◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ช่วยทีคับ

    พอดี msn ของผมมีเมลเพื่อนๆ ส่ง แล้วเป็นภาษาต่างดาว แบบนี้ÃÒÈÕÁѧ¡Ã ¤Ø³¨Ðä´éàÅ×è͹µÓá˹è§ä»á·¹·ÕèÇèÒ§ÍÂèÒ§á¹è¹Í¹ ·ÕèàÃÕ¹ÁÒÃҸ͹¨Ð¨ºä´éã¹à´×͹¹Õé §Ò¹·ÕèµÔ´µèÍ ¶éÒÇѹÂѧÊÃØ»äÁèŧµÑÇ äÁè¤Ç÷Ùé«Õé´Ñ¹·ØÃѧ ¤ÇÃÇÒ§Á×Í ¤Ø³¨Ðä´éà§Ô¹¨Ò¡¤¹ÃÑ¡ ¢³Ð·Õè¶Ñ§áµ¡ ·Õè¤Ô´¨ÐÃǺÃÑ´ÍÐäÃ㹪èǧ¹Õé ÂѧäÁèÊÓàÃç¨ ¤Ø³µéͧã¨àÂç¹æ

    เพื่อนๆ ที่เก่ง เรื่อง msn ช่วยกรุณาหน่อยนะคับ ผมไม่ค่อยรุ้เรื่องคอมอ่ะคับ ช่วยบอกขั้นตอนการทำละเอียดๆ หน่อยก้อดีนะคับ ขอบ คุณมากคับ

    จากคุณ : ขุนพิเรน - [ 3 มี.ค. 50 17:29:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม