◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์

  จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์
  6:19 อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก ที่ตัวมอดและสนิมอาจทำลายเสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
  6:20 แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในสวรรค์ ที่ตัวมอดและสนิมทำลายเสียไม่ได้ และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
  6:21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย
  6:22 ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านดี ทั้งตัวก็จะเต็มไปด้วยความสว่าง
  6:23 แต่ถ้าตาของท่านชั่ว ทั้งตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืด เหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใด
  6:24 ไม่มีผู้ใดปรนนิบัตินายสองนายได้ เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปรนนิบัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้

  ข้อคิด
  1. ให้เรานั้นอย่าได้เห็นแก่ทรัพย์สมบัติที่อยู่บนโลก เพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน
  2. ให้เราได้สะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะปกป้องจัดสรรทรัพย์เหล่านั้นอย่างดี
  3. การที่เราเห็นสิ่งไหนสำคัญเราก็จะทำสิ่งนั้น
  4. ให้เรามีมุมมองที่ดีและกว้างไกล ไม่ใช่มุมมองที่ชั่วร้าย
  5. ผู้ใดที่ต้องการเงินมากกว่าพระเจ้านั่นก็คือพวกที่บูชาเงิน เห็นเงินเป็นรูปเคารพ นั่นจะเลวร้ายซักเพียงใด พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างแน่นอน

  อธิษฐาน
  ข้าแต่พระเจ้าให้ข้าพระองค์ได้อย่ามีความโลภ เห็นแก่เงินพระเจ้าข้า ให้ข้าพระองค์ได้รับใช้เพื่อที่จะได้มีทรัพย์ในสวรรค์พระเจ้าข้า ให้ข้าพระองค์เห็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าสำคัญ ไม่ใช่ซาตานเห็นว่าสำคัญพระเจ้าข้า ให้ข้าพระองค์มีมุมมองที่ดี อย่างที่พระเจ้ามองพระเจ้าข้า อย่าให้ข้าพระองค์เป็นพวกบูชาเงินเป็นรูปเคารพ พระเจ้าข้า นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย ขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้มีมุมมองกับเรื่องพรรค์นี้ ที่จะแก้ปัญหาเรื่องความโลกนี้ได้อย่างดีเลิศด้วย ขออธิษฐานให้พระองค์เข้ามาแก้ไขพวกเรา ในนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

  จากคุณ : โคตรเซียนเทวะ - [ 20 มิ.ย. 51 11:32:09 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม