◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    เป็นไปได้ไหม เมื่อมนุษย์ตายแล้ว วิญญาณจะระบุศาสนาด้วยแล้ว...

    เป็นไปได้ไหม เมื่อมนุษย์ตายแล้ว วิญญาณจะระบุศาสนาด้วยแล้ว ก็ตัดสินตามกฎของศาสนานั้นๆ เช่น พุทธ ก็ตามกฎแห่งกรรม คริส ก็วันพิพากษาตามแบบคริส อิสลาม ก็ วันพิพากษาตามแบบ อิสลาม หรือศาสนาอื่นๆ ก็จะเป็นไปตามคำสอนของศาสนานั้นๆ
    คือถ้าเชื่อโดยบริสุทธใจในศาสนานั้นๆแล้ว ใจก็จะถูกดึงไปยึดติดกับศาสนานั้น แล้ววิญญาณก็เข้าไปสู่ศาสนานั้นเอง

    แก้ไขเมื่อ 12 พ.ย. 51 23:06:37

    จากคุณ : ดินเหนียวปนทราย - [ วันลอยกระทง 23:06:04 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม