◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ภาพพระธรรมจักร ปรากฎในธงชาติของประเทศอะไร? มีหลักฐานการใช้อย่างไร?

  .

              ภาพพระธรรมจักร  ปรากฏอยู่กลางธงชาติของประเทศอินเดีย  นอกจากนั้นตราแผ่นดิน  หรือสัญลักษณ์ประจำชาติของอินเดียก็ใช้ภาพเสาศิลาจำหลักเป็นรูปราชสีห์กับพระธรรมจักร  โดยอธิบายว่า  พระพุทธเจ้าทรงบันลือพระสีหนาทประกาศพระธรรมจักร  

              พระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้ปักไว้  ณ  สารนาถที่แสดงพระปฐมเทศนา  หลักฐานจากหนังสือเรื่องอินเดีย  ของกระทรวงแถลงข่าวและกระจายเสียงของอินเดีย  และหนังสือรายปี  ชื่อ  อินดูสตานของอินเดีย  พิมพ์  พ.ศ.๒๔๙๙  (๑๙๕๖)  ชี้แจงตรงกันโดยใจความว่า   สภาร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียได้รับข้อเสนอเรื่องธงชาติของประเทศน้น เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๔๙๐  (๑๙๔๗)  เป็นการเตรียมล่วงหน้าเพื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญในวันได้รับอิสรภาพของอินเดียเมื่อ ๑๕  สิงหาคม  ๒๔๙๐  

              ธงชาติของอินเดียเป็นริ้วยาว  ๓  สี  ริ้วบนเป็นสีเหลืองแก่  ริ้วกลางเป็นสีขาว  มีภาพพระธรรมจักร  ๒๔ กำ  หรือ  ๒๔  ซี่ล้อ  เป็นลายสีน้ำเงิน  และริ้วล่างเป็นสีเขียวแก่

              ภาพพระธรรมจักรจำลองจากภาพศิลาจำหลักของพระเจ้าอโศกมหาราช  ที่มี ๒๔ กำ  หรือ ๒๔ ซี่ล้อนั้น  อาจอธิบายได้ว่าหมายถึงปฏิจจสมุปบาท  ฝ่ายเกิดทุกข์  ๑๒  ฝ่ายดับทุกข์  ๑๒  จึงรวมเป็น ๒๔
                                       

               คัดจาก  “ถาม – ตอบ  ปัญหาทางพระพุทธศาสนา”   เล่ม ๑
              โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ


  .

  จากคุณ : hollowpig - [ 14 มี.ค. 51 21:55:48 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม