◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” CSR

  วันที่ 25-26 มกราคม 2550
  เวลา 8.30 – 17.30 น.
  สถานที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล
  ภาษา ไทย
  วิทยากร คุณ อัศนียา สุวรรณศิริกุล

  รายละเอียดหลักสูตร

  หลักสูตรนี้เป็นหลักสุตรที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบแก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะนำเสนอกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุดอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจกับชุมชนแวดล้อมและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียนรู้เกณฑ์ในการประเมินสถานภาพของธุรกิจและชุมชนรอบข้าง รวบรวมและจัดลำดับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างกระบวนการเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอย่างยั่งยืนในองค์กร

  เนื้อหาของการอบรม

  - การสร้างและการรักษาความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และชุมชนแวดล้อม
  - การประเมินทรัพยากรของบริษัทและความต้องการของชุมชน
  - การจัดลำดับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  - การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
  - การสร้างการยอมรับจากฝ่ายบริหาร
  - ข้อมูลพื้นฐานและแนวโน้มเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  - ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน
  - เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์
  - ผู้ที่สนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

  ประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ
  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสายงานเดียวกันจากบริษัทชั้นนำต่างๆ
  - เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้บุกเบิกในการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในประเทศไทย


  หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ ประธาน หรือคุณวีณา โทร. 02229-3131 ต่อ 233 หรือ 109 อีเมลล์ [email protected]

  จากคุณ : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย - [ 15 ธ.ค. 49 15:24:49 A:203.146.115.35 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม