◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พุ ท ธ ภ า ษิ ต ( ๖ )

  .               อ ติ จิ รํ   นิ ว า เ ส น   ปิ โ ย   ภ ว ติ   อ ปฺ ปิ โ ย

                            (เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป  คนที่รักก็มักหน่าย)

                (ชา. ขุ.)

              คัดจาก  “๑ ใน  ๘๔,๐๐๐”  
              โดย  ส. ร.


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 18 พ.ย. 51 21:27:08 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม