◀ Previous Next ▶ Up ▲ 
อ ย า ก ถ า ม ช า ว ค ริ ส ต์ ครั บ vote  

อยากถามชาวคริสต์ครับ

พระยะโฮวาห์  ท่านเคยปรากฎให้มนุษย์เห็น (ไม่ว่าในรูปแบบใด) ในไบเบิล (ทั้งเก่าและใหม่)  กี่ครั้งครับ  และปรากฎแก่ใครบ้าง ?

จากคุณ : hollowpig
เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 52 23:21:19

กระทู้ยอดนิยม