◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  39. นิพพานตัวอย่าง นิพพานน้อย ๆ นิพพานขนาดเล็ก นิพพานระยะสั้น...

  ทีนี้ให้รู้ไว้ว่า นิพพาน นั้น หมายความว่า

  เย็น เดี๋ยวจะพูดกันให้ละเอียดสักหน่อย ให้รู้ว่า

  นิพพานนี้ แปลว่า เย็น เย็นเพราะไม่มีของร้อนคือ

  กิเลส เมื่อใดของร้อน คือ กิเลส ไม่มี เมื่อนั้นก็เย็น

  นี่คือ นิพพานที่เราได้รับอยู่หลาย ๆ คราว เป็น

  นิพพานน้อย ๆ เป็นนิพพานตัวอย่าง เป็นนิพพาน

  ระยะสั้น

              เมื่อใดจิตไม่มีกิเลส ว่างจากกิเลส แต่ไม่ใช่

  เรานอนหลับนะ . . .  เรารู้สึกอยู่อย่างนี้ " จิตว่าง

  จากกิเลส ( ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ) "

  เมื่อนั้นเราจะเย็น  พอกิเลสชนิดไหนก็ตามเกิดขึ้น

  เมื่อนั้นเราจะร้อน มันก็เป็นนรก...

              พอกิเลส ไม่ปรากฏ  ว่างจากของร้อน

  มันก็เย็น ฉนั้น สักวินาทีหนึ่ง ห้านาที สิบนาที อะไร

  ก็ตาม ที่เราไม่มีกิเลส กำลังว่างจากกิเลส เมื่อนั้นเรา

  จะเย็น เมื่อนั้นเราจะอยู่กับ นิพพานตัวอย่าง นิพพาน

  น้อย ๆ นิพพานขนาดเล็ก นิพพานระยะสั้น

               นี้อย่ามองข้ามไปเสีย ถ้าไม่มีนิพพานชนิดนี้

  พวกคุณก็ตายหมดแล้ว ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี้ หรืออย่าง

  ดี ก็เป็นบ้าหมดแล้ว เข้าใจไหม ? ถ้าเราไม่มีนิพพาน

  น้อย ๆ สั้น ๆ นิพพาน ตัวอย่างคั่นอยู่เป็นระยะ ๆ นี้

  มันก็เต็มไปด้วยกิเลสเผา ทุกนาที  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  ทุกวัน ๆ เดี๋ยวเราก็เป็นโรคเส้นประสาท เป็นบ้า

  และ ตายแล้ว...

        ( จากหนังสือ " นิพพานที่นี่ และเดี๋ยวนี้ " ของ

  ท่าน พระพุทธทาส ภิกขุ )

  จากคุณ : อุลตร้าแมน คอสมอส - [ 1 ก.ย. 51 15:38:32 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม