◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ทำบุญกับพระปลอมขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก

  เคยได้ยินเรื่องเล่าจากพระไตรปิฏกที่มีคนทำบุญกับคนที่ปลอมเป็นพระ
  แต่ในใจคนทำนั้นคิดว่าเป็นพระจริง คนทำบุญได้ขึ้นสวรรค์

  ส่วนอีกคนทำบุญกับพระอรหันต์ แต่ในใจคิดว่าเป็นพระปลอมหรือเปล่า
  คนทำบุญคนนี้กลับตกนรก

  ใครทราบบ้างว่าเรื่องนี้ หรือเนื้อหาใกล้เคียง อยู่ในพระไตรปิฏกเล่มไหน บทไหน

  จากคุณ : nipana - [ 15 พ.ย. 51 15:12:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม