◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อสัญญีสัตว์มีจิตหรือไม่?

  ถ้า"จิต"เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่รวมอยู่ในขันธ์5ในส่วนที่เป็นนามคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณแล้ว
  อสัญญีสัตว์ซึ่งมีแต่รูป ไม่มีนาม (เพราะมีขันธ์เดียวคือรูปเท่านั้น) มี"จิต"หรือไม่? แล้ว"จิต"หายไปไหน?
  ธรรมดาสัตว์โลกทั้งหลายย่อมต้องมี"จิต"เป็นธรรมชาติซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิสนธิเกิดขึ้นและตั้งอยู่(ดำรงอยู่)ใน31ภูมิด้วยกันทั้งนั้น
  อสัญญีสัตว์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่ดำรงอยู่ในภพภูมิของตน แต่ไม่มีจิต?
  เอ?...ยิ่งคิดก็ยิ่งงง
  ท่านผู้รู้ช่วยเฉลยด้วย...

  จากคุณ : WillPow - [ 18 ม.ค. 51 18:52:54 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม