุงแอ๊ดให้คำแนะนำหลานๆเรื่องเทคนิคการรักษางานและทำงานให้ก้าวหน้าด้วยครับ จะเป็นประโยชน์อีกประการต่อสังคมโดยรวม

จากคุณ : น้ามือเกาเก่า - [ 14 ม.ค. 50 01:06:05 A:58.8.137.91 X: TicketID:131874 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 38

คุณ น้ามือเกาเก่า ครับ
ลุงแอ็ดคิดว่ากำลังจะ Post "การทำงานกับ...คน" ซึ่งจะ

เป็นบทความต่อไป  ที่ลุงแอ็ดรวบรวมมาจากหนังสือต่างๆ

ที่พูดเรื่องการปรับตัวในการทำงาน  การเข้ากับคน  การทำ

งานกับคนอย่างมีประสิทธิภาพ....อะไรเทือกนี้
พอจะเข้าแก็บอย่างที่น้าฯว่าไว้หรือเปล่าครับ................


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 14 ม.ค. 50 08:38:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 39

กำเสี่ย....ครับ  คุณ ๛จูล่ง๛
ฮ่อ.....ฮ่อ......หลายๆ ครับ


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 14 ม.ค. 50 08:40:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 40

เอ้า......คุณ Beam ขอโหวตให้......แล้วใครจะช่วยโหวต

ให้บ้างครับ

คุณ moojiw ครับ......ถ้าเจอข้อมูลต่างๆ  ขอด้วยนะครับ

เพราะจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสมัครงานของทุกๆ

คนจริงๆ ครับ  ลุงแอ็ดขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


จากคุณ : ลุงแอ็ด - [ 14 ม.ค. 50 08:44:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 41

สายวิศวะ - ไฟฟ้า ป. ตรี
-------------------------

อันนี้ได้จากเพื่อนๆที่เรียนสายวิศวะไฟฟ้านะครับ ระดับ Fresh grad และ 1 Yr(s) EXP.

ถ้าจบออกมาใหม่ๆเงินเดือนจะตกประมาณ 15000 - 20000 บาทครับ ถ้าออกต่างจังหวัดเงินเดือนจะ + ไปอีก 3000 - 5000 บาท ไม่รวมโอทีนะครับ ส่วนสายวิศวะที่คิดจะเข้าแบงค์ คิดให้ดีนะครับเพราะผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่โดนใจแต่ได้ประสบการณ์แน่ๆ เพราะว่าแบงค์ งานไม่เคยหยุดนิ่ง และ

งานหนักไม่เคยฆ่าใคร (ยืมเอามาจาก ม.ขอนแก่น ดีมั๊กๆ) ส่วนมากแล้วถ้าจะไปอยู่บริษัทข้ามชาติยักษ์เช่น รอยเตอร์ เงินเดือนจะอยู่ประมาณ 23000 + ขึ้นไปซึ่งถือว่าสูงแลกมากับงานที่ค่อนข้างที่จะกดดัน

ส่วนใครที่สามารถเข้ารัฐวิสาหกิจได้ควรเข้าเพราะรายได้ จะแปรตรงกับอายุงานยิ่งอยู่นานยิ่ง เงินมาก ยิ่งเข้าพวกอีแกตได้จะดีมาก งานมาเป็นช่วงๆ มีอะไรผิดปกติ คุณก็จ้าง outsource ส่วนบริษัทจำพวก BTS เงินไม่เยอะมากเท่าไหร่ เริ่มเคาะที 13000 + ส่วนมากทำงานเป็นกะ เท่าที่เห็นมา คนทีอยู่สายไฟฟ้า (ทีไม่ใช่ไฟฟ้ากำลัง) จะเริ่มรายได้มั้นคงเมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 และจะต้องย้ายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง

งานวิศวะไม่เหมือนงานสายผมคือสาย Econ หรือ สายบริหารธุรกิจเท่าไหร่ เนื่องจาก สายของผม เงินเดือนจะเริ่มต้นน้อย แต่อัตราเติบโตเงินเดือน ไม่ค่อยดตัน และรายได้จะงามแต๊ๆ เมื่อ อายุงานมากขึ้น

ผิดกับสายวิศวะคือเงินเดือน มากช่วงแรก แต่อัตราการเพิ่มจะน้อย และจะตันเมื่ออายุประมาณ 35 - 40 ปี ตันจริงๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็น สายวิศวะเรียน MBA เพื่อทะลายกำลังเงินเดือนตัน ตำแหน่งไม่เคลื่อน

หากในสายตาผม บริษัทที่น่าทำงานที่สุดคือ วิทยุการบินครับ เหตุผลลองถามๆเคียงๆ ในห้องนี้ดู แต่ทีทราบมา สุดยอดครับ

สายวิศวะเครื่องกล
--------------------
สวัสดีเด็กพระจอมทั้งหลายและเพื่อนๆวิศวะมหาลัยต่าง หลังจากที่ท่านเหน็ดเหนื่อยกับการทำโปรเจคจบ รบกับเทอโมได้นามิก มึนกับอนุกรมฟูเรีย จนจบมาได้ ถึงเวลาที่ต้องออกมาหางาน

โดยสายตาทั้วไป คุณจบวิศวะเครื่องกล คุณน่าจะซ่อมรถได้ แต่ผิดถนัด เพราะงานคุณเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์และของไหล

เงินเดือนคุณจึงไหลตามไปด้วย หุหุ เอาหละ สายที่คุณไปได้มีมากมาย หลายท่านอาจจะได้จับงานด้าน อิเล็คด้วย ในขณะที่เด็กสายไฟ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำงานด้านคุณเลย (ดีใจไหม ฮือๆๆ) เอาหละ มาดูกัน

บริษัททุเรศๆ จะเคาะให้คุณที 12000 บาท (อย่าโวยกุรู้นะมรึงโวย) นี่คือ BASE เงินเดือนที่จะคิด ค่า OT ค่าโบนัส ดังนั้น แต่ละบริษัทจึงกด base คุณไว้ต่ำ (อย่าแปลกใจถ้าเด็กสาย econ ได้ โบนัส 1.5 อาจจะเท่ากับคุณได้ 2.5) มันจะบอกค่าน้ำมัน ประมาณ 3000 - 4000 ค่าโทรศัพท์ 2000 ค่าต่างจังหวัด 5000 - 6000 ดังนั้นคร่าวๆ ถ้าคุณไม่ออกต่างจังหวัดคุณจะมีรายได้ประมาณ 17000 - 19000 บาท ถ้าคุณจะต้องออก site รายได้คุณจะงามมาก 25000+ แล้วถ้าคุณเจ๋งพอ แนะนำ บริษัทตระกูลปิโตรเลี่ยมทั้งหลาย (สอบโทอิค 700+ ยิ่งโคตรดี) เงินกระฉูดงานดี ถ้าคิดว่าตัวเองเก๋าจิ้ง สุดๆ โน่น ดาวเคมิคอล เงินดี (ไม่มีข้อมูลแต่ชัดแต่ทราบว่าพนักงานบัญชีบางท่านประมาณ 80000 บาท exp 8 ปี) สายนี้ หางานในกรุงเทพยากยิ่ง นวนครไม่ต้องไปหาแล้ว ไม่มีแล้วหละ อยากได้งาน GO EAST Young!  พวกมาบตะพุด ระยอง โอ้ย งานเยอะไปหมด

------------------------------------------------------
หมายเหตุประกอบ
1. reply นี้ได้ข้อมูลมากจาเพื่อนสายวิศวกรรมศาสตร์สายเคริ่องกลและสายไฟฟ้า
2. เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.3 - 2.85
3. อิงจากเพื่อน ม.เกษตร ม.ธรรมศาสตร์ และในเครือพระจอม

reply นี้เป็นแค่การชี้ชวนไม่ใช่การโฆษณา การเอาข้อมูลนี้ไปบีบคอ HR มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณไม่ได้งาน ผู้หางานควรต่อรองอย่างรอบคอบ

ข้อมูลที่ได้รับรองความถูกต้อง 60% เท่านั้น

เนื่องจากเป็นข้อมูลเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

 
 


จากคุณ : moojiw - [ 14 ม.ค. 50 19:29:19 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 42

ชอบๆๆ

จากคุณ : นู๋แอนแง๊ววว - [ 16 ม.ค. 50 16:29:58 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 43

เพื่อน ๆ รู้จักลัษณะงาน Compliance กันบ้างไหม เขาทำอะไรกันบ้างค่ะ

จากคุณ : Dr.somchokun - [ 18 ม.ค. 50 19:03:31 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 44

ต้องการทราบลักษณะงาน compliance ใครทราบช่วยเเจ้งรายละเอียดให้ทราบด้วยค่ะ

ความคิดเห็นนี้ได้แตกไปยังกระทู้ B5059471

จากคุณ : Dr.somchokun - [ 18 ม.ค. 50 19:08:19 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 45

Link กระทู้ "เทคนิคการหางานทำ" ของลุงแอ็ดนะคะ

เทคนิคการหางานทำ – เริ่มสมัครงานช่วงไหนดี...?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B4985623/B4985623.html#13

เทคนิคการหางานทำ – หางานได้จากที่ไหน...?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B4988894/B4988894.html#3

เทคนิคการหางานทำ – วันนัดพบแรงงาน
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B4989868/B4989868.html

เทคนิคการหางานทำ – ภาพลักษณ์....เรื่องที่ไม่ควร “พลาด”
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B4995246/B4995246.html#5

เทคนิคการหางานทำ - เอกสาร….อุปกรณ์พร้อมหรือยัง?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5008040/B5008040.html#24

เทคนิคการหางานทำ – ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ (By Mail)
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5017627/B5017627.html#24

เทคนิคการหางานทำ – จดหมายนำ...สำหรับนำทาง
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5021161/B5021161.html

เทคนิคการหางานทำ – สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk in)
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5023611/B5023611.html

เทคนิคการหางานทำ – สมัครทางอินเตอร์เน็ต
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5030656/B5030656.html

เทคนิคการหางานทำ – สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5033314/B5033314.html

เทคนิคการหางานทำ – สมัครตำแหน่งอะไรดี...?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5039573/B5039573.html

เทคนิคการหางานทำ – ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5042661/B5042661.html

เทคนิคการหางานทำ – อยากรู้รายละเอียดของงาน...โทรไปถามได้ไหม?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5044627/B5044627.html

เทคนิคการหางานทำ – เตรียมพร้อมเสมอ กับการนัดสัมภาษณ์งาน
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5047408/B5047408.html

เทคนิคการหางานทำ – ตั้งใจฟังรายละเอียดของการนัดสัมภาษณ์ และทวนย้ำอีกครั้งก่อนวางสาย....
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5051513/B5051513.html

เทคนิคการหางานทำ – ส่งใบสมัครไปนานแล้ว ทำไมไม่ถูกสัมภาษณ์สักที?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5054139/B5054139.html

เทคนิคการหางานทำ – เมื่อรู้ว่าต้องไปสัมภาษณ์งาน
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5059870/B5059870.html

เทคนิคการหางานทำ – เมื่อถึงวันสัมภาษณ์งาน...
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5062807/B5062807.html

เทคนิคการหางานทำ - เมื่อต้องเข้าห้องสัมภาษณ์งาน
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5063892/B5063892.html#8

เทคนิคการหางานทำ – ไม่ใช่งานเท่านั้นที่มีสิทธ์เลือกคุณ คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน...
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5066723/B5066723.html

เทคนิคการหางานทำ –  เกรดเฉลี่ย  และกิจกรรมระหว่างเรียนสำคัญด้วยหรือ.....?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5070702/B5070702.html

เทคนิคการหางานทำ –  คุณวางแผนจะเรียนต่อปริญญาโทหรือเปล่า?
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5073372/B5073372.html

เทคนิคการหางานทำ –  เมื่อต้องสัมภาษณ์รอบที่ 2  รอบที่ 3.....
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5076738/B5076738.html

เทคนิคการหางานทำ –  ก่อนจบการสัมภาษณ์....สัมภาษณ์นานแล้ว ไม่ตอบกลับมาสักที…
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5079998/B5079998.html

เทคนิคการหางานทำ –  เมื่อคุณคือคนที่บริษัทเลือก.....
http://www.pantip.com/cafe/silom/topic/B5083053/B5083053.html


จากคุณ : แมงปอในไร่ส้ม - [ 27 ม.ค. 50 20:35:09 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom