◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  กรมการศาสนา"ร่วมแก้ปัญหาวัยโจ๋ ขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา-เข้าวัดวันพระ

  กรมการศาสนา"ร่วมแก้ปัญหาวัยโจ๋ ขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา-เข้าวัดวันพระ  นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาพสังคมเปลี่ยนไปทำให้ประชาชนห่างวัด เด็กและเยาวชนเสื่อมศีลธรรม ดังนั้น แนวทางในการดำเนินงานของกรมการศาสนาปี 2552 ตนจะเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน สานต่อโครงการอบรมศีลธรรมให้เด็กและเยาวชนหลังเข้าสู่กระบวนการพิพากษาของศาลเด็กและเยาวชนทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ

  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม โดยจัดกิจกรรมทุกวันพระเดือนละ 4 ครั้ง ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ในวัดที่ใกล้บ้าน 737 แห่งทั่วประเทศ โดยมีงบประมาณสนับสนุนแห่งละ 7,000 บาท และจัดพิมพ์หนังสือคู่มือปฏิบัติธรรม หนังสือสวดมนต์แจก รวมงบประมาณ 6 ล้านบาท

  อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบกิจกรรมในโครงการดังกล่าวจะมาจากความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน อาทิ ผู้นำชุมชน พระสงฆ์ นักเรียน สถานศึกษา ร่วมกันทำวัตรเช้า พระสงฆ์แสดงธรรม การรับศีล 5 ฟังพระเทศน์ โดยมีเครือข่าย อาทิ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศ ไทย ฯลฯ เข้าร่วม เริ่มจัดมาตั้งแต่เดือนธ.ค. 2551 ถึงเดือนตุลาคม 2552

  นำร่องในวัดต่างๆ อาทิ วัดหัวลำโพง วัดราชผาติการาม วัดชัยพฤกษมาลา วัดโสมนัสวิหาร วัดอัมพวัน และกำลังจัดกิจกรรมที่วัด บางเสาธง 25 ม.ค. วัดบางยี่ขัน 2 ก.พ. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 9 ก.พ. วัดพลับพลาชัย 17 ก.พ. วัดราชคฤห์ 23 ก.พ. วัดนรนาถสุนทริการาม 3 มี.ค. วัดอมรินทราราม 10 มี.ค. วัดบพิตรภิมุข 18 มี.ค. วัดราชนัดดาราม 25 มี.ค. วัดเศวตฉัตร 2 เม.ย. และวัดราชสิทธาราม 9 เม.ย.

  หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามรายชื่อวัดที่เข้าร่วมโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2422-8816 หรือเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th

  "ปัจจุบันประเพณีบุญทุกวันพระได้หายไป คนไม่เข้าวัดฟังธรรม ดังนั้น กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการรื้อฟื้นประเพณีบุญกลับคืนมาอีกครั้ง พ่อแม่เด็กเยาวชน ผู้นำท้องถิ่นจะมีโอกาสได้เข้าวัด ใกล้พระสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ซึมซับนำไปใช้ในชีวิตจริง ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม เพราะการฟังธรรมจะนำไปสู่ความเข้าใจหลักธรรมอย่างชัดเจน ถือเป็นการศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้น และยังถือเป็นการทบทวนหลักธรรมอยู่สม่ำเสมอ"

  "สุดท้ายจะทำให้เกิดกัลยาณมิตรระหว่างหมู่บ้าน เกิดความสามัคคี จากการดำเนินการไปแล้วหลายวัด ผลปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พนักงานภาคธุรกิจ ประชาชน พระสงฆ์เป็นอันมาก และเห็นตรงกันว่าควรจะขยายผลไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้มากที่สุด ซึ่งผมจะนำโครงการดังกล่าวรายงานต่อนายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม ให้ผลักดันและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป" นายสด กล่าว

   
   

  จากคุณ : เป็นประธานกฐินปีละวัด - [ 30 ม.ค. 52 08:37:25 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม