◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ข้านมัสการพระองค์...พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้า (กระทู้สรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลง)

  ดวงใจข้าพเจ้าชื่นชมในพระยาห์เวห์
       ข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นเดชะพระยาห์เวห์
       ......
       เพราะข้าพเจ้ายินดีที่พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้า

      ไม่มีผู้ใดศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระยาห์เวห์
       ไม่มีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์
       ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

      .....
  ......
       เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้
       พระองค์ทรงตรวจสอบการกระทำของมนุษย์

       
      พระยาห์เวห์ประทานทั้งชีวิตและความตาย
       ทรงทำให้คนทั้งลงไปในแดนผู้ตายและขึ้นมา
      พระยาห์เวห์ทรงบันดาลทั้งความยากจนและความร่ำรวย
       พระองค์ทั้งทรงกดคนให้ต่ำลงและทรงยกให้สูงขึ้น
      พระองค์ทรงพยุงคนยากจนให้ลุกขึ้นจากฝุ่นดิน
       ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะ
       ทรงให้เขานั่งร่วมกับบรรดาเจ้านาย
       ประทานที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดก
       เพราะพระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของแผ่นดิน
       ทรงตั้งโลกไว้บนฐานเหล่านี้

      พระองค์ทรงดูแลทุกย่างก้าวของผู้จงรักภักดี
       ................
       พระผู้สูงสุดทรงส่งเสียงกัมปนาทดังฟ้าร้องจากสวรรค์
       พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาที่สุดปลายแผ่นดิน
       จะประทานอำนาจให้กษัตริย์ของพระองค์
       จะทรงเสริมพลังให้ผู้รับเจิมของพระองค์

  (1ซมอ 2:1-10)

  แก้ไขเมื่อ 14 พ.ย. 51 18:58:01

  จากคุณ : ศรัทธาพลัง - [ 14 พ.ย. 51 18:48:09 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม