◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
@@@ สภากาชาดขาดแคลนพลาสมาผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและพิษสุนัขบ้า ขอรับอาสาสมัครนะคะ @@@ vote  

ผีเสื้อ สวัสดีค่ะ ^___^
นิวขออนุญาต นำมาลงทีห้องสยามอีกห้องนะคะ
(ซึ่งนิวได้ลงไว้ที่ห้องสวนลุมค่ะ)
http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L8102625/L8102625.html

พอดีนิวได้อ่านเจอมาจากเวปนี้ค่ะ http://www.konjaidee.com/node/1842

และเมื่อเช้านี้ นิวได้โทรไปที่สภากาชาด
เพื่อสอบถามข้อมูล รายละเอียด เพิ่มเติม
และทราบว่ายังต้องการอาสาสมัครอีกเยอะเลยค่ะ
เพราะใน 300 คน จะมีเพียง 1 คน ที่มีภูมิป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ดอกไม้
สภากาชาดไทย ขาดแคลนพลาสมาผลิตเซรุ่มป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และพิษสุนัขบ้า
เปิดรับอาสาสมัครกว่า 10,000 ราย
เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนเข้าร่วมโครงการฯ  
โดยจัดบริการตรวจพิเศษให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต
ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทุกคน
เฉพาะเสาร์ และอาทิตย์
เริ่มเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552 - 30  สิงหาคม 2552
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552


ดอกไม้
แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
เปิดเผยว่า  จากการที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ประสบปัญหาการขาดแคลนพลาสมา
ที่นำมาผลิตเป็นเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
และ เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ไม่สามารถเตรียมผลิตภัณฑ์เซรุ่ม
ให้มีปริมาณที่เพียงพอแก่ความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
และขาดช่วงเป็นเวลานาน
ทำให้ต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ  
ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับเซรุ่มที่ผลิตในประเทศ
สาเหตุเนื่องมาจากมีจำนวนผู้บริจาคพลาสมา
เข้าร่วมโครงการน้อยมากไม่ถึง 200 คน  
โดยเฉพาะโครงการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี
ซึ่งผู้ร่วมโครงการ จะต้องมีระดับภูมิคุ้มกันสูงตามเกณฑ์
คือ ตั้งแต่ 5  IU/mL ขึ้นไป  
พบว่าในประชากร 300 คน
จะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงอยู่เพียง 1 คนเท่านั้น


ดอกไม้
ปัจจุบัน พบว่าอัตราการเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ในประชากรสูงประมาณ ร้อยละ 8-10
ส่วนใหญ่จะได้รับเชื้อมาจากมารดาในขณะคลอด
เนื่องจากมารดามีการติดเชื้ออยู่แล้วแต่ไม่แสดงอาการ
เด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะ
มีโอกาสกลายเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้ได้มาก
ถ้าไม่ได้รับการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ควบคู่กับ เซรุ่มป้องกันหลังคลอด
ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้
และสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบี
ในประชากรได้อีกเป็นจำนวนมาก
แต่ยังมีเด็กแรกเกิดอีกเป็นจำนวนมาก
ขาดโอกาสที่จะได้รับการฉีดเซรุ่มป้องกัน


ดอกไม้
ในปี 2552 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ตั้งเป้าจัดหาพลาสมานำมาผลิตเซรุ่ม
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ได้ 2,000 ยูนิต / ปี
จากอาสาสมัคร 200  คน  
และผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ให้ได้ 3,000   ยูนิต/ปี  จากอาสาสมัคร 300 คน
โดยเปิดรับอาสาสมัครจำนวนมากกว่า 10,000 ราย
เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันของไวรัสตับอักเสบบี


ดอกไม้
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
ในกรณีตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
ผู้บริจาคสามารถเข้าร่วมโครงการเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้าได้
โดยเปิดให้บริการตรวจพิเศษเพื่อหาภูมิคุ้มกันของไวรัสตับอักเสบบี
ให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์   6  สัปดาห์

เริ่ม วันที่  25 - 26 ก.ค. 52  ,  1 - 2 ส.ค. 52 ,
8 - 9 ส.ค. 52 , 15-16 ส.ค. 52 ,
22-23 ส.ค. 52 , 29-30 ส.ค. 52  

ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  
12 สิงหาคม 2552      ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  
สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่มีภูมิคุ้มกันตามเกณฑ์ที่กำหนด
และมีอายุระหว่าง 18 – 50 ปี
น้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู้บริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุก 3 เดือน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จะแจ้งผลการตรวจและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อบริจาคพลาสมาทุก 14 วัน เพื่อผลิตเซรุ่มดังกล่าว
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี


ดอกไม้
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทร. 02-256 - 4300, 02-263- 9600
ต่อ
1101,1760,1761            

ผีเสื้อ ขอบคุณมากนะคะ ^____^

แก้ไขเมื่อ 22 ก.ค. 52 16:33:51

 
 

จากคุณ : อลิซ ในดินแดนไม่มหัศจรรย์
เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 52 12:52:31

กระทู้ยอดนิยม