รายการตีสิบ ช่อง 3 วันนี้ สัมภาษณ์คนตายแล้วยมทูตมารับไปท่องนรก

เชื่อไม่เชื่อลองชมดูนะั

จากคุณ : rien - [ 21 ส.ค. 50 22:56:12 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

watching Thank you for ur information

จากคุณ : white label - [ 21 ส.ค. 50 23:44:45 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

เปิดมาเจอพอดี ขอบคุณครับที่มาบอก

จากคุณ : ทิคัมพร (sueki) - [ 21 ส.ค. 50 23:48:07 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ตายแบบไหน
แพทย์วินิจฉัยว่า สมองหยุดทำงานหรือยัง


จากคุณ : มาลัย - [ 22 ส.ค. 50 00:26:17 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

เค้ายังไม่ทันตาย คงแค่สลบ ตัดสินไม่ได้ว่าจริงหรือไม่ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีอาการเลือดออกในสมองด้วย

เคยนั่งง่วงๆสลืมสลือ ฝันกึ่งจริงเป็นเรื่องเป็นราว ที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตในปัจจุบันเลย ตื่นขึ้นมายังงงว่าฝันอะไรเป็นตุเป็นตะ


จากคุณ : แมวเหมียวตัวลาย - [ 22 ส.ค. 50 01:33:23 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ดูมาแล้วครับ

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมร่างกายพูดได้ตอบได้ในขณะที่วิญญานออกจากร่างไปแล้ว...งง


จากคุณ : เบิกตะวัน - [ 22 ส.ค. 50 01:36:01 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

วิญญาณยังไม่ขาดจากร่างมั้ง ก็เลยพูดกับคนใกล้ตัวและพูดกับยมทูตได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

คือผู้ใหญ่ที่เรานับถือท่านเคยพูดให้เราคิดนะว่า ถ้านรกมีจริง และมีสภาพที่เป็นอยู่อย่างนึง ทำไมคนที่ตายแล้วฟื้นแต่ละคนถึงให้รายละเอียดที่ไม่ค่อยจะตรงกัน ตั้งแต่ขั้นตอนในการเดินทางไป รวมทั้งสิ่งที่ได้ไปเห็นมา บางอย่างอาจจะเหมือนกันแต่ลำดับก็แตกต่างกันไป

ท่านให้เราคิดว่า เป็นเพราะคนที่ตายแล้วฟื้นแต่ละคนนั้น มีประสบการณ์หรือเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง "นรก" ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ใช่หรือไม่

เมื่อคนคนนั้นอยู่ในภาวะระหว่างความเป็นกับความตาย จิตก็เลยสร้างเป็นภาพขึ้นมาตามประสบการณ์ที่คนคนนั้นเคยรับรู้มา ทำให้รายละเอียดแตกต่างกัน

หรือไม่ ก็อาจมี "เทพ" องค์หนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตรงนี้ จะเรียกว่าเป็นยมบาลหรือพญามัจจุราชอะไรก็แล้วแต่ ท่านนำสิ่งที่คนคนนั้นรับรู้เกี่ยวกับนรกมาสร้างเป็นภาพขึ้นให้คนคนนั้นได้เห็น ซึ่งวิธีการนี้ เทวศาสตร์ฮินดูเรียกว่า "มายา"

จุดประสงค์ที่ทำภาพมายาให้คนคนนั้นเห็น ก็เพื่อให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อฟื้นขึ้นมา กลายเป็นคนดี เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ แล้วพยายามเผยแพร่ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ออกไป เพื่อให้คนอื่นพลอยกลัวบาปไปด้วย จะได้มีกำลังใจและความมุ่งมั่นที่จะทำบุญหรือความดีกัน

ดังนั้น คนที่ตายแล้วฟื้นจึงเห็นนรก เห็นยมทูตจริง เขาไม่ได้โกหก แต่เขาเห็นสิ่งที่ถูก "ประมวล" มาจากความทรงจำและความเชื่อในส่วนลึกของเขาเอง

เราได้ฟังมาอย่างงี้ ต้องขอท่านผู้รู้มาช่วยอธิบายแล้วหละ

แก้ไขเมื่อ 22 ส.ค. 50 01:53:19

จากคุณ : หนอนดาวเรือง (หนอนดาวเรือง) - [ 22 ส.ค. 50 01:52:24 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย
            [๕๒๓] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถวายบังคม ได้ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า ขอประทานพระวโรกาส
พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อ ที่หม่อมฉันฟังธรรม
ของพระผู้มีพระภาคแล้ว เป็นผู้เดียวจะพึงหลีกออก ไม่ประมาท มีความเพียร
มีตนส่งไปอยู่
            พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโคตมี เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้
เป็นไปเพื่อความกำหนัด ไม่ใช่เพื่อคลายความกำหนัด เป็นไปเพื่อความประกอบ
ไม่ใช่เพื่อความพราก เป็นไปเพื่อความสะสม ไม่ใช่เพื่อความไม่สะสม เป็นไป
เพื่อความมักมาก ไม่ใช่เพื่อความมักน้อย เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ ไม่ใช่
เพื่อความสันโดษ เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ใช่เพื่อความสงัด เป็นไป
เพื่อความเกียจคร้าน ไม่ใช่เพื่อปรารภความเพียร เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก ไม่
ใช่เพื่อความเลี้ยงง่าย ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า
นั่นไม่ใช่ธรรม นั่นไม่ใช่วินัย นั่นไม่ใช่สัตถุศาสน์
            ดูกรโคตมี อนึ่ง เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความ
คลายกำหนัด ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด เป็นไปเพื่อความพราก ไม่ใช่เพื่อความ
ประกอบ เป็นไปเพื่อความไม่สะสม ไม่ใช่เพื่อความสะสม เป็นไปเพื่อความ
มักน้อย ไม่ใช่เพื่อความมักมาก เป็นไปเพื่อความสันโดษ ไม่ใช่เพื่อความไม่
สันโดษ เป็นไปเพื่อความสงัด ไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่ เป็นไปเพื่อ
ปรารภความเพียร ไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้าน เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย ไม่ใช่
เพื่อความเลี้ยงยาก ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า
นั่นเป็นธรรม นั่นเป็นวินัย นั่นเป็นสัตถุศาสน์ ฯ
****************************************
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗  จุลวรรค ภาค ๒
http://www.84000.org/tipitaka/read/?%CA%D2%C3%BA%D1%AD%BE%C3%D0%E4%B5%C3%BB%D4%AE%A1%E0%C5%E8%C1%B7%D5%E8_%F7


จากคุณ : โทมัส (khunz) - [ 22 ส.ค. 50 07:52:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

.........


ไม่ได้ดูอะครับ


ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมร่างกายพูดได้ตอบได้ในขณะที่วิญญานออกจากร่างไปแล้ว...งง
อิอิ แล้วคุณ : เบิกตะวัน อยากทราบได้อย่างไรครับว่าวิญญาณของเขาออกจากร่างไปแล้ว หรือเดาเอา?


.........


จากคุณ : Oasis (Thai_DeSeRT) - [ 22 ส.ค. 50 08:04:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

ก่อนที่จะเจอของจริง คนใกล้ตายจะเห็นนิมิตที่คล้ายของจริงแต่ไม่ใช่ของจริงขึ้นมาก่อน เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้ตายนั้นมีคติอย่างไร เช่น เห็นเปลวเพลิงในนรก เห็นสัตว์นรก เห็นยมทูต เห็นนายนิรยบาล เห็นทุ่งหญ้า เห็นสัตว์ต่าง ๆ เห็นเทวดา เห็นวิมาน เป็นต้น ซึ่งยังไม่ใช่ของจริง แต่ที่เห็นของจริงเลยก็มี

ฉะนั้น ข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เขารวบรวมกันไว้ตอนนี้ จึงยังไม่เพียงพอที่จะศึกษาความจริงในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์แจ้งชัดเจน ยังต้องอาศัยข้อมูลในตำราที่มีการบันทึกไว้เพื่อมาเทียบเคียง หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้


จากคุณ : พักผ่อน - [ 22 ส.ค. 50 08:53:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ดูแล้วคิดถึงภาพยนต์โปรดของผมเรื่องหนึ่งเลยครับ

Jacob's Ladder

:)


จากคุณ : Urim - [ 22 ส.ค. 50 10:13:32 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

เป็น สัญญา และอุปาทาน

จากคุณ : net (แกงเผ็ด) - [ 22 ส.ค. 50 10:38:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

#8

คนเล่าเรื่องที่มาออกรายการบอกลักษณะอาการมาแบบนี้ครับ


จากคุณ : เบิกตะวัน - [ 22 ส.ค. 50 11:55:11 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

สังเกตนะว่าส่วนใหญ่ จะไปทัวน์นรก กันทั้งนั้น...
สงสัยถ้าได้ไปทัวน์สวรรค์ จะไม่อยากกลับร่างหรือปล่าว  เดาเอาว่า
ไม่เห็นมีไปสวรรค์มาบอกมั้ง ............    หรือว่าส่วนใหญ่เราทุกคน
มีแววตกนรก กันทั้งนั้น.......    กระพริบตา


จากคุณ : ธรรมาทร - [ 22 ส.ค. 50 12:11:43 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

อืม อย่าลืมเล่าให้ฟังบ้างนะ เพราะไม่มีเวลาดูเลยนะค่ะ

จากคุณ : ซันวา - [ 22 ส.ค. 50 13:25:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

c d ชุดนี้ มี ขายที่ซอยสายลม

จากคุณ : ไม่อยากแก่มากมาก - [ 22 ส.ค. 50 16:24:53 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

อยากได้คลิป จากตีสิบ มีไหมคะ

จากคุณ : ann~nna - [ 22 ส.ค. 50 22:31:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

http://www.kanlayanatam.com/voice/voice.htm    ลองศึกษาเวปนี้ครับ

จากคุณ : supawan - [ 23 ส.ค. 50 00:49:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

555 อยากมีโอกาสเห็นบ้าง

จากคุณ : มารพยากรณ์ (Natty_T) - [ 23 ส.ค. 50 15:58:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

เจอแล้วค่ะ ที่ เว็บพลังจิต.com

ในห้องกฎแห่งกรรม ค่ะ

 
 


จากคุณ : ann~nna - [ 28 ส.ค. 50 22:33:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 21

วิญญาณออกจากร่าง ยมทูตพาทัวร์นรก (เทปย้อนหลังตีสิบ)


http://61.47.2.137/board/showthread.php?p=676009

แก้ไขเมื่อ 28 ส.ค. 50 22:41:50

จากคุณ : ann~nna - [ 28 ส.ค. 50 22:38:04 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom