◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คู่มือเข้าวัด ปฏิบัติธรรมร่วมกิจกรรม...............วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ในปี 2552 นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 ก.พ. ภาคราชการกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ประกอบกิจกรรม เช่น ตักบาตร ทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรม

  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.52 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติในชีวิต

  สำหรับงานส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จัดงานใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่

  1. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

  พื้นที่ใหญ่ที่สุดในการจัดงานวันมาฆบูชาซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจจัดอย่างแข็งขัน โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-9 ก.พ.2552

  โดยในวันที่ 5 ก.พ.เวลา 18.30-19.30น.จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑปพิธีกลางท้องสนามหลวง จากนั้นพระสงฆ์ 83 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา

  วันที่ 6 ก.พ.มีกิจกรรมประกวดกลอนบรรยายภาพของประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ 09.30-12.30 น.จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการอภิปรายและการแสดงปาฐกถาธรรม และร่วมกันเวียนเทียนในเวลา 17.00-18.00น.

  วันที่ 7 ก.พ.ชมการแสดงของกลุ่มเยาวชนยุวพุทธฯ คลับ 25 ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ช่วงบ่ายมีเสาวนาภาษาเยาวชน ตลอดจนเสนอเพลงธรรมะจากโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ และพิธีเวียนเทียนจะเริ่มในเวลา 17.00-18.00 น.

  วันที่ 8 ก.พ.เชิญผู้สนใจฟังการอภิปรายธรรมเรื่อง “วาทะศาสตร์ของพระพุทธเจ้า” ตั้งแต่ 13.00-16.00 น.และร่วมพิธีเวียนเทียนในช่วงเย็น

  วันที่ 9 ก.พ.เวลา 07.00-08.00 น.ประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 83 รูป และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ระหว่างวันมีกิจกรรมให้ร่วมฟังการอภิปรายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือ? โดยในเวลา 17.00-18.00 น. พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีสงฆ์และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำประชาชนเวียนเทียนรอบพระสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ และพระแก้วมรกตจำลอง พร้อมทั้งพระสงฆ์ 83 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปิดงานด้วยรายการทอล์คโชว์ธรรมะ โดยพันเอก นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

  2. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  จัดงานวันที่ 9 ก.พ. งานมีทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้ายันดึก เช้าตรู่รับบุญร่วมกันในพิธีตักบาตร ถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์ 99 รูป ช่วงสายเดินชมนิทรรศการลด ละ เลิก อบายมุขในวันมาฆบูชา และประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และในเวลา 19.00น.พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบภูเขาทอง และกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับน้ำพระพุทธมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ก่อนกลับบ้านด้วยความอิ่มบุญ

  3. วัดยานนาวา

  งานมีในวันจันทร์ที่ 9 ก.พ.พร้อมกันกับวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กิจกรรมในช่วงเช้าทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ร่วมนั่งเจริญจิตภาวนา และฟังธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียนในช่วงเย็น

  กิจกรรมในส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการและเอกชนจัดกิจกรรมพร้อมกันระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ. โดยกิจกรรมจะมีส่วนคล้ายกับส่วนกลาง คือ ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ใครอยู่ใกล้วัดใดสามารถร่วมทำบุญได้ทั่วประเทศ

  เตรียมตัวก่อนเวียนเทียน

  1. อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน

  2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่

  3. เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ตลอดจนเครื่องบูชาให้เรียบร้อย

  4. เมื่อถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม

  เวียนเทียนรอบที่ 1 รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาบท อิติปิโส ภะคะวาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

  เวียนเทียนรอบที่ 2 รำลึกถึงคุณพระธรรม ภาวนาบทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ

  เวียนเทียนรอบที่ 3 รำลึกคุณพระสงฆ์ ภาวนาบทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ ระหว่างนั้นต้องทำจิตใจให้สงบ แน่วแน่กับบทบูชา เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางในจุดที่กำหนด

  วันพระจันทร์ข้างขึ้น เดือนสามนี้ ใคร่เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเพื่อความอิ่มใจ ทำความดีให้ถึงพร้อมโดยเว้นจากความชั่วทั้งปวง และอย่าลืมจูงลูกจูงหลานเข้าวัดด้วยความเบิกบานที่วัดใกล้บ้าน...อนุโมทนา สาธุ
  -----------
  http://www.manager.co.th/QOL/ViewNew...=9520000013552

   
   

  จากคุณ : อ้ายหนุ่มพลังม้า - [ 8 ก.พ. 52 07:52:47 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม