◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ พิมพ์จากเครื่อง computer ได้ไหม

  จะเปิดบริษัทฯ ใหม่ กลางเดือน มค 07   logo ยังตกลงกันไม่ได้ รวมถึงรูปแบบ ใบเสร็จรับเงิน ถ้าจะใช้จริงเผื่อเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งใบส่งของ ที่จะจ่ายให้กับลูกค้า  อยากสอบถามว่า

  1.  ต้องใช้รูปแบบที่จ้างพิมพ์หรือไม่ - กรณีจ้างพิมพ์ จำเป็นต้องมีสำเนารูปแบบ เพื่อพิมพ์ด้วยเครื่อง computer กี่แผ่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง ( เป็นชุด )

  2.  ถ้าจะใช้แบบพิมพ์จาก computer ที่ออกแบบเองไปก่อนจะใช้ได้หรือไม่ตามกฏหมาย และสามารถส่งผู้ตรวจบัญชี - สรรพกรได้หรือไม่  

  ถ้าใช้แบบพิมพ์ที่ออกแบบเองด้วย computer ในกรณีที่ 2
  จะส่งเป็นหลักฐานร่วมกับแบบจ้างพิมพ์เป็นชุดในภายหลังได้หรือไม่  เพื่อไม่ให้ผิดกฏหมายครับ

  จากคุณ : zeenzen - [ วันสิ้นปี 16:35:03 ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม