◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อาโลกสัญญา อุบายวิธีกำหนดนิมิต เพื่อการเข้าถึงธรรม

  อาโลกสัญญา  เป็นคำสมาสที่รวมเอาคำว่า

  อาทิตย์ - โลก - สัญญา = อาโลกสัญญา

  ถ้าแปลความโดยรูปศัพท์แล้วก็แปลได้ว่า

  อาโลกสัญญา คือ การจำ(สัญญา) ลักษณะแสงสว่างของดวงอาทิตย์

  จะเห็นได้ว่าในคำว่า "อาโลก" นั้นยังมีคำว่า "โลก" ถามว่าโลกะ หรือโลกนี้มีรูปร่างสัณฐานเป็นอย่างไรหละครับ ?

  ในเมื่อโลกมีสัณฐานกลม แต่สมัยก่อนความรู้ทางดาราศาสตร์ยังไม่เจริญ แต่ถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์กลม...อันนี้ยังพอจะมองเห็นกันได้ง่ายกว่า

  ทีนี้เมื่อเทียบกับหลักฐานที่พอปรากฎในพระไตรปิฎกเราก็จะพบว่า ความหมายของคำว่า "อาโลกสัญญา" นั้นก็หมายถึง
  v
  v
  ที่มา : http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=19&A=6907&Z=7002

  หมายเหตุ   - คำถามใดถ้าไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกระทู้กรุณาพิจารณาอ่านหัวข้อกระทู้ใหม่ด้วยโยนิโสมนสิการด้วยครับ

  แก้ไขเมื่อ 06 พ.ย. 50 15:34:44

   
   

  จากคุณ : XLmen - [ 6 พ.ย. 50 15:30:36 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม