◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ทำบุญถวายพระสงฆ์ใน ๓ วันนี้

  ทั้ง ๓ วันที่ผ่านมา  เราได้ถวายขนมแด่พระสงฆ์ที่มาใส่บาตรในตอนเช้า

  ด้วยผลบุญที่เราได้ถวายทานแด่ทักขิไนยบุคคลนี้  

  ขอให้ทุกท่าน ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนา  เพื่อรับบุญกุศลนี้  ให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต


  อนึ่ง ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ถวายภัตตาหารในครั้งนี้  จงเป็นปัจจัย  ให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลโดยไม่มีสิ่งกีดขวางด้วยเถิด

  จากคุณ : SpiritWithin_HolyStream - [ 15 พ.ย. 51 07:55:27 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม