◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เมื่อพลาดพลั้งทำกรรมชั่วไป พึงใช้ทานนั้นชำระผลแห่งกรรมนั้น

  จากกระทู้ http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y5843535/Y5843535.html
  "เล่นกระทู้ ห้องศาสนา อย่าให้ร้อนใจ" โดยพี่หมอจักรแก้ว

  ผมมีความเห็นว่า ห้องศาสนานี้ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาระยะหนึ่ง ซึ่งหลายๆท่านที่เป็นชาวพุทธผู้มีความรักและหวังดีในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงได้แสดงความเห็นในแนวทางของตัวเองในการปกป้องพระศาสนาอย่างแรงกล้า

  จนอาจเป็นเหตุให้พลาดพลั้งกระทำการผิดศีล ล่วงล้ำอกุศลกรรมบทสิบ เป็นเหตุให้การปฎิบัติไม่ก้าวหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากศีลขาดบ้าง ด่างพร้อยบ้าง

  ทั้งนี้อกุศลกรรมเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส หลายท่านพบว่าเมื่อถกเถียงในห้องศาสนาแล้ว พอปฎิบัติกลับไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากอาจพลาดพลั้งไปโดยไม่รู้ตัว

  ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง กระทู้นี้ผมเองจักไม่ขอแสดงความเห็นว่าฝ่ายใดผิดถูกและจักไม่พูดถึงประเด็นความขัดแย้งดังกล่าว แต่จะขอแนะนำเพื่อนๆว่าหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วไซร้ พึงทำตามพระบาลีท่านว่า นั่นคือให้ทานเพื่อเป็นการชำระจิตให้ผ่องใส

  ผมเองก็ได้เคยพลาดพลั้งกระทำวจีกรรมไปบ้าง จึงขอนำพระสูตรนี้มาฝากเพื่อนๆกัน และขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้นำพระสูตรนี้มาเผยแผ่ จักดลบันดาลให้ทุกๆท่านมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมโดยทั่วกันครับ

  ด้วยมิตรภาพ

  จากคุณ : ไม่สูบไม่ดื่ม - [ 22 ก.ย. 50 22:44:43 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม