◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เผย"สมเด็จพระเทพฯ"ทรงห่วง ผู้นำท้องถิ่นสืบสานพุทธศาสนา

  เผย"สมเด็จพระเทพฯ"ทรงห่วง ผู้นำท้องถิ่นสืบสานพุทธศาสนา  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้ ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของผู้นำท้องถิ่น เห็นว่าผู้นำท้องถิ่นถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะกระตุ้นให้คนในชุมชนสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ แต่ขณะนี้พบว่าผู้นำท้องถิ่นยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ วธ.จะเร่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่ผู้นำท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งผู้นำท้องถิ่นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างแนวคิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้

  คุณหญิงไขศรีกล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับผู้นำท้องถิ่นขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรในการใช้เป็นต้นแบบพัฒนาผู้นำชุมชนให้รู้วิธีการสืบสานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมการศาสนาดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นด้วย เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้นำชุมชน ซึ่งขณะนี้มีอยู่กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศแล้ว และจะตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ครบ 7,200 ตำบล โดยจะเชื่อมโยงกับโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป

  จาก น.ส.พ. ข่าวสด
  วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6126
  หน้า 29

  จากคุณ : jaratkul - [ 7 ก.ย. 50 14:25:02 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม