◀ Previous Next ▶ Up ▲


    กาชาดขาดโลหิตบริจาคด่วน

    ขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กำลังประสบภาวะโลหิตสำรองในคลังลดต่ำมาก ไม่สามารถจ่ายโลหิตให้โรงพยาบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ กล่าวคือ แต่ละวันศูนย์บริการโลหิตฯ ต้องหาผู้บริจาคโลหิตให้ได้ 2,000 คน แต่ขณะนี้จัดหาให้ได้เพียงวันละ 1,200 คนเท่านั้น ทำให้ไม่มีโลหิตสำรองเพียงพอ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเร่งด่วนจะเกิดปํญหาได้ โดยเฉพาะหมู่โลหิตพิเศษ Rh-negatve โดยเฉพาะหมู่โอ อาร์เอชเน็กกาตีฟ ต้องการใช้เป็นจำนวนถึง 47 ยูนิต จึงขอวิงวอนให้ท่านที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งที่เคยบริจาคโลหิตแล้วครบ 3 เดือนแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่เคย มาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบหน่วยเคลื่อนที่ที่ใกล้ท่าน โทร 0 22521637 หรือ 02 2564300 หรือ e-mail:[email protected], [email protected] ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

    จากคุณ : กรองทอง เพ็ชรวงศ์ - [ 10 ก.พ. 49 17:07:16 A:172.16.10.172 X:161.200.255.161 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม