◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขั้นตอนการเป็นอริยบุคคลเบื้องต้น ระดับโสดาบัน ทำอย่างไรครับ

  การบรรลุโสดาบัน ก็การละสังโยชน์ 3 ข้อ คือ
  1.สักกายทิฏฐิ
  2. วิจิกิจฉา
  3. สีลัพพตปรามาส
  ทีนี้จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทราบได้ว่า ได้ละ ทั้ง 3 ข้อได้แล้ว

  ช่วยบอกวิธีการแบบ Step  by Step ด้วยได้ไหมครับ

  จากคุณ : ไร้รูป ไร้เสียง ไร้นาม - [ วันมาฆบูชา 10:05:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม