◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  วัด เหล่านี้ ใช้ผ้าไตรสีอะไรครับ

  เรื่องสีผ้าไตรจีวร  ว่า เป็นสี เหลืองส้ม สีกรัก หรือ สีพระราชทาน    
  รายชื่อวัดที่อยากทราบข้อมูล ได้แก่    ขอบคุณมาก ๆ ครับ
  -วัดอินทรวิหาร
  -วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  -วัดสังเวชวิศยาราม
  -วัดปทุมวนาราม
  -วัดสุทัศนเทพวราราม
  -วัดปรินายก
  -วัดสามพระยา
  -วัดบวรนิเวศวิหาร
  -วัดนรนาถสุนทริการาม
  -วัดเทพธิดาราม
  -วัดราชนัดดาราม
  -วัดมหรรณพาราม
  -วัดบุรณศิริมาตยาราม
  -วัดตรีทศเทพ
  -วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
  -วัดมกุฎกษัตริยาราม
  -วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  -วัดราชบุรณะ
  -วัดมหาธาตุ
  -วัดเขาวัง
  -วัดบัวงาม
  -วัดชัยมงคล
  -วัดศรีบุญเรือง
  -วัดเทพลีลา
  -วัดบางประทุนนอก
  -วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง
  -วัดมงคลวราราม
  -วัดสีสุก
  -วัดโพธิทอง
  -วัดเวฬุวนาราม
  -วัดสีกัน
  -วัดคลองบ้านใหม่
  -วัดไผ่ตัน
  -วัดธารน้ำร้อน
  -วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
  -วัดคุณแม่จันทร์
  -วัดอนัมนิกายาราม
  -วัดธาตุทอง

  จากคุณ : lingpiak - [ 22 พ.ย. 51 10:42:01 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม