◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลก

  จากกระทู้ที่ชื่อ การปกครองที่ดีที่สุด : http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2007/12/Y6155785/Y6155785.html ผมได้วิเคราะห์ดังนี้ครับ ซึ่งกระผมขอวิเคราะห์เฉพาะระบอบประชาธิปไตย เพราะว่าเป็นระบอบการปกครองที่ประเทศเราใช้กันอยู่ครับ
  ________________________________

  การปกครองที่ดีที่สุด

  ถ้าเป็น ประชาธิปไตย ก็ อปริหานิยธรรม ๗

  ถ้าเป็น กษัตริย์ ก็ ทศพิธราชธรรม ๑๐

  ถ้าเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ก็ จักรวรรดิวัตร ๑๒
  ________________________________

  อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ (ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง)


  ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

  ผมวิเคราะได้ว่า พวกเราต้องหมั่นประชุมกันบ่อยๆ การประชุมบ่อยๆ จะทำให้พวกเราได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่อยๆได้ และดำเนินการแก้ไขไปอย่างต่อเนื่อง หรือพัฒนาประเทศไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดี เพราะ ปะติดปะต่อกัน ถี่ๆ ไม่ขาดช่วง อนึ่งจะทำให้ไม่ลืม และเสร็จสิ้นโดยเร็ว

  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ
  ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันทำกิจทั้งหลาย

  ข้อนี้แปลได้ตรงตัวเลยว่า สามัคคีไม่แตกแยก ยกตัวอย่าง เช่น นักเตะฟุตบอล ทีมที่ทำงานเป็นทีมเวิร์ค จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ เช่น อังกฤษ ประเทศเขาสามัคคีกันดี เล่นฟุตบอลเก่งกาจ แม้แต่ การรบก็เก่งกาจ เพราะความสามัคคี เพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่อิจฉา ไม่รังเกียจ คนอังกฤษรักชาติ ยอมตายได้เพื่อชาติ และที่สำคัญตรงต่อเวลาด้วย จึงจะพร้อมเพรียงกันประชุม จึงจะพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จึงจะพร้อมเพรียงกันรบ จึงจะพร้อมเพรียงกันต่อสู้ตามที่ได้วางแผน ก่อนอื่นพวกเราต้องลบอคติซึ่งกันและกัน พวกเราต้องคิดว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกัน เราเป็นคนชาติเดียวกัน อยู่แผ่นดินเดียวกัน เมื่อเราคิดได้อย่างนี้ ประเทศอื่นจะกลัวเรา และถ้าสู้ ก็สู้ไม่ได้ เปรียบเหมือนใยเชือกที่มัดพันกันแน่นหนา ไม่สามารถใช้สองมือดึงให้ขาดได้ฉันนั้น

  ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเงิน) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม

  ข้อนี้แปลได้เลยว่าหลักการดั้งเดิม ซึ่งหลักการเดิมของบรรพบุรุษ ก็คือ หลักศีลธรรม หากผู้ปกครองในประเทศนั้นละเมิดต่อหลักศีลธรรม คนในประเทศนั้นก็ไม่เป็นสุข ประท้วงอยู่ร่ำไป เกิดการขัดแย้งกันในประเทศ มิหนำซ้ำ ยังอาจโดนคำสาปจากคนโบราณในเรื่องที่ละเมิดศีลธรรม ซึ่งประเทศชาติก็ปั่นป่วน ยุ่งเหยือง เกิดทุพภิกขภัย โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ภัยต่างๆนาๆ ประเทศจะเปราะบาง และข้าศึกอาจรุกรานได้ง่าย ถ้าผู้ปกครองประเทศมีศีลธรรม คนในประเทศนั้นก็เป็นสุข เเละเมื่อพลเมืองทั้งหมดในประเทศเป็นสุข คนประเทศนั้น จะเเข็งแกร่งมาก เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ เมื่อผู้ปกครองประเทศมีศีลธรรม เป็นเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นสุข พืชพรรณธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ เพราะบุญ ความดี ผู้ปกครองประเทศ ทีนี้ ข้าศึกศรัตรู ก็มิอาจรุกรานได้

  ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง

  ข้อนี้แปลได้ว่า ควรเคารพนับถือ สมณ ชี พรามณ์ ผู้เคร่งครัดในศีล ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขอย้ำ เคร่งครัดในศีล ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เท่านั้น รวมไปถึง เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ผู้มีศีลธรรม พวกเราทุกคนควรเคารพนับถือ ควรรับฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้น เพราะนั่นคือหลักการดำเนินชีวิต คือหลักที่จะทำให้พวกเราคนไทยทุกคนเป็นสุข สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ เมื่อพวกเราเคารพนับถือ และ ฟังถ้อยคำของท่าน ประเทศชาติก็จะไม่เดินไปในทางที่ผิด เปรียบเสมือนเกราะกำบังศรัตราวุธ ไม่สามารถทำอันตรายเราได้ ประเทศชาติจะเดินไปในทางที่ถูก พ่อแม่จึงพาลูกไปวัดตั้งแต่เด็กๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับเขา เมื่อโตมาเขาก็สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ปัญหา ทันคน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเขา ผู้ปกครองประเทศ ผู้บริหารประเทศก็เช่นกัน ถ้าเคารพนับถือ และรับฟัง ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย แต่ถ้าผู้ปกครองประเทศใด ไม่เคารพนับถือ ไม่เชื่อฟัง ไม่ไปหา เปรียบเหมือน "ไก่ได้พลอย" ย่อมดำเนินการผิดๆ และเกิดปัญหาประเทศชาติ ครั้นเกิดปัญหาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ จนประเทศชาติอาจถึงขั้นวอดวายถูกประเทศอื่นยึดครอง

  ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ

  ข้อนี้แปลได้ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามี ผู้ชาย ไม่ควรข่มเหง สตรี ภรรยา ลูกสาว เพราะถ้าข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ ปัญหาสังคมก็เกิดขึ้น เกิดการทำแท้ง บ้านแตก ทะเลาะกัน กลายเป็นปัญหาระดับชาติ เช่น เด็กกำพร้า เด็กหรือคนในบ้าน ถูกปลูกฝังอย่างเคร่งเครียด จนอาจเป็นคนที่ไม่ดีไป การทะเลาะกันระหว่างคนในบ้าน ผลสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆตามมา ดังนั้นผมขอให้ผู้ชายทุกคนอดทนต่อกิเลส อย่ามีอะไรกันก่อนแต่งงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา เพราะถ้าเกิดปัญหาแล้วผลสุดท้ายผู้ที่ได้รับกรรมก็คือประเทศชาติ สังคมจะป่วนป่วนยุ่งเหยือง คนในชาติแตกสามัคคี แล้วทีนี้ประเทศชาติก็ไม่แข็งแกร่ง พอไม่แข็งแกร่ง ก็ถูกยึดครองได้ง่าย

  ๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัชชี (ประจำชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป

  ข้อนี้แปลได้ว่า ควรสักการะบูชา ทะนุบำรุง ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ อนุสาวรีย์ต่างๆ เพื่อให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งควรที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ อีกทั้งยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติ มีจิตใจฮึกเฮิมที่จะปกป้องชาติ บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เจริญของตน แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของตน ทำให้พวกเราทุกคนมีความรักชาติ สามัคคีกลมเกลียวกัน ซึ่งพวกเรา ควรทะนุบำรุง และรักษาไว้ เราจะเห็นได้ว่า ประเทศที่มีอารยธรรม สถาปัตยกรรมที่งดงาม มีความรักชาติมาก และยังคงอยู่เป็นประเทศมาจนถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งการบูชา ทะนุ บำรุง เจดีย์ ฯลฯ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เทวดาผู้คุ้มครองเมือง เทวดาผู้คุ้มครองประเทศ ก็รักษาประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากภัยอันตรายต่างๆนาๆ แต่ถ้าไม่บูชา ทะนุ บำรุง ดูแล แล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เทวดาผู้คุ้มครองเมือง เทวดาผู้คุ้มครองประเทศ ก็อาจจากประเทศไป ปล่อยให้ประเทศชาติเกิดภัยต่างๆนาๆ

  ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก

  ประเทศไหนมีพระอรหันต์ มีบรรชิตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถือได้ว่ามีทรัพย์อันสูงสุด ผมเองยังรู้สึกดี และภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย เพราะมีพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกอยู่ในประเทศที่ผมเกิด และยังมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม จะมีประเทศไหนเล่าที่จะเพรียบพร้อมเหมือนประเทศไทย ผู้ปกครองประเทศ ผู้บริหารประเทศ ประชาชน พวกเราชาวไทยทุกคน ควรที่จะปกป้อง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รวมไปถึงพระธรรม เพราะพระธรรมคือตัวแทนของพระพุทธเจ้า และพระธรรมก็สร้างพระอรหันต์ให้เกิดขึ้น และก็ควรทะนุบำรุงเผยแผ่พระศาสนา เพื่อให้พระศาสนาคงอยู่ เกิดคนดี เกิดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เกิดพระอรหันต์ สังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน

  อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี.

  จากคุณ : Genius & Lucky - [ 12 เม.ย. 51 14:24:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม