Pantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom  คุณงามความดีของ "วัดพระธรรมกาย"

  เนื่องจากเป็นสมาชิกใหม่ห้องศาสนา และได้ตระเวนอ่านกระทู้ต่างๆมาพอสมควร ได้อ่านเกี่ยวกับ "ข้อเท็จจริง" ของวัดพระธรรมกาย และธัมมไชโยเยอะแยะ แต่ก่อนจะได้ปักใจเชื่อลงไปเต็ม 100% จึงอยากเปิดโอกาสให้ศิษย์สำนักนี้ ชี้แจงแถลงไข และตัดสินกันด้วย ********เหตุผล********

  (ขอร้องว่าไม่อยากให้กระทู้นี้เป็นกระทู้ล่อเป้านะคะ)


  อยากทราบว่า

  1. ท่านเชื่อจริงๆหรือว่านิพพานเป็นอัตตา เป็นดินแดนบรมสุขที่ผู้คนจะเข้าไปอยู่แล้วไม่พรากจากคนที่รัก ไม่พรากจากของรัก ไม่มีใครทำร้ายใจให้เป็นทุกข์ ฯลฯ ??

  จากความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  นิพพาน [นิบพาน] น. ความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์. ก. ดับกิเลสและ
  กองทุกข์, ตาย (ใช้แก่พระอรหันต์). (ป.; ส. นิรฺวาณ), โบราณใช้ว่า
  นิรพาณ ก็มี. (จารึกสยาม).

  ความดับสนิทแห่งกองกิเลสและกองทุกข์ มิใช่หมายถึง "ว่าง" จากกิเลสทั้งปวง ปลอดจากทุกข์ทั้งปวง หรือคะ?

  แล้วถ้าใช่ เหตุใดจึงแสวงหานิพพานที่เป็นไปเพื่อความสุขอันเป็นนิรันดร์ นั่นมิใช่กิเลสหรือคะ?


  *** 2. ธัมมไชโยและวัดธรรมกายมีเงินมาก และต้องการการบริจาคอย่างมากอยู่เนืองๆ อยากทราบว่าเงินนั้นได้แปรเปลี่ยนอะไรบ้างคะ ที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและประโยชน์ส่วนรวม (ขอประโยชน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาและส่วนรวมนะคะ ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อ "วัด" เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายการฉายตามเคเบิ้ลทีวี)


  3. การทำบุญด้วยการออกเป็นสินเชื่อก็แย่พออยู่แล้ว เพราะขัดกับการทำบุญที่พระพุทธองค์ทรงสอน คือให้ทำเท่าที่ไม่เดือดร้อน อยากทราบว่า เหตุใดจึงคิด*ดอกเบี้ย*ผู้มีจิตศรัทธาถึงร้อยละ 12 ต่อปี

  ดิฉันชอบไปสวดมนต์ทำวัตรเย็นที่วัดสุทัศน์ ซึ่งการเข้าสุขานั้นมีค่าใช้จ่าย 3 บาท เพื่อเป็นทุนในการให้มีห้องน้ำวัดที่สะอาดและมีกระดาษทิชชู่เตรียมพร้อมไว้ให้ผู้ไปใช้บริการท่านถัดไป (และที่นี่สะอาดจริงๆขอบอก มีเจ้าหน้าที่นั่งประจำอยู่เลย เพื่อทำความสะอาด) แต่หน้าห้องน้ำได้ติดบทกลอนไว้ จับใจความได้ว่า หากไม่มีเหรียญหรือไม่มีเงินติดตัวมา แต่จะทำธุระก็ทำเถิด มีแล้วค่อยมาให้ก็ได้ ทำนองนี้  (ไม่ต้องขอสินเชื่อ)

  เลยอยากจะทราบว่า วัดควรจะเป็นที่ก่อสุขทางใจให้กับผู้เข้าวัด แต่เหตุใดวัดพระธรรมกายจึงมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย?? และมีการออกสินเชื่อสร้างหนี้ให้แก่ผู้มาทำบุญ? มิใช่มีน้อยทำน้อยหรือคะ?

  หากจะอ้างว่าการให้สินเชื่อเพื่อการทำบุญนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้มีกำลังทรัพย์น้อย เพื่อให้ได้ทำบุญในเวลานั้นๆก็พอรับฟังได้ แต่นี่คิดดอกเบี้ยด้วย หมายความว่าอย่างไรคะ

  ________________________________________________


  คร่าวๆ เท่านี้ก่อนนะคะ หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมที่ดิฉันคาดคิดไม่ถึงก็ขอความกรุณาเพิ่มเติมด้วยนะคะ


  ขอให้ศิษย์วัดนี้โปรดกรุณาให้ความกระจ่างแก่ดิฉันด้วยค่ะ หากว่าคำตอบของท่านมีเหตุผลรับฟังได้ เป็นที่ยอมรับได้ของวิญญูชนเมื่อไตร่ตรองดีแล้ว ดำรงอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ และเป็นสัมมาทิฎฐิ ไม่แน่ว่าใครหลายๆคนที่ได้อ่านกระทู้นี้ อาจจะเปลี่ยนใจไปนับถือก็ได้นะคะ

  คำตอบเช่นการเอานรกมาล่อลวงหรือว่าการเหน็บแนมเสียดสี หรืออ้างว่ามีผู้ให้ร้ายวัดนั้น ไม่มีคุณค่าเท่ากับการใช้เหตุผลเข้าสู้นะคะ  ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน และแสดงความคิดเห็นไว้ค่ะ

  จากคุณ : ฉันขอให้เธอโชคดี - [ 13 ต.ค. 51 09:54:38 ]